Nr. 12 - Jaargang 2 -  November 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Mountainbike & cyclocrosswedstrijd voor jeugd in Landskouter

door Ulrik De Wachter

 

Deze zondag 5 november wordt er in Landskouter mountainbike en cyclocrosswedstrijden georganiseerd voor miniemen (9 tot 11 jarigen) en aspiranten (12 tot 14 jarigen).

 

Inschrijven kan vanaf 9u die dag aan het voetbalterrein van SK Ladies Landskouter in de Aalmoezenijestraat. De wedstrijden zijn georganiseerd door de Wielerbond Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool en worden gecoördineerd door Koen Beeckman.

 

Klik op het schema hiernaast om het te vergroten.

 

U kan deze en andere activiteiten binnen Landskouter raadplegen op onze overzichtelijke Activiteitenkalender.

 

Onze Padre Renaat is vertrokken op militaire missie naar Tibnine in het zuiden van Libanon voor een periode van vier maanden. Hij houdt ons op de hoogte via zijn dagboek, waaruit we de komende maanden enkele fragmenten zullen publiceren.

 

tekst en foto's door Padre Renaat

 

Vrijdag 13 oktober

Met kolonel Walter rijd ik vandaag naar El Naqoura waar het hoofdkwartier van de UN in Libanon gevestigd is. Het is een rit van anderhalf uur, van het bergland naar de zee, met prachtige vergezichten, onder een stralende blauwe hemel, door dorpen en gehuchten waar de oorlog hevig gewoed heeft. Ik was in Kosovo en zag de sporen van de oorlog, ik was in Afghanistan dat probeerde recht te komen na verschillende conflicten, maar de ravage in de Libanese dorpen overtreft alles. Hele wijken liggen tegen de grond, maar vooraleer er te komen zie je dat veel wegen al een reparatie achter de rug hebben, dat bommenkraters gevuld zijn, en bedekt met een nieuw laagje asfalt. De oorlog heeft de infrastructuur van het land grondig aangetast, of moet je zeggen op een meesterlijke wijze vernield? Langs de wegen in de dorpen hangen de portretten van de imams, van ayatollah Khomeini, van Libanese vrijheidsstrijders, van de leiders van Hezbollah en Amal, en de gele vlaggen met groene logo’s wapperen strijdlustig in de wind alsof ze duidelijk willen maken dat hun organisaties levenskrachtiger zijn dan ooit.

Overal wordt puin geruimd en is men gestart met de wederopbouw. De Libanezen schijnen over een onvermoeibare werkkracht te beschikken en een ijzeren wil om niet te buigen voor de agressor en te laten zien dat er, ondanks alles, geld en middelen beschikbaar zijn waarvoor Hezbollah tekent. Hezbollah heeft naast een militaire vleugel ook een politiek en sociaal netwerk dat sterk verweven is in de Libanese maatschappij en zorgt onder meer voor onderwijs en verzorging.

 

Als wij door de dorpen rijden in onze witte wagen met zwarte UN-letters zien we kinderen wuivend de hand opsteken, jongeren maken het vredesteken, en af en toe is er wel één die ons duidelijk laat zien dat we niet gewenst zijn, en maar beter ophoepelen.

 

Onze houding tegenover de partners in het conflict is er één van absolute neutraliteit. Wij zijn niet ‘voor’ of ‘tegen’, maar kiezen resoluut voor hulp en steun aan de burgerbevolking, want wij zijn niet ongevoelig voor het leed dat mensen getroffen heeft.

 

Zaterdag 14 oktober

(...) Deze namiddag keer ik terug naar de kerk van de Grieks-Katholieke gemeenschap. De Grieks-Katholieke kerk (of de Melkieten) gaat terug naar de kerk van de Apostelen, heeft de Byzantijnse liturgie gemeen met de Orthodoxen, maar dan in de volkstaal, en wordt geleid door bisschoppen en patriarchen die door Rome benoemd worden, zij maakt dus deel uit van de Katholieke Kerk.

De synode is het belangrijkste beleidsorgaan, voorgezeten door Gregorios III (Mgr. Lutfi Laham), patriarch van Antiochië, Alexandrië, Jeruzalem en van heel het Oosten. Deze kerk ligt mij nauw aan het hart omdat zij ook in Palestina en Israël aanwezig is, en onder meer père Emile Shoufani en bisschop Elias Shakour in Galilea zijn er vooraanstaande leiders.

 

Woensdag 25 oktober

Generaal De Vos en zijn adjudant, de twee MP’s en ik verkennen vandaag het kasteel van Tibnine. Het werd gebouwd in 1105 door de kruisvaarders onder leiding van graaf de St. Omer. We stappen 17 minuten van onze compound tot aan de buitenmuren van het fort, en lopen door de toegangspoort het eeuwenoude bouwwerk in. Het poortgebouw is goed gerestaureerd, eveneens enkele grote zalen op de benedenverdieping.

 

De muren getuigen van de enorme grootte van het fort dat nu nog de valleien beheerst en een schitterend uitzicht biedt op de wijde omgeving. De ligging is zeer strategisch, zoals de meeste burchten die tijdens de kruisvaardersperiodes gebouwd werden. Van einde 11-de eeuw tot einde 13-de eeuw heersten de kruisvaarders met wisselend succes over het toenmalige Heilige Land. In 1187 werden ze door veldheer Saladdin verslagen in de slag bij Hittim, waardoor Jeruzalem in moslimhanden kwam, maar ze konden nog enkele steden aan de kust behouden tot einde 13-de eeuw.

 

Wij genieten van de schoonheid van het landschap, van de grootsheid van de burcht, en keren door de smalle straatjes van Tibnine terug.

 
 

 

Lezers mailen...

 

Naar aanleiding van onze extra editie over de gemeenteraadsverkiezingen kregen we vele appreciaties binnen van onze lezers en danken hen hiervoor.

 

Ons extra nummer haalde ook de krant. Bart De Schampheleire schreef een kort artikel «Landskouter.be helemaal in teken van verkiezingen» in Het Laatste Nieuws van 10 oktober. Door een probleem in de eindredactie werd ons dorp echter omschreven als deelgemeente van Merelbeke. Bart verontschuldigt zich hiervoor aan onze lezers en inwoners van Landskouter.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Redactie & publicatie

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.