Nr. 18 - Jaargang 3 -  Mei 2007

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Koen Beeckman op het hoogste schavotje

(foto radiomfm)

 

 

Koen Beeckman provinciaal kampioen

door Ulrik De Wachter

 

Zondag 6 mei werd het Oost-Vlaams provinciaal kampioenschap wielrennen andermaal in Oosterzele georganiseerd, met 's voormiddags de beloften en in de namiddag de elite zonder contract. Het parcours liep terug door Landskouter, vanuit Gijzenzele via de Aalmoezenijestraat langs de kerk de Rooberg en Betsberg op.

 

Landskouternaar Koen Beeckman, vorig jaar nog ontgoocheld met zijn tweede plaats in hetzelfde kampioenschap en parcours, had zich op deze koers gefocust en kon tijdens de laatste beklimming van zijn Betsberg de zes medevluchters losrijden. Op de eindmeet aan de kruising met de Lange Ambachtstraat had hij nog 4 seconden voorsprong op Kurt De Roose en 10 op Geert Vermoote.

 

Volledige uitslag van de 164 deelnemers in deze 130 km lange koers is raadpleegbaar op http://www.wielerbondvlaanderen.be/ (volg Uitslagen-Weg en klik op de datum 06/05/2007)

 

Dikke proficiat Koen!

 

 

Herstructurering school

door Ulrik De Wachter

 

Donderdagavond 3 mei nodigde het schoolbestuur van de «Vrije Basisschool Moortsele-Landskouter» de ouders van alle leerlingen uit beide gemeenten uit op ons schooltje op de Rooberg voor een belangrijke informatieavond over de plannen tot herstructurering.

 

Na een korte aankondiging door de voorzitter van de raad van beheer, Herman Somers, las directeur Veerle De Coninck een verklaring van het bestuur voor waarin de visie van de school toegelicht werd. Om de kwaliteit van dit onderwijs te handhaven, wordt het dubbele aanbod van kleuterklassen en lager onderwijs in Landskouter en Moortsele in vraag gesteld.

 

Concreet zouden de kleuterklassen vanaf september in Landskouter georganiseerd worden; het lager onderwijs in Moortsele. Dit betekent geen kleuteronderwijs meer in de afdeling te Moortsele en geen lager onderwijs meer in de afdeling te Landskouter.

 

Is dit de economische wetmatigheid van het onderwijs die toeslaat? Dit werd reeds door de vorige directie voorspeld, maar toch komt dit voor de schoolgemeenschap in Landskouter hard aan. De kleinschaligheid van de school staat op de helling; het is net deze eigenschap die vele ouders appreciëren en waarvoor sommigen zelfs hun kinderen speciaal naar onze gemeente brengen. De "graadsklassen" — het combineren van twee leerjaren in één klas en leerkracht — die in het verleden pedagogisch verdedigd werden, worden nu omgekeerd als medeargument voor deze hervorming naar voor geschoven.

 

Voor een klein dorp als Landskouter, met een kerk, een school, een postbus en broodautomaat heeft dit ook een sociale impact. Een school met zeven of drie jaren maakt de ontmoetingsplaats al dan niet relevant.

 

 

Het herstructureringsplan van het schoolbestuur bleek weinig uitgewerkt te zijn. Op de vragen die de ouders na de verklaring konden stellen, volgden weinig duidelijke antwoorden, zoals welke leerkrachten voor welke klassen zouden staan of in welke mate onderzoek gebeurd was naar de toekomstige instroom van kinderen.

 

Sommige ouders gingen al nadenken over de concrete uitwerking zoals vervoer (een busdienst bijvoorbeeld) en voor- en naschoolse opvang. Anderen weigerden zich neer te leggen bij dit plan. De ouders kwamen overeen om een enquête te organiseren om zo de standpunten te verzamelen.

 

Het schoolbestuur komt alvast laat met het plan naar buiten. Naar verluidt moeten herstructureringsplannen uiterlijk 15 mei ingediend worden op het ministerie, om er in het volgend schooljaar mee van start te kunnen gaan. Dit laat uiteraard weinig ruimte aan de ouders om dit ten gronde te beoordelen.

 

Tijdens de gesprekken nadien was er ook bij het onderwijzend personeel kritiek te horen. Het is ook onduidelijk wat de impact van de voorgestelde herstructurering op de werkgelegenheid onder de leerkrachten zou zijn. Volgens een bron zouden 2 van de 14 huidige leerkrachtfuncties op de helling komen te staan.

 

U kan zelf reageren of ideeën uiten via ons blog http://blog.landskouter.be. Klik op «Reacties» om deze te lezen en/of om er zelf een te plaatsen.

 

 

De restanten van bruggenhoofd Gent (Tête de Pont de Gand) op het grondgebied van Landskouter

tekst en foto's Luc Van de Sijpe

 

De beslissing tot het bouwen van bruggenhoofd Gent (beter gekend onder zijn Franse naam Tête de Pont de Gand) werd genomen in 1928. Het doel van deze bunkergordel was in eerste instantie Gent te verdedigen en zo onrechtstreeks de bescherming van Antwerpen.

Voor de bouw van deze bunkergordel werd aanvankelijk 20 miljoen BEF voorzien. De werken startten in oktober 1934 en waren af tegen eind 1935. De bunkers lagen uiteindelijk verspreid over een zone lopende van Astene (bij Deinze) tot Kwatrecht (Wetteren).

 

Het bruggenhoofd was opgebouwd uit 2 grote weerstandsnesten en nog eens 3 steunpunten. De weerstandsnesten en de steunpunten werden in de vier richtingen verdedigd. De weerstandsnesten waren Betsberg-Oosterzele (22 bunkers) en Muntekouter (25 bunkers). De 3 steunpunten waren Semmerzake (12 bunkers), Eke (10 bunkers) en Astene (8 bunkers).

 

Deze weerstandsnesten en steunpunten werden onderling met elkaar verbonden door drie courtines (steunlinies en verbindingslijnen). Dit waren een voorlinie, een tussenlinie en een achterlinie. Globaal geteld waren er 72 bunkers opgenomen in de weerstandsnesten en steunpunten en 150 bunkers in de courtines.

 

Tijdens de 18-daagse veldtocht (de inval van Nazi-Duitsland in Belgie op 10 mei 1940) waren er aan het bruggenhoofd drie dagen van hevige strijd (20 tot 22 mei 1940), die uiteindelijk gestaakt moest worden, omdat de Duitsers door de linies gebroken waren bij Petegem (Oudenaarde), iets buiten het bruggenhoofd. Hierdoor liep het Belgische leger het risico aan het bruggenhoofd omsingeld te worden.

 

Na deze drie dagen strijd, werden reeds op vele plaatsen materialen gepikt van de leegstaande en meestal openstaande bunkers. Toen in 1941 de Duitsers door hadden dat ze in een lange strijd verwikkeld geraakt waren, kregen zij te maken met gebrek aan staal. Daarom werd opdracht gegeven al het ijzer en staal uit de bunkers te verwijderen. Dit ging in hoofdzaak om de gepantserde deuren, de luiken en de koepels, maar vaak moesten zelfs de haken aan de muur en de sporten van de ladders naar de koepels eraan geloven en werd alles wat gerecupereerd kon worden met snijbranders weggebrand.

 

 

Op 26 maart 1944 kwam van het Duitse opperbevel de opdracht in het binnenland gevaarlijke bunkers op te ruimen zodat deze niet opnieuw gebruikt zouden kunnen worden bij een eventueel verwachte poging tot bevrijding van de Lage Landen. Omdat het afbreken van deze bunkers onbegonnen werk was, beperkte men zich tot het stevig dichtmetsen van de schietgaten en de toegangsdeuren. Het dichtmetsen is dus niet het werk van boeren die bezoekers willen vermijden, zoals velen tot op vandaag nog steeds denken.

 

Drie van de tweehonderdachtentwintig bunkers liggen op het grondgebied van Landskouter. Het zijn drie achterliniebunkers met interne nummers B36, B37 en B38. B36 is gelegen op de zijkant van Rooberg op de kop van een bosje en is een vrij grote bunker. B37 en B38 zijn kleiner en zijn gelegen langs Stuivenberg en de Aalmoezenijestraat.

 

vooraanzicht van bunker B36

 

Daar de strijd zich hoofdzakelijk beperkte tot de zones Kwatrecht en Gijzenzele en op zijn verste punt uitliep tot de voorlinies van Oosterzele, hebben de bunkers van Landskouter eigenlijk nooit echt een belangrijke rol in de strijd gespeeld. Het zijn alleen stille getuigen van een droevige episode in onze vaderlandse geschiedenis.

 

Voor meer informatie over Bruggenhoofd Gent, kan je terecht op www.bunkergordel.be. Heeft u nog specifieke vragen die u op de site niet beantwoord vindt, stuur gerust een mailtje naar info@bunkergordel.be.

 

 

 

(de webpagina over de bunkergordel werd ook toegevoegd aan de links van onze website; cfr.  http://landskouter.be/links.htm)

 

Biobabbel

door Greet Van Overloop

Ben je geïnteresseerd in een biologisch groente- en/of fruitabonnement ? Wil je een groentepakket recht van de boer aan de klant geleverd krijgen ? Heb je vragen over biolandbouw ? Biobabbel in Landskouter: infoavond over biolandbouw hier en nu, over biologische groente- en fruitpakketten.

Wanneer? Vrijdag 1 juni 2007 om 20u (nieuwe datum, 5 april ging niet door wegens paasvakantie). Waar ? Bakkerstraat 42, 9860 Landskouter.

Inschrijven? Graag een seintje vooraf ivm aantal stoelen en hapjes. Via telefoon : 09/371.83.87 (na 19u of op antwoordapparaat).

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Redactie & publicatie

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.