Nr. 13 - Jaargang 2 -  December 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Weektreinen stoppen terug elk uur in Landskouter

door Ulrik De Wachter

 

Op 10 december gaat de nieuwe uurregeling van de NMBS in. In ons stationnetje zullen dan weer weektreinen halt houden. Dat betekent dat op weekdagen u de trein kunt opstappen richting Zottegem elk uur en twintig minuten, en dit tussen 5u20 en 23u20. Richting Gent zijn de stoptijden op het uur en veertig minuten, met een laatste trein om 22u40. Het aantal spitsuurtreinen dat halt houdt daalt dan weer. Zo stopt hij, komende van Gent richting Zottegem, 's morgens om 7 minuten voor 8 en 's avonds om 7 voor 5 en 7 voor 6. Komende van Zottegem richting Gent zijn de extra stops om 7 uur en 8 uur 's morgens stipt en 's avonds om 5 na 6.

 

Het mag ons verheugen dat het zover is gekomen. Onder meer de Landskouterse afdeling van de Gezinsbond heeft zich hiervoor ingespannen. Zij organiseerden een petitie en spraken de NMBS en de politici hierover aan. Door het vernieuwen van de treinstellen zouden deze het traject sneller kunnen afleggen. Daardoor is het hen mogelijk de extra stop in Landskouter te maken, zonder tijdsverlies op te lopen over de ganse afstand. Een volgende stap is dan de trein doen stoppen in het weekeinde. Want vooralsnog rijden de treinen op zaterdag, zon- en feestdagen ons dorp voorbij.

 

De gedetailleerde uurregeling hangt reeds uit aan ons station en is raadpleegbaar op www.nmbs.be.

 

 

 

 

 

Geen voorbijrazende treinen meer tijdens de week. Enkel tijdens het weekeinde moeten we lijdzaam toezien hoe de NMBS ons station negeert op lijn 122, samen met Balegem Zuid

 

 

Glaasje op? Laat je glijden!

Een etentje in Brussel of een film in Gent behoort tot de mogelijkheden, tijdens de week weliswaar

Onze Padre Renaat is vertrokken op militaire missie naar Tibnine in het zuiden van Libanon voor een periode van vier maanden. Hij houdt ons op de hoogte via zijn dagboek, waaruit we enkele fragmenten publiceren.

 

tekst en foto's door Padre Renaat

 

Zaterdag 4 november 2006

Vandaag krijgt de bevolking informatie over het Belgisch Detachement en zijn opdracht in het gemeentelijk centrum van Tibnine. Op de ruime binnenplaats zijn voertuigen van alle slag opgesteld: ambulantie- en urgentiewagens, medisch pandour, voertuigen van de ontmijningsdiensten met allerlei demonstratiemateriaal, van de genie met voertuigen die bij constructiewerken gebruikt worden, en ook de Force Protection is aanwezig; de bevolking is uitgenodigd maar om de één of andere reden is de opkomst eerder laag te noemen. In de bibliotheek wordt door de CO een voorstelling gegeven van onze opdracht en krijgen de verzamelde pers en heel wat belangstellenden de kans vragen te stellen omtrent de opdracht en de neveneffecten ervan. In de praktijk betekent dit dat een tolk voortdurend aan de slag is om uit het Engels naar het Arabisch te vertalen en omgekeerd.

 

De geluidsinstallatie is goed, maar de vragen van het volk en de vertaling ervan gebeurt zonder micro waardoor achteraan in de zaal niets meer te verstaan is. Ik observeer de mensen en kan het niet laten sommigen te ‘vereeuwigen’. Het worden ‘sprekende beelden’!

Madonna & kind   © renaat

Het is een zonnige dag en we besluiten om terug te wandelen naar onze compound.

 

Maandag 13, Dinsdag 14 november

Gisteren en vandaag stond alles in het teken van het bezoek van de heer Flahaut, minister van Defensie.

© renaat

Hij werd vergezeld door de generaals Pochet en Vandingenen, andere officieren en een grote delegatie persmensen. Na het schouwen van de erewacht kreeg het gezelschap een briefing over onze opdracht door onze commandant kolonel Herman. Ondertussen waren persmensen al op het terrein om interviews af te nemen van deelnemers aan de missie: in de persmap vonden ze toch sowieso alles.

 

Nadien was er een rondleiding door de compound met een bezoek aan het hospitaal, en na een korte lunch, (een heerlijke stoemp met wortelen en spek) reed de stoet, begeleid en beschermd door de Force Protection, na een ontmijningsgebied waar iedereen uitleg kreeg over wat er gevonden werd en hoe men te werk ging. De gevonden munitie werd dan op een veilige afstand tot ontploffing gebracht.

 

In de gietende regen keerde het gezelschap terug en kort na 15 uur vertrok de stoet naar Beiroet; het vliegtuig wacht! Vanaf morgen is weer zon voorspeld. Wie had dit weer voor vandaag geregeld?

 

 

 

De rattenvangers van Landskouter (deel I)

door Ulrik De Wachter

 

In één van de gebouwen waar aan landbouwonderzoek gedaan wordt, in de Burgemeester Van Gansberghelaan te Lemberge, is ook een onderzoeksgroep van het INBO gevestigd. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek — zelf ontstaan uit het vroeger Instituut voor Natuurbehoud (IN) en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) — is een zelfstandig agentschap van de Vlaamse overheid, departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN).

 

Dr. Jan Stuyck en zijn team doen er onderzoek naar de bruine rat, in opdracht van de Vlaamse overheid, om ze zo beter te kunnen bestrijden.

 

de bruine rat (foto INBO)

 

Het is de bedoeling om de overheid en lagere besturen te kunnen adviseren naar de reële risico’s en efficiënte bestrijdingstechnieken voor te stellen. Een tweede luik van het onderzoek test de resistentie van de ratten tegen het gif dat gebruikt wordt. Het enige gif dat bij ons wettelijk is toegelaten, zijn de zgn. anticoagulantia; stoffen die de bloedstolling tegengaan.

 

 

 

 

foto boven: Bram Lens, veearts Kristof Baert

en Dr. Jan Stuyck temidden hun onderzoeksterrein

 

 

Omdat ratten resistenter worden, wordt gezocht naar efficiëntere producten, maar die houden wel hogere risico’s in voor de dieren die de (dode) rat opeten, zoals katten. Ook de soorten lokazen en valsystemen worden vergeleken en onderzocht.

 

rattenval langs de Molenbeek

 

Iedereen herinnert zich nog de bestrijding van de muskusrat. Die verliep uiteindelijk zo efficiënt dat de populatie nu miniem geworden is. Het onderzoeksteam van Dr. Stuyck heeft zich daarom sinds 2003 toegespitst op onderzoek naar de bruine rat. Langs de Molen- en Gondebeek aan de grens van Moortsele, Lemberge, Landskouter en Gontrode wordt de natuurlijke rattenpopulatie gevolgd. Hoeveel zijn er? Hoe ver verplaatsen ze zich? Met verschillende technieken probeert men dit in kaart te brengen.

 

(wordt vervolgd in de volgende editie van de Landskouterse Post)

Eén jaar Landskouterse Post

Het was in december vorig jaar dat de eerste nieuwsbrief verscheen. In februari dit jaar waren 66 personen ingeschreven op ons e-magazine; dit zijn er intussen 115 geworden.

 

Info- en inspraakavond beheerplan Aalmoeseneiebos

Momenteel is er een bosbeheerplan in de maak voor het Aelmoeseneiebos te Gontrode/Landskouter waarin de Universiteit Gent, het Agentschap voor Natuur en Bos, het OCMW-Gent en een privéboseigenaar, voor de volgende 20 jaar een aantal concrete beheerdoelstellingen en -maatregelen willen vastleggen. Aangezien het beheer van het bos ook de omwonenden aanbelangt, worden zij bij deze uitgenodigd op een info- en inspraakavond die zal doorgaan op dinsdag 12 december om 19u30 in het GOC te Gontrode (tegenover de kerk).

 

Jaarlijkse geschenkenbeurs Oxfam Oosterzele

De wereldwinkel in Scheldwindeke organiseert de komende zaterdagen 2 en 9 december haar jaarlijkse geschenkenbeurs. Zij is ook op zoek naar vrijwilligers voor haar organisatie. Klik hier voor meer informatie.

 

Nieuw gemeentebestuur laat op zich wachten

Het is intussen bijna twee maand geleden dat we een nieuwe gemeenteraad verkozen hebben. Die zal vanaf januari zitting nemen, maar de samenstelling van het nieuwe gemeentebestuur is nog niet gekend. De kiezer had de CD&V nochtans een absolute meerderheid geschonken. Zijn er interne problemen of neemt men gewoon rustig de tijd?

 

De Sint in Landskouter

Ook dit jaar heeft Sinterklaas ons dorp op zijn programma staan. Op woensdag 6 december vanaf 14u mogen we hem verwachten. Aangezien de Sint gevraagd heeft aan de Gezinsbond om zijn agenda te beheren, neem je best met hen contact op, vóór 3 december, via dit formulier.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Redactie & publicatie

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.