Nr. 3 - Jaargang 2 -  Februari 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Padre Renaat officieel aangesteld

door Ulrik De Wachter

 

Op zondagmorgen 29 januari 2006 werd Renaat De Paepe officieel aangesteld als pastoor van de parochie St.-Agatha te Landskouter.

 

Padre Renaat bracht de ochtendmis samen met Deken Amand De Cock, die een brief voorlas van de bisschop van Gent, ter aanstelling van onze nieuwe pastoor. Renaat ontving de sleutels van de kerk uit hande van de voorzitter van de Kerkfabriek, Leo Delaruelle (cfr. foto).

 

De kerk zat barstensvol. Naast de Landskouterse verenigingen, die met hun vlaggen de ceremonie kleur gaven, was de Oosterzeelse politiek vertegenwoordigd, de direkteur en onderwijzend personeel van ons schooltje waren aanwezig, en er was ook een delegatie van de zusters uit Baarle-Drongen, waar Padre Renaat voorheen pastoor was.

 

De viering werd later verdergezet in het schooltje op de Rooberg, waar elke Landskouternaar uitgenodigd was voor een receptie. Klik hier om onze foto's van het gebeuren te bekijken.

 

Verenigingen geven samen nieuwjaarsreceptie

door Ulrik De Wachter

 

Zoals aangekondigd in onze vorige editie, hebben de verenigingen van Landskouter op zondagvoormiddag 22 januari gezamenlijk een receptie aangeboden in het schooltje op de Rooberg.  Een honderdtal inwoners ging op de uitnodiging in.

 

Tevens werd de website www.landskouter.be voorgesteld. Nadien volgde een perscommuniqué, en er verschenen artikels in o.a. De Beiaard en Het Nieuwsblad.

 

Klik hier om de de foto's te zien van de nieuwjaarsreceptie.

Staande van links naar rechts: Francine Schaepmeester (vrijwillige bloedgevers), André Roegiers (KBG, kaartersclub), Annie De Vos (KVLV), Erna Tondeleir (KVLV), Marleen De Zutter (Gezinsbond) en Rudy Bockstaele (vrijwillige Bloedgevers)

 Zittend van links naar rechts: Roger Bockstaele (vrijwillige bloedgevers), Ulrik De Wachter (webmaster landskouter.be) en Geert Van Steenberge (Gezinsbond)

De Molenbeek achter de

kerk van Moortsele

 

Gaanpad van mijn hart

door Gerard Vekeman

 

Hoezeer nabij gij welig pad

dat golvend baant langs Molenbeek

waarlangs ik kuier blije stap

waar oog en oor van schoonheid weet.

 

Hier hoef ik mijn passen niet te sparen

hier kan men wààr wellustig gaan 

wijl hoog in bomen tortels paren 

langs oevers lis en loten staan.

 

Gij klaar klein beekje onvergeten 

dat gij met houten brugsken siert 

midden blaren àl bekeken

waar 't groen nog duizend tinten viert.

 

Langszij de oude pastorie verheven 

met aan haar voet twee vijvers lucht

die blauw in 't water staan geschreven

waarbij ik minzaam zoete zucht.

 

Aan het eind van al 't begaan

een zee van zonnige weiden

die mij tot wal en watermolen leiden.

Ach, van hieruit kan ik vredig 't leven gaan.

www.gerardvekeman.be

 

Het Aalmoezeneiebos (deel I)

door Jos Van Slycken

 

Bossen in Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Vlaanderen behoort tot een van de bosarmste regio's van Europa. Enkel Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn nog schaarser bebost. Ongeveer 10 %  (146.381ha) van onze Vlaamse oppervlakte is bos. Oost-Vlaanderen (5,6 %) is na West-Vlaanderen (2,3 %) de bosarmste provincie. Daarom ook wil de Vlaamse overheid meer bos in beide provincies, denk maar aan de stadsbosprojecten (Kotrijk, Gent).

 

Er waren betere tijden: in 1846 telde Oost-vlaanderen nog 22.000 ha bos, in 1929 was al meer dan de helft verdwenen (landbouw, woningen, industrie, infrastructuur), er restte toen nog maar 9.800 ha. Vooral door de bebossingen van de zandgronden met vnl. dennen (streek van Maldegem) en de valleigronden met populier steeg de oppervlakte gelukkig opnieuw tot 16.969 ha in 2000. Maar niet te vroeg gejuicht : statistieken wijzen uit dat sinds 1990 er weerom een kleine 700 ha bos verdween! Voor gans Vlaanderen was dit meer dan 6.000 ha. Een van de belangrijkste redenen voor het verdwijnen van bos is dat 30 % van onze bossen geen groene gewestplanbestemming hebben: ze staan op het gewestplan als landbouwgebied, industriegebied, woongebied, recreatiegebied!

 

Wandelbossen in Oosterzele

In Vlaanderen zijn doorgaans enkel de bossen van openbare eigenaars (Gewest, Gemeenten, provincies, OCMW's, …) toegankelijk voor het publiek. Ongeveer 70 % van alle bos in Vlaanderen is privébezit. Dus doorgaans niet toegankelijk voor het publiek. Oost-Vlaanderen staat er nog slechter voor: slechts 13 % is openbaar bos!

 

Oosterzelenaars hebben ook maar weinig wandelbos ter beschikking: Het Aelmoeseiebos (± 29 ha), het Spiegeldriesbos (± 10 ha) aan de Langemunte te Scheldewindeke en het Heidebos in Balegem (± 1 ha). Het zijn allen bossen in eigendom van een openbare eigenaar (Universiteit Gent, Vlaamse gewest, Gemeente Oosterzele). De private bossen zijn (nog) niet opengesteld voor het publiek.

 

Het Aelmoeseneiebos

Historiek

Het bos behoorde eeuwenlang aan de St-Baafsabdij van Gent. Tijdens het Franse bewind werd het overgedragen aan de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand, nu OCMW. Het bos heeft veel geleden onder overmatige kappingen, waarvan de laatste tijdens de Duitse bezetting 14-18, toen het nagenoeg volledig werd kaalgekapt.

 

In 1968 werden 19 ha 39 a aangekocht door het toenmalige Ministerie van Nationale Opvoeding, samen met nog een 9 ha weiland. Het bos werd ter beschikking gesteld van het Laboratorium voor Bosbouw. Op de weilanden werd tijdens de eerste boomplantdag in 1970 nieuw bos aangeplant. Op de weilanden gelegen over de spoorweg werd een populetum (verzameling verschillende populierenvariëteiten) en een arboretum (meer dan 50 verschillende boomsoorten) aangeplant. De huidige oppervlakte van het Aelmoeseneiebos bedraagt  nu 28 ha 65 a en 82 ca.

 

Waarom dit bos altijd bos gebleven is, is vermoedelijk de geringe waarde voor de landbouw. Immers de vruchtbare zandleemlaag is hier vrij dun, daaronder bevindt zich een laag die klei, zand en kleiig zand bevat, samen met keien. Bovendien is de bodem vrij nat en dus laat in het voorjaar te bewerken.

 

(deel II in onze volgende editie)

 

 

 

klik het plannetje

om het te vergroten

Hiernaast aantal 'hits' per pagina per maand.

 

De website is actief sinds september 2005, maar werd pas publiek gemaakt in de maand januari.

Bezoekersaantallen en abonnees

door Ulrik De Wachter

Na een eerste publicatie in het 'Schoolpraatje' van januari, is onze website vooral bekend geworden op de nieuwjaarsreceptie van de verenigingen en de artikels die hierover verschenen zijn in de dagbladen (zie boven). Via het Parochieblad hebben we inmiddels alle inwoners van Landskouter bereikt. Het bezoekersaantal heeft net de kaap van 1600 overschreden.

 

Op onze maandelijkse nieuwsbrief de 'Landskouterse Post' hebben intussen 66 personen ingeschreven.

 

De statistiek met het aantal 'hits' (paginabezoeken) per dag in januari

toont duidelijk de piek na de nieuwjaarsreceptie enerzijds

en de publicatie in de dagbladen anderzijds.

 

Landskouter op plaat

foto ingestuurd door Nancy Cooreman

Nieuwe damesvoetbalploeg Landskouter

door Patrick Van Damme

 

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een nieuwe voetbalploeg in Landskouter, damesvoetbal nog wel. Onder de afkorting 'SK La La' (Landskouter Ladies) zouden komend seizoen een recreatieve en competitieve ploeg van start gaan, in 2e of 3e provinciale KBVB.

 

De initiatiefnemers zijn nog steeds op zoek naar meisjes of dames. De eerste drie donderdagen van maart kan u terecht op het voetbalveld in de Aalmoezenijestraat van 19u15 tot 20u45 voor initiatietrainingen. Meer info bij Eddy De Rouck op 0497 31 73 28.

foto Andrea Simonato

 

in het rood: de plaats waar de schermen zijn opgesteld langs de Rooberg en de omcirkelde vijver waar de padden naar toe trekken

(klik op de kaart om ze te vergroten)

Jaarlijkse paddentrek, opletten op de Rooberg !

door Pascale Steurbaut

 

Binnenkort ontwaken onze amfibieën (kikkers, padden en salamanders) uit hun winterslaap. Dan keren zij terug naar de vijver of de poel waar zelf zijn geboren om er zich voort te planten. Zij trekken vooral bij regenweer en in de avondschemering, vroeg in het voorjaar van zodra de temperatuur voldoende hoog is (vanaf 7 graden). Zij weten perfect de weg naar de voortplantingsplaats te vinden en steken probleemloos akkers, weiden en tuinen over. Soms moeten ze een weg oversteken. Kikkers en vooral padden zijn trage dieren. Padden springen ook niet zoals kikkers maar kruipen op hun korte poten langzaam de weg over. Geen wonder dat veel van deze dieren de overkant van de weg niet halen. Bovendien wegen ze zo weinig dat ze door voorbijrijdende wagens worden meegezogen en meters ver worden meegesleurd om zieltogend in de greppel te belanden.

 

In Landskouter vindt jaarlijks een beperkte trek plaats. Een aantal dieren steekt hierbij de Rooberg over, een vrij drukke weg waar snel wordt gereden, met als gevolg dat er verkeersslachtoffers vallen. Natuurpunt Oosterzele kaartte het probleem aan bij de gemeentelijke Minaraad die het plaatsen van een paddenscherm gunstig adviseerde. Het gemeentebestuur was bereid om het materiaal dat hiervoor nodig is aan te kopen. Sinds een aantal jaar nu plaatsen de vrijwilligers van Natuurpunt een scherm over een afstand van 150 m en controleren 's ochtends en 's avonds de emmers die langs het scherm zijn ingegraven. In 2003 werden zo 33 padden en 2 bruine kikkers die in de emmers waren gevallen naar de vijver gebracht. 39 padden staken echter over voorbij het scherm en haalden de overkant niet. In 2004 telde men 72 padden (en 2 kikkers) tegenover 44 dode. Vorig jaar kon men 98 exemplaren helpen (en 1 kikker), terwijl 64 het niet haalden.

 

De Rooberg is de enige gekende plaats in onze gemeente waar paddentrek voorkomt. Wie weet heeft van andere plaatsen waar kikkers, padden of salamanders de weg oversteken en het risico lopen om te worden doodgereden, kan dit steeds melden.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

 post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.