Nr. 7 - Jaargang 2 -  Juni 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Padre Renaat bij de inzegening van de tuin (foto Rita De Smet)

 

 

Parochietuin gezegend en geopend

door Ulrik De Wachter

 

Op zondag 11 juni werd het parkje naast de parochiewoning door het schepencollege ter beschikking gesteld aan de inwoners van Landskouter.

 

Het tuintje dat vroeger deel uitmaakt van de pastorijwoning, werd voorzien van twee zitbanken en een petanque terrein. De gemeentelijke groendienst voorzag ook enkele plantenperkjes, en de haag langs de straatkant werd volledig vernieuwd.

 

Met Landskouterse beroemdheden als kardinaal Joos en pater Van De Velde was het niet makkelijk om een naam te kiezen voor het tuintje; uiteindelijk werd gekozen voor 'Pater Franz Van De Velde tuin'. Het parkje werd ingezegend door Padre Renaat in aanwezigheid van het schepencollege.

 

Na de toespraken, werden de Landskouternaars getrakteerd op een receptie. Tenslotte werd het petanque terrein ingespeeld, met een partijtje tussen gemeentebestuur en een selectie uit Landskouter.

 

Groen! legt verwezenlijkingen op tafel

door Ulrik De Wachter

 

In onze rubriek 'Het Gemeentehuis' lichten we de Oosterzeelse politiek toe, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar.

 

Na onze gesprekken met Burgemeester Van Durme en het Vlaams Belang, hebben we Groen! gecontacteerd. Schepen van Sociale Zaken Monique Perreman,  gepensioneerd lerares, staat ons te woord. (foto Lucien Oosterlinck)

 

Hoeveel leden telt Groen! in Oosterzele?

We tellen vele sympathisanten, maar op onze algemene vergadering rekenen we op een 35-tal leden. Het bestuur bestaat uit een tiental mensen, waarvan een zevental de kern uitmaken.

Hoe ziet de lijst kandidaten eruit? Is Landskouter vertegenwoordigd?

De lijst is bijna klaar. Er staan niet alleen partijleden, maar ook onafhankelijke kandidaten op. Noem het gelijkgestemden zonder partijkaart. Ikzelf zal de lijst trekken in oktober. Vanuit Landskouter zijn Bart De Rijcke, Barbara Redant en Pascale Steurbaut kandidaat.

Welke zijn voor u de actuele politieke thema's in Oosterzele?

Wat er nog gerealiseerd moet worden, is een dienstencentrum; een door de overheid gesubsidieerde plaats voor  vorming, zorg en ontspanning, in samenwerking met vrijwilligers, bestaande partners (rusthuis bvb.) en met een link naar de thuiszorg. Betaalbaar wonen: opstarten van een cel huisvesting binnen de gemeente om de problematiek te onderzoeken, een sociaal huis waar iedereen terecht kan voor woonpremies en -subsidies, promoten van alle vormen van samenwonen, burgers stimuleren om hun woning via het sociaal verhuurkantoor op de markt te brengen, enz.

En de verwezenlijkingen van de voorbije jaren?

De onlangs gerealiseerde noodwoningen, Dorp 46. Van de drie wooneenheden zullen er twee met een tijdelijk contract bezet zijn, de derde blijft ter beschikking voor noodgevallen. We hebben een welzijnsgids uitgebracht om de inwoners wegwijs te maken. Binnenkort starten we met een sociale werkplaats via het Centrum voor Levensvorming (thans Groep Intro), een gesubsidieerde vzw die werkervaringsprojecten opzetten voor langdurig werklozen. Concreet gaat het om een vijftal mensen met begeleider die sterk afgebakende taken krijgen, bvb. de kerkhoven onkruidvrij houden waardoor we ook niet meer hoeven te sproeien. Dit zal ongeveer 70.000 € per jaar kosten.

Welke zijn de programmapunten van de partij?

Wij vertrekken van een nationaal modelprogramma van Groen! en vullen dit aan met lokale accenten. Zorg voor het milieu staat uiteraard centraal. Naast de reeds vermelde thema's en sprekend vanuit mijn specifiek schepenambt, denk ik aan een minimuminfrastructuur per deelgemeente (bvb. buurthuis) en het overbruggen van de drempel van het OCMW. Het zal trouwens een goede zaak zijn als Oosterzele vanaf volgend jaar de OCMW voorzitter in de gemeenteraad opneemt. We willen het OCMW een sociale dimensie geven, niet vanuit kansarmoede maar vanuit het sociaal leven van iedereen.

Hoe verging het u bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen?

We zaten op de wip, met onze twee gemeenteraadszetels tussen de twee blokken, SVVO en CD&V/SPa. We hebben toen met beiden gepraat, en uiteindelijk heeft onze algemene vergadering gekozen. Ik heb me goed teruggevonden in het bestuursakkoord. Mijn collega Jan Fiers is nu schepen van Mobiliteit, Afval, Ruimtelijke Ordening en Milieu, ikzelf ben Schepen van Sociale Zaken, Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansenbeleid, Personeel en Ontwikkelingssamenwerking.

Hoe kijkt u naar de komende verkiezingen?

De eerste drie jaar hebben we veel gerealiseerd. Een degelijk beleid op lange termijn, met overtuiging. Nu pas stellen we ons de vraag hoe dit werk door de kiezer zal geapprecieerd worden.

 

http://www.groenoosterzele.be

 

 

 

 

Olympische straat op zaterdag 2 september

door Ulrik De Wachter

 

Landskouter herbergt de 'Olympische straat' van Oosterzele op zaterdagnamiddag 2 september op en ter hoogte van het voetbalterrein in de Aalmoezenijestraat.

 

Met de ‘Olympische Straten’ wil het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité), naar aanleiding van haar honderdjarig bestaan, de gemeenten aanmoedigen een straat, een plein of een parking verkeersvrij te maken. Een plaats waar het die dag leuk en veilig sporten is.

 

We zoeken naar deelnemende ploegen van 7 personen met minstens 3 kinderen, om samen onder het motto 'deelnemen is belangrijker dan winnen' die dag 8 sporten te beoefenen.

 

Kandidaat teams kunnen zich melden bij Koen Beeckman of Geert Van Steenberge. De lokale werkgroep bestaat ook nog uit Patrick Van Damme, André Roegiers, Henk Destoop en Gilbert De Rieck, ex-deelnemer aan de Olympische Spelen van 1960 en woonachtig te Scheldewindeke.

 

Klik hier voor meer informatie en voor de inschrijvingsstrook.

 

Zomerse activiteiten van de Bond

door Geert Van Steenberge

 

De vakantiemaanden zijn in aantocht! De Gezinsbond van Landskouter organiseert ook dit jaar weer ontspannende fietstochten en een spraakmakende kermisbarbecue.

 

Elke maandagavond in de grote vakantie is er opnieuw een fietstocht. Iedereen, jong en oud, sportief of minder sportief, kan deelnemen. Elke tocht duurt ongeveer 2 uur. Halverwege stoppen we aan een gezellig terrasje voor een drankje (op kosten van de Bond). Leden van de Gezinsbond betalen niets, niet-leden betalen 2 euro per gezin.

 

Data en vertrekuur :

• 3, 10, 17, 24 en 31 juli, en 7 augustus vertrek om 19u00

• 14, 21 en 28 augustus vertrek om 18u30 (omwille van de duisternis)

 

We vertrekken telkens aan het schooltje op de Rooberg.

 

Op zaterdag 22 juli organiseren wij weer, samen met de KVLV, onze traditionele kermisbarbecue! Dé ideale gelegenheid voor alle inwoners van Landskouter om mekaar te ontmoeten, om wat bij te praten, om gewoon gezellig samen te zijn!

 

Voor de kleintjes is er weer een springkasteel om zich uit te leven… Voor de al wat grotere kinderen zal er een DJ muziek draaien… De opbrengst van de BBQ wordt gebruikt om allerhande andere initiatieven (van zowel de Gezinsbond als de KVLV) te organiseren zoals de bovenvermelde fietstochten, de paaseierenraap, het filmfestival, Sinterklaas, een uitstap naar een pretpark, enz…

 

In de loop van de komende weken komen onze bestuursleden aan huis om kaarten te verkopen.

 

 

De barbecue op Landskouter kermis, georganiseerd door Gezinsbond en KVLV, wordt een klassieker

 

 

 

Lezers mailen over de GSM mast...

 

Pascal Kegels wijst erop dat het stralingsargument rond de geplande GSM mast niet meer opgaat, aangezien er reeds een Koninklijk Besluit bestaat die dit volledig regelt.

 

Ons artikel in het mei-nummer van de 'Landskouterse Post' was ook onnauwkeurig over het landschapselement in de aanvraag. Zo verwijst BASE naar de harmonie tussen de verticale elementen van de spoorleiding (de palen die een bovenleiding vasthouden maar die er dus niet zijn) en de verticale GSM mast.

 

Tenslotte stelt de lezer de bewering in vraag, als zou BASE een contract hebben met de NMBS om GSM dekking te voorzien.

 

Monique Perreman meldt ons een recent overleg tussen steden en gemeenten, de Vlaamse administratie en de drie GSM operatoren om een lange termijnvisie te bepalen en een structurele samenwerking te bereiken omtrent de inplanting van GSM masten.

 

Zij vond ook een website die de bestaande en geplande GSM masten weergeeft op kaart: http://www.sites.bipt.be/indexnl1.html

 

De GSM mast lokte ook reacties uit van Fréderic Louis, die ons tipte over een gebruiksvriendelijker forum, en van Frank Vandaele, die zich afvraagt, wat ook hij kan doen tegen de mast, aangezien hij buiten de zone woont waar men is rondgegaan met de bezwaarschriften.

 

Bij deze nodigen we iedereen uit die meer, precieze en actuele informatie heeft over de de GSM mast en de stedebouwkundige aanvraag in het bijzonder, om dit door te spelen aan post@landskouter.be en zodoende aan onze lezers bij het volgend nummer.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

 post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Redactie & publicatie

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.