Nr. 6 - Jaargang 2 -  Mei 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Het aanplakbord met de bekendmaking van de aanvraag en het openbaar onderzoek is moeilijk zichtbaar vanop straat

 

 Deze simulatie toont de impact van een 27 meter hoge GSM mast op de 'skyline' van Landskouter

 

Luc De Wilde mobiliseert Landskouter tegen GSM mast

door Ulrik De Wachter

 

Op een klein braakliggend stukje grond rechtover ons station staat al een maand een 'Aanvraag tot Stedebouwkundige Vergunning' voor het bouwen van een GSM mast voor de mobilofoon-operator 'Base'. Die zou een contract hebben met de NMBS om de dekking op het spoorwegnet te garanderen.

 

Onze bloemist Luc De Wilde kreeg als eigenaar van één van de drie aanpalende percelen een aangetekend schrijven van de gemeente, die bij ontvangst van de aanvraag vanuit Stedebouw in Gent een openbaar onderzoek startte. Luc stelde met zijn advocaat een bezwaarschrift op, dat in drie dagen tijd door 75 Landskouterse gezinnen in de onmiddellijke omgeving ondertekend werd.

 

Op vrijdag 5 mei, de uiterste datum voor indiening van de bezwaarschriften, werden de stukken door Luc overhandigd aan de gemeentesecretaris. De aanvraag zou op de volgende gemeenteraad besproken worden. Het gemeentelijk advies is echter niet bindend voor Stedebouw te Gent. Daarna is er nog een mogelijkheid tot beroep bij de provincie.

 

Het voornaamste bezwaar tegen de GSM mast is dat de onschadelijkheid van de stralingen nog niet bewezen is. Daarnaast is de mast moeilijk te verenigen met het landelijk karakter, die we terugvinden in de bouwvoorschriften van onze gemeente. In de vergunningsaanvraag zelf argumenteert men dat de 27 meter hoge mast in harmonie is met de horizontale bovenleiding van de spoorlijn, terwijl er uiteraard geen bovenleiding is op de diesellijn Gent-Zottegem.

 

Wij volgen dit uiteraard verder op; intussen kan u uw mening kwijt op ons Forum of aan post@landskouter.be

 

't Kantenaarke

door Katty Stevens

 

De hobbyclub ’t Kantenaarke is opgericht op 11 september 1990. De vereniging telt momenteel 9 ijverige leden. Het oudste lid is 83 jaar oud en sinds het begin erbij. Het jongste lid is 25. Ze komen om de veertien dagen samen kant klossen tussen 19u en 21u30, en dit op woensdagavond in ’t 'Ijzeren Hekken' (oud schoolgebouw op de Rooberg nr. 38). Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen samenkomsten.

 

De kantklossers bezitten heel wat vingervaardigheid en veel geduld. Zoals de leden zelf zeggen “Je moet het graag doen. Het is een hobby”. Ze maken mooie kunstwerkjes en iedereen werkt op zijn eigen tempo. Er worden kaartjes gemaakt ter gelegenheid van geboortes, communies en huwelijken, of gewoon een kantwerkje om als cadeau te geven. Er worden ook werkjes gemaakt om de kerst- of paastafel te versieren.

 

Iedereen kan lid worden van de hobbyclub. Men moet de leeftijd van 16 jaar hebben. Indien niet, moet je vergezeld zijn van een volwassene.

 

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij

  • Mevr. Monique Adam, Stuivenberg 16. Landskouter, tel. nr. 09/362.95.35

  • Mevr. Lieve Van Gansberghe, Meerstraat 1. Gontrode, tel. nr. 09/252.51.07

de kantklossers tijdens hun tweewekelijkse bijeenkomst

 

Monique Adam

Koen Beeckman leidt zijn drie medevluchters op de Rooberg, in de voorlaatste ronde van het Oost-Vlaams kamioenschap voor eliterenners zonder contract

Koen Beeckman

Koen Beeckman ondankbaar tweede in provinciaal wielerkampioenschap

door Ulrik De Wachter

 

Na het provinciaal kampioenschap voor beloften op zaterdag 6 mei, mocht Landskouter ook de Oost-Vlaamse finale voor eliterenners zonder contract op haar grondgebied ontvangen.

 

De koers was georganiseerd vanuit Café Central op de Geraardsbergsesteenweg te Oosterzele en liep via Gijzenzele langs de Aalmoezenijestraat door het centrum. Twaalf ronden lang moesten de renners zich dan via de Rooberg optrekken tot de top van de Betsberg, om zo via de Voordries terug Oosterzele-dorp op te draaien.

 

In de finale van de 137 km lange koers wist Landskouternaar Koen Beeckman te ontsnappen met Van Den Eeckhout, Christiaens en Van Braeckel. Het viertal verspeelde in het laatste stuk echter een groot deel van de kostbaar opgebouwde voorsprong. Niemand wou zich opofferen om de finale op gang trekken, terwijl Mario Willems, een ploegmaat van Beeckman, de achtervolgers op onbegrijpelijker wijs gevaarlijk dicht had gebracht.

 

Onder druk van het naderend peloton zette Koen Beeckman uiteindelijk zelf de spurt in. Hiervan profiteerde Kenny Van Braeckel (trouwens een leerling van Koen, die aan de wielrennersschool les geeft) die met een fiets voorsprong de spurt won. Christiaens eindigde derde, Van Den Eeckhout vierde en Willems vijfde.

 

Beeckman was uiteraard ontgoocheld, omdat hij overduidelijk de beste man in de koers was. Koen heeft aangekondigd dat hij kandidaat zal zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen; hij zal op de CD&V lijst staan.

Vlaams Belang nieuw in Oosterzeelse gemeentepolitiek

door Ulrik De Wachter

 

In onze rubriek 'Het Gemeentehuis' lichten we de Oosterzeelse politiek toe, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar.

 

Na ons gesprek met Burgemeester Van Durme gaan we na welke lijsten zich aanbieden in oktober. We beginnen bij het Vlaams Belang, een nieuwkomer in de gemeentepolitiek en spreken met Marc Parewijck, een 61 jarige zelfstandige uit Oosterzele. (zie foto hieronder)

 

Sinds wanneer is het Vlaams Belang actief in Oosterzele?

Er was vroeger reeds een Vlaams Blok kern in Oosterzele. De lokale Vlaams Belang afdeling werd in april vorig jaar opgericht. We zijn pas echt actief geworden begin dit jaar. De vraag naar gemeentelijke vertegenwoordiging is gekomen van onze kiezers.

Hoeveel leden telt de partij?

We streven naar een 80 tot 100 leden tegen de verkiezingen en we zijn goed op weg. Het moet gezegd dat vele burgers moeite hebben om hun lidmaatschap kenbaar te maken. Er heerst een sociale druk tegen het Vlaams Belang, van de werkgever of vanuit verzuilde organisaties bijvoorbeeld.

Bent u de voorzitter van de Oosterzeelse afdeling?

Inderdaad, ik heb dit onlangs aangenomen. Het is de bedoeling om dit voorzitterschap over te dragen aan jongere leden, eens de partij hier op zijn poten staat en goed functioneert.

Welke zijn de programmapunten van de partij?

Veiligheid staat vooraan. Tobback lanceerde destijds het begrip "subjectieve onveiligheid", maar de mensen ervaren dit anders. Officiële statistieken tonen trouwens aan dat de criminaliteit in de regio toeneemt. Zo stegen de auto-inbraken met 77% tussen 2002 en 2004. In Landskouter waren er trouwens onlangs een vijftal auto-inbraken en 3 inbraken in woningen. We zijn voor een hardere aanpak van de criminaliteit. Verder willen we meer verdraagzaamheid ten opzichte van ons eigen volk: iedereen moet zijn eigen mening kunnen uiten.

Hoe zit het met de lijstvorming?

De lijst moet pas in september binnen zijn, maar wij zullen tegen eind juni klaar zijn. Vrouwelijke kandidaten zijn hartelijk welkom. We hopen een volledige lijst met 23 kandidaten te kunnen vormen, maar het zal moeilijk zijn.

Welk resultaat hoopt u in oktober te halen?

Bij de laatste nationale verkiezingen hadden we 16%. In vergelijking met andere partijen zullen we minder kopstemmen en meer partijstemmen krijgen. We hopen op 2 tot 3 zetels, wat overeen zou komen met 10 à 15%. Het is al leuk om te zien dat onze politieke tegenstanders ons nu al één zetel toebedelen.

Hoe wordt de partij bestuurd?

Met het bestuur komen we maandelijks samen. In de aanloop naar de verkiezingen wordt dit tweemaal per maand. Verder zijn we vertegenwoordigd in de regionale raad Gent-Eeklo. Samenwerking met andere lokale afdelingen is er niet.

Hoe gaat u op zoek naar kiezers?

We verdelen ons magazine van deur tot deur. Er zijn goede en kwade reacties, maar de doorsnee burgers zijn correct met ons, zelfs al hebben ze andere ideeën. In Landskouter zijn we goed ontvangen geweest. In één op vijf zelfs zeer goed.

 

www.vlaamsbelangoosterzele.be

 

Johan Coene bij zijn dagelijkse

aanvulling van de broodautomaat

De bakker achter de broodautomaat

door Ulrik De Wachter

 

De broodautomaat rechtover de kerk op de Rooberg wordt bediend door Johan Coene. Het brood is dagvers; de broden die niet verkocht zijn worden de dag nadien vervangen. Johan heeft ook nog automaten in Melle (aan frituur ’t Lammeke, Oude Geraardsbergsesteenweg) en Oosterzele (aan tankstation Gabriels, Geraardsbergsesteenweg).

 

«De broodautomaat is een niet te onderschatten investering — aldus Coene —, die pas na een jaar rendabel wordt. Zolang duurt het voor de mensen om vertrouwd te geraken met het toestel en het idee dat een automaat ook vers brood kan leveren».

 

Bakkerij Coene, Hundelgemsesteenweg 264 te Merelbeke-Flora.

 

Brand in Uilhoek op paasmaandag

door Ulrik De Wachter

 

Op paasmaandag 17 april rond 18u werd de Uilhoek opgeschrikt door de sirenes van de Merelbeekse brandweer. Op het terrein met de staancaravan langs de spoorweg was er een vuurtje ontstaan, zonder veel gevolgen.

 

De brandweer vermoedde oververhitting bij het zagen van hout, maar de eigenaar — uit Zottegem — was er sinds de donderdag voordien niet meer geweest. Of duurde de paasvakantie één dag te lang voor een paar kwajongens?

 

bluswerken in de Uilhoek

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

 post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.