Nr. 4 - Jaargang 2 -  Maart 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Tentoonstelling Pater Van de Velde in Gent

door Ulrik De Wachter

 

Op vrijdag 25 februari opende het Huis van Alijn, het vroegere Museum voor Volkskunde langs de Kraanlei te Gent, een tentoonstelling over wijlen Pater Van de Velde, in aanwezigheid van burgemeester Van Durme en talrijke leden van de familie Van de Velde.

 

De tentoonstelling vindt plaats op de verdieping van het museum. Donker, maar stijlvol. Een geheel van teksten, foto’s, geluiden, bewegende film, eskimovoorwerpen en geschriften van de Pater. Een rijke bron van informatie over het leven van de Inuit eskimo's, waar Van de Velde verbleef tussen '37 en '87 in in het noorden van Canada, 350 km boven de noordpoolcirkel. De eskimo’s spraken zijn naam uit als ‘Vinivi’.

 

De tentoonstelling begint met een leuke familiefilm uit de jaren ’50, gedraaid in de ouderlijke woning aan de jeneverstokerij op de Betsberg. Dit filmpje werd oorspronkelijk ingestuurd naar aanleiding van een oproep van het Huis van Alijn, om beeldband over het alledaagse leven uit vroegere jaren te verzamelen. Zo groeide het idee om een tentoonstelling rond eskimopater Van de Velde te maken.

 

Bij het verlaten van het museum heeft de bezoeker de mogelijkheid om Van de Velde's 150 blz. tellende verhalenbundel 'Vinivi' te kopen voor slechts 5 €, alsook posters en postkaarten van het geslaagd ontwerp voor deze tentoonstelling (zie afbeelding).

 

De organisatoren opperden het idee om een nocturne te organiseren, waarbij het museum uitzonderlijk 's avonds zou openblijven, speciaal voor de inwoners van Landskouter. Pierre Van de Velde, neef van de overleden pater oblaat, is bereid om ons hierbij door de tentoonstelling te gidsen. Hou dus de Landskouterse Post in de gaten!

 

'Eskimopater Franz Van de Velde, Vinivi'  loopt nog tot en met 11 juni. Een must voor elke Landskouternaar. Meer info op www.huisvanalijn.be 

 

Kunstwerk Roger Bockstaele ingehuldigd te Balegem

door Ulrik De Wachter

 

Op zondag 5 maart werd in Balegem het kunstwerk 'De gevleugelde vrienden' van onze Roger Bockstaele onthuld, in het bijzijn van provinciaal gedeputeerde Sander Vercamer, het gemeentebestuur, ex-Landskouternaar Professor Taeldeman en vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. De inhuldiging kaderde in een heus duivenweekend, met een symposium over de duivensportcultuur en de 10e editie van de internationale Balegemse duivenmarkt (deze laatste werd helaas afgelast wegens de dreigende vogelgriep); een organisatie van de Landelijke Gilde van Balegem, vzw Erfgoedhuis, Stichting Levend Erfgoed en de gemeente Oosterzele. Er was zelfs een delegatie van de Britse Midland Social Circle.

 

Roger's kunstwerk bestaat uit drie uit ijzer gesmeede en gelaste duiven op ware grootte. Twee daarvan staan op een duiventil langs de rotonde voorbij Balegem dorp; de derde werd geplaats op de grote Balegemse steen die in het midden van de rotonde staat. Roger gebruikte tot 348 ijzeren veertjes per duif, die stuk voor stuk gepuntlast werden, van onder te beginnen. Roger staat bekend om zijn smeedkunst tot in de Verenigde Staten, waar hij 'birdman' genoemd wordt, naar zijn specialiteit in het smeden van vogels: uilen, arenden, ... en nu dus ook duiven.

 

Roger Bockstaele (links) in goed gezelschap bij de

onthulling van zijn 'Gevleugelde Vrienden'

Interview burgemeester Johan Van Durme

door Ulrik De Wachter

 

In onze rubriek 'Het Gemeentehuis' lichten we de Oosterzeelse politiek toe, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar. Het ligt voor de hand dat we bij Burgemeester Van Durme aanklopten om deze reeks in te leiden. In oktober is hij opnieuw kandidaat burgemeester voor de CD&V.

 

Burgemeester, hoe bent u in de gemeentepolitiek gestapt?

Ik voetbalde bij de reserven van Gijzenzele met Noel Minnaert uit Landskouter. Die vroeg me bij de Culturele Kring van Balegem te komen als vertegenwoordiger van Gijzenzele. Cultuur interesseerde mij enorm en de Kring organiseerde (nog steeds) een zevental culturele activiteiten per jaar, in de breedste zin: toneel, concerten, uitstappen, wijndegustaties, etc. Zo heb ik ook Paul Cottenie leren kennen. Vier maand later zat ik in het partijbestuur. In '82 ben ik verkozen tot gemeenteraadslid, in '88 werd ik schepen van onderwijs en dan openbare werken. Sinds 2001 ben ik burgemeester.

Wat is uw beroep?

Ik ben leraar fysica en scheikunde te Waregem, halftijds sinds het burgemeesterschap. Van opleiding ben ik landbouwingenieur.

Welke zijn de actuele politieke thema's in Oosterzele?

Veiligheid staat voorop. Verkeersveiligheid (niet in het minst onze mentaliteit in het verkeer), het subjectieve onveiligheidsgevoel bij de mensen aanpakken, het beveiligen van onze goederen: woningen, overheidsgebouwen, kerken, fietsenstallingen. Ten tweede de aanleg van veilige fiets- en voetpaden tussen de verschillende deelgemeenten. Ten derde: huisvesting voor onze senioren, bvb. de serviceflats in de oude pastorij van Scheldewindeke. Ten vierde: ruimte en plaats bieden aan de burgers voor hun vrijetijdsbesteding. Zo willen we in Landskouter het 'ijzeren hekken' (de oude gemeenteschool) opknappen met o.a. een sanitair blok en dubbele beglazing, en ter beschikking stellen. We praten ook met de vrije school over het gebruik van de gebouwen. We praten nog met de mensen uit Landskouter om te zien wat ze nodig hebben. Ten vijfde, naar kinderopvang toe, een kwalitatieve service bieden van 7 tot 18u, ook tijdens vakantieperiodes.

Welke politieke partijen verwacht u ten tonele voor de verkiezingsstrijd?

CD&V/NVA, SVVO, Groen! en het Vlaams Belang. Onze partij CD&V zat in de huidige coalitie in een kartel met de SP, waarmee we goed hebben samengewerkt, maar parallel met de nationale politiek gaan we nu ook gemeentelijk in alliantie met de NVA. Binnen de SVVO zal de VLD wellicht haar krachten bundelen met SP.A/Spirit. Met Groen! was de samenwerking de voorbije jaren goed, dankzij de goede afspraken (aan het bestuursakkoord werd twee maanden gewerkt). Het Vlaams Belang trok 10 à 15% kiezers aan in Oosterzele voor de nationale verkiezingen. Zij zullen wellicht niet met een volledige lijst opkomen. Hun thema? Veiligheid was en is alvast het thema van ons, de huidige coalitie. Herinner u onze slogan 'veilig, sociaal en landelijk Oosterzele'.

Nog specifieke punten voor Landskouter?

Meer groen door het openstellen van de tuin van de pastorij, de groene strook langs de Rooberg. Landskouter heeft op dat vlak wel beperkte mogelijkheden, met de vele tweevaksbanen die er doorlopen. Maar het heeft wel troeven die het kan uitspelen: de gekende figuren als Pater Van de Velde en Kardinaal Joos, het Aelmoeseneiebos, de school, ... Spijtig dat de voetblaploeg weg is, misschien het nieuwe initiatief met de vrouwenvoetbalploeg. We willen in samenspraak met de Landskouternaars alvast werken aan de infrastructuur voor het verenigingsleven. Een initiatief rond jeugdwerking zou welkom zijn.

 

Het Aalmoezeneiebos (deel II)

door Jos Van Slycken

 

Ecologische waarde

Het grootste deel van het bos tussen de spoorweg en de Aalmoesenijestraat is “oud” bos. Ondanks het feit dat het tijdens W.O. I nagenoeg leeggekapt werd en de bomen zelf maar een goeie 80 jaar oud zijn, is de bodem altijd bedekt geweest met bos. Dit blijkt uit historische kaarten, nl. op de oudste kaart die we bezitten — de De Ferrariskaart  ±1775 — komt dit bos al voor en ook op de erop volgende kaarten (Vandermaelenkaart  ± 1850, de verschillende stafkaarten) komt dit bosgedeelte altijd voor.  Met andere woorden, het is waarschijnlijk altijd bos geweest en nooit eens als landbouwgrond gebruikt.

 

Daarom komen in dit bos heel wat typische bosplanten voor, zoals bosanemoon, boshyacint, salomonszegel, witte klaverzuring, muskuskruid, arondskelk, adelaarsvaren, ... Al deze planten kunnen zich moeilijk over grote afstanden verspreiden via zaad. Zo wordt bijvoorbeeld het zaad van bosanemoon verspreid door mieren!  Je kan wel zeggen dat eenmaal het bos gerooid is en er een paar jaren landbouw op gebeurd is, deze planten voor een paar eeuwen verdwenen zijn!

 

Verder telt dit bos een 40-tal soorten bomen en struiken, het arboretum niet meegerekend. Er werden ook een 130-tal verschillende kruiden waargenomen en een 100 soorten paddestoelen!

 

Recreatie

Gezien de zeer beperkte oppervlakte aan toegankelijk bos in Oosterzele en de nabijheid van een grootstad is de druk op het bos wel groot te noemen. Bovendien komen heel wat jeugdbewegingen naar het bos afgezakt.

 

Hierdoor ontstonden heel wat sluikpaadjes, die de rijke en unieke voorjaarsflora bedreigden en ook bodemverdichting veroorzaakten. Tot voor een 10-tal jaren werden dan ook  die sluikwegeltjes met prikkeldraad afgesloten. Dit is echter nu bij wet verboden. De beheerder tracht dan nu de bezoekers zoveel mogelijk op het goede pad te houden via aangeduide wandelwegen.

 

Beheer

Het vroegere beheer heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Dit is niet te zien aan de bomen die er voor komen, maar aan het reliëf, waar duidelijk de sporen van de geschiedenis te zien zijn.

 

Tijdens het Oostenrijks bewind (Maria-Theresia) nl. werden bossen meer behandeld als tuinen dan als half natuurlijke systemen. Zo werd het Zoniënwoud in die tijd herplant met gebruik van een plantdraad!   De aanwezigheid van panden (begreppeling) die we in dit bos zien getuigen van die tijd.

 

Het actuele beheer volgt de visie van de Vlaamse Bosadministratie (Bos en Groen), nl. het multifunctioneel en duurzaam bosbeheer, met aandacht voor zowel de ecologische functie, de recreatieve functie als de economische functie. Gezien het bos ook door de Universiteit wordt beheerd is er ook een belangrijke wetenschappelijke functie aan dit bos toegewezen.

 

Bij het bosherstel na W.O. I werd voornamelijk heraangeplant met zomereik, beuk. Langs de “bloed”beek komt ook populier, es en esdoorn voor. Voor de vorige eigenaar was het ook belangrijk dat er snel (in bosbouwtermen dan) inkomsten waren, daarom werd ook Amerikaanse eik en Japanse lork als mogelijke vooropbrengst tussen geplant. Deze zullen dan ook stilaan uit het bos verdwijnen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Van ver in de omgeving kan je de 35 m hoge meettoren herkennen die boven de boomtoppen, die zelf tussen de 28 tot 33 m hoog zijn, uitsteekt.

 

Op die plaats, de wetenschappelijke zone genoemd en die ook afgesloten is voor het publiek, bevindt zich een van de proefvlakken van een Europees netwerk, waar de invloed van luchtverontreiniging op het bos, wordt bestudeerd. Immers over gans Europa wordt in het kader van de problematiek van de zgn. “Zure Regen” de bosgezondheid en de aanvoer van verontreinigende stoffen via de lucht opgevolgd. Bossen werken nl. als een soort filter die de verontreiniging uit de lucht halen, maar dit filteren brengt ook mee dat de gezondheid van het bos in het gedrang kan komen.

 

Zo weten we dat hier in ons Landskouterse bos jaarlijks ongeveer 25 kg stikstof en 30 kg zwavel op de bosbodem terecht komt. Dit brengt ondermeer bodemverzuring teweeg. Uiteraard gebeurt er nog heel wat ander onderzoek, bosbouwstudenten moeten ook hun werk hebben.

 

(deel I was te lezen in ons februari nummer)

 

 

 

klik het plannetje

om het te vergroten

 

de meettoren steekt meters

boven het Aalmoezeneiebos uit

 

klik op de kalender om alle geplande activiteiten in Landskouter te raadplegen. Wilt u zelf een activiteit melden? Mail naar post@landskouter.be 

Bruisend Landskouter!

door Katty Stevens

 

Weer tal van activiteiten in onze parochie deze maand. Het schooltje organiseert haar jaarlijks lentesouper op zaterdagavond 25 maart en zondagmiddag 26 maart. Je kan in het schooltje te Moortsele gaan eten of  je gekozen menu afhalen. Vergeet niet in te schrijven!

 

Diezelfde zondagmiddag kan je ook gaan eten in de parochiale kring in Oosterzele. Het wielerkomité van Landskouter blaast er verzamelen vanaf 11u30. Op donderdag 9 en 16 maart zijn er initiatietrainingen voor de vrouwenvoetbalploeg op het voetbaldveld in de Aalmoezenijestraat (19u15-20u45).

 

De gezinsbond organiseert na de schaatsnamiddag in de krokusvakantie op zaterdag 18 maart een dropping, die begint om 19u45. De KVLV spreekt deze maand over erfenissen en testamenten, en over de risico’s van cholesterol. En dan is er nog de maandelijkse kaartavond en koffietafel.

 

Intussen zijn er al 72 gebruikers ingeschreven op de 'Landskouterse Post'.

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

 post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.