Nr. 11bis - Jaargang 2 -  Oktober 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be

 

CD&V met absolute meerderheid

door Ulrik De Wachter

 

Oosterzele heeft haar CD&V bestuur beloond met een absolute meerderheid. Met 12 gemeenteraadsleden zal CD&V de gemeente thans zonder Groen! kunnen besturen.

 

De CD&V-NVA lijst haalde zelf een goede 2% meer stemmen dan 6 jaar geleden (toen CD&V-SP.a), wat hen een extra zetel oplevert in de gemeenteraad. De SVVO lijst daarentegen verliest meer dan 5,5% in stemmen, maar behoudt toch haar 10 gemeenteraadszetels. Groen! levert 2,7% stemmen in en valt terug op één zetel. Het verliest meteen haar strategische positie. Vlaams Belang haalt met 6,2% niet voldoende om een stap in de gemeenteraad te zetten.

 

Als we naar de lijststemmen kijken, valt onmiddellijk de monsterscore van burgemeester Van Durme op. Met zijn 2707 stemmen haalt hij een duizendtal stemmen meer dan 6 jaar geleden. Ook Christ Meuleman doet het zeer goed met 1811 eenheden, waarmee hij zelfs SVVO lijsttrekker Luc Verbanck (1751) voorblijft. Johan Van Hecke haalt 1263 stemmen.

 

Van de Landskouterse kandidaten haalde Koen Beeckman 619 voorkeurstemmen, genoeg voor een zitje in de raad. Hij wordt de enige vertegenwoordiger van Landskouter, aangezien Ann Neirynck-De Brouwer met 481 en Erna Roegers-Tondeleir met 398 niet voldoende halen.

 

We spreken bewust van CD&V (niet van CD&V-NVA) aangezien de enige NVA-kandidaat op de lijst, Jan Martens, niet verkozen werd.

 

 

percentage van de stemmen in Oosterzele

 

nieuwe samenstelling van de gemeenteraad

 

de rangschikking van de Landskouterse kandidaten

weerspiegelt perfect de machtsverhoudingen tussen de partijen:

1. CD&V, 2. SVVO, 3. Groen! en 4. Vlaams Belang

Blijde gezichten in het CD&V kamp: Koen Beeckman en burgemeester Johan Van Durme op de verkiezingsavond

in de Parochiezaal te Oosterzele

 

Euforie in CD&V kamp

door Ulrik De Wachter

 

De CD&V troepen hadden verzameld in de Parochiale Kring te Oosterzele. Om 17u30 kwamen de eerste veelbelovende resultaten binnen. Ook Landskouternaar Koen Beeckman mocht vieren. Met zijn 619 voorkeurstemmen zal hij voor CD&V gaan zetelen in de Oosterzeelse gemeenteraad.

 

Hoewel uit cijfers blijkt dat één Landskouternaar op drie op Koen heeft gestemd, wist hij dat het met de stemmen uit Landskouter alleen (zo'n 225 uit stemopnemingsbureau '2') niet zou lukken. Als gekend wielrenner, met zijn roots in Oosterzele en familie in Gijzenzele, wist hij ook in andere deelgemeenten voldoende stemmen te halen om een zitje in de gemeenteraad te bemachtigen. Hij zal nu Landskouter moeten vertegenwoordigen. Koen ziet 3 goede zaken: (1) de CD&V gaat vooruit, (2) ze haalt zelfs de absolute meerderheid en (3) het Vlaams Belang haalt geen zetel.

 

Een geëmotioneerde burgemeester Johan Van Durme sprak in zijn speech over een «bijzonder moment». Hij verwees eerst naar het schitterend resultaat op provinciaal niveau, en stelde toen dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen mooie perspectieven biedt maar tegelijk ook een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt, aangezien de partij nu geen coalitie meer nodig heeft.

 

Maandagavond komt het CD&V partijbestuur samen. Wellicht krijgen we dan, naast burgemeester Van Durme, de volgende CD&V schepenen: Christ Meuleman, Paul Cottenie, Christianne Immegeers-Schreyen, Els De Turck en Marleen Verdonck. Indien één van hen OCMW voorzitter wordt, komt er een nieuwe naam bij.

 

Ontgoocheling bij de SVVO

door Ulrik De Wachter

 

Bij de SVVO in de Watermolen te Balegem ging het er even emotioneel aan toe als bij de CD&V, maar hier stond de ontgoocheling op eenieders gelaat te lezen.

 

Erna Roegiers-Tondeleir is ontgoocheld omdat zij en de ganse SVVO ploeg zich zo enorm ingezet hebben voor deze verkiezingen. Ann Neirynck-De Brouwer was met een verkoudheid reeds huiswaarts gegaan. Haar persoonlijke score valt tegen, temeer omdat met haar vijfde plaats op de SVVO kieslijst een gemeenteraadszetel voor het grijpen lag.

 

Bij Luc Verbanck heerst naast ontgoocheling ook onbegrip: hij vraagt zich af of Oosterzele nu plat gaat voor populisme en cliëntelisme. Hij begrijpt ook niet hoe het Vlaams Belang 6% stemmen kan halen in een landelijke gemeente als Oosterzele. Wellicht had de SVVO ook te lijden onder de malaise bij de VLD. Volgens Verbanck was dit nochtans zijn sterkste ploeg ooit. Ze hadden een fantastisch alternatief en een grandiose campagne gevoerd.

 

«De SVVO lijst heeft zich bewust verjongd. Het zijn deze jongeren die nu de kar van de SVVO zullen moeten voortrekken, want na 18 jaar vechten tegen windmolens en onrecht, is het voor mij genoeg geweest», aldus Luc Verbank.

 

Ook Johan Van Hecke liet verstaan niet meer te zullen opkomen voor de Oosterzeelse gemeenteraadsverkiezingen.

   

Lachende gezichten, maar bedrukte sfeer, bij de SVVO in Balegem

Els De Temmerman, Dr. Pascal Fermon,

Johan Van Hecke en Luc Verbanck

voorzitter De Deyn en secretaris Heyerick met 3 charmante bijzitters

een druk moment aan stembureau 63

Stembureau 63

door Ulrik De Wachter

 

Zondagmorgen 8 oktober. Landskouter mag voor de eerste keer gaan stemmen in de nieuwe school op de Rooberg, in plaats van in 't Ijzeren Hekken.

 

Voorzitter Erwin De Deyn en secretaris Antoine Heyerick leiden zoals gewoonte het stembureau in goede banen. Met vijf in plaats van vier stemhokjes gaat het een stuk vlotter dan vorige jaren, hoewel het rond 10u30 even aanschuiven is op de koer van de school.

 

Naast Landskouter zijn er ook delen van Gijzenzele en Moortsele opgeroepen om zich in stembureau 63 te gaan aanbieden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Na het sluiten van de stemming om 14u duurt het nog een klein uurtje voor de verzegelde stembiljetten kunnen afgeleverd worden in Oosterzele. Daar worden ze gevoegd bij de stemmen van twee bureau's uit Oosterzele. Uit dat gezamenlijk resultaat blijkt al dat Koen Beeckman met 225 stemmen een voorsprong heeft op Erna Roegiers-Tondeleir (170) en Ann Neirynck-De Brouwer (153).

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

 post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Redactie & publicatie

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.