maandelijks elektronisch magazine rond de oosterzeelse deelgemeente landskouter

nr. 69 - jaargang 7 - november 2011

www.landskouter.be

contact: post@landskouter.be

door Ulrik De Wachter

 

 

In Oosterzele trekken het christendemocratische CD&V en het Vlaams-nationalistische NVA opnieuw in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat deden ze ook al in 2006. Deze keer zullen een vijftal NVA’ers de lijst duwen.

Na de oprichting van de Oosterzeelse afdelling van de NVA eerder dit jaar zou de partij in september meedelen wat haar intenties zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De NVA was in gesprek met de twee grote blokken in Oosterzele, de CD&V en de SVVO. Die aankondiging werd met een maand uitgesteld, wat er op wees dat de onderhandelingen nog niet afgerond waren. Eerder had het SVVO al laten verstaan dat het NVA nooit echt overwogen heeft om met haar samen te gaan.

Het samengaan van NVA en CD&V in Oosterzele is in feite een voortzetting van de lokale samenwerking tussen beide partijen. In 2006 trokken ze immers ook gezamenlijk naar de kiezer, hoewel de NVA, zonder verkozen gemeenteraadslid, niet echt een gezicht kreeg in het CD&V gemeentebestuur, dat een absolute meerderheid geniet in deze legislatuur. De machtsverhoudingen tussen beide partners zijn intussen gewijzigd. De NVA heeft haar eigen Oosterzeelse afdeling opgericht en zal waarschijnlijk 5 kandidaten tellen op de kartellijst.

 

(vlnr) NVA ondervoorzitter Jeroen De Cock, NVA voorzitter Jan Martens (lijstduwer), CD&V voorzitter Etienne De Winne en burgemeester Johan Van Durme (CD&V, lijsttrekker)

Op de persconferentie erkende Jan Martens dat het Oosterzeels kartel ingaat tegen de algemene trend dat NVA ook op gemeentelijk vlak op eigen benen staat. Als reden gaf Martens op dat de NVA in Oosterzele nog jong is en tijd nodig heeft om te groeien. Hij beseft ook dat de nationale resultaten van NVA zich niet zomaar vertalen in gemeentelijk succes. Martens en De Winne bevestigden wel dat dit kartel het fiat kreeg van hun respectievelijke partijbesturen.

Nu het kartel is bekendgemaakt kunnen beide partners aan de volgende zaken werken:

  • een gezamenlijk verkiezingsprogramma

  • de invulling van de kandidatenlijst

  • afspraken rond de campagnevoering

 

CD&V voorzitter Etienne De Winne bezegelt het akkoord met NVA voorzitter Jan Martens, respectievelijk geflankeerd door burgemeester Johan Van Durme en senator Helga Stevens


Nu al staat vast dat burgemeester Johan Van Durme (CD&V) de lijst zal trekken en NVA voorzitter Jan Martens ze zal duwen. Ook weten we dat de NVA kandidaten onderaan de lijst zullen staan, zodat ze als blok meer herkenbaar zouden zijn. Martens vindt dit geen nadeel, omdat er bij gemeenteraadsverkiezingen weinig partijstemmen maar eerder naamstemmen gegeven worden.

 

De kandidaten voor de kartellijst zullen zorgvuldig gekozen worden in functie van hun waarde en op basis van een coherent programma. Men zoekt naar kandidaten met toegevoegde waarde die voldoende stemmen kunnen halen. Er is geen echte afspraak over hoeveel kandidaten op de kartellijst van NVA zullen zijn. CD&V voorzitter Etienne De Winne verwacht dat het er een vijf ŕ zes zullen zijn; alleszins niet meer dan een derde van de lijst. Oosterzele telt 23 gemeenteraadsleden.

 

de aanwezige CD&V en NVA mandatarissen en bestuursleden verzamelden buiten de Vierhoekshoeve in Gontrode voor een foto

 

Reacties SVVO en Groen!

 

Het SVVO neemt bij monde van lijsttrekker Filip Michiels akte van het kartel en wijst op een aantal tegenstellingen. Zo staat de samenwerking en het vertrouwen tussen CD&V en NVA haaks tegenover het feit dat ze elk een fractie zullen vormen binnen de gemeenteraad. "Het lijkt er op (o.m. ook door het feit dat NVA achteraan op de lijst komt) dat deze kartelvorming er enkel toe dient om burgemeester Van Durme de sjerp te laten behouden, ook na 2012", aldus Michiels.

 

Barbara Redant ziet een theoretisch voordeel voor een kleine partij zoals Groen!: naar zetelverdeling is het interessanter dat zo weinig mogelijk partijen aan de verkiezingen deelnemen. "Met het kartel kiezen ze voor de status quo, maar we zullen zien hoe de federale regering evolueert en afwachten welke positie NVA daartegenover inneemt. Dat zal ongetwijfeld meespelen op het lokale niveau", aldus Groen! voorzitter Redant.

 

door Ulrik De Wachter

 

Zondag 9 oktober. Iets voor 2 uur verzamelen een honderdtal geďnteresseerden in de loods van het laboratorium voor bosbouw, een afdeling van de Universiteit Gent die permanent onderzoek voert in het Aelmoeseneiebos.

Na een inleiding door de directeur van het laboratorium professor Kris Verheyen en medewerkster Margot Vanhellemont start de geleide boswandeling in vier groepen. Na het oversteken van de Geraardsbergsesteenweg komen we onmiddellijk in het afgesloten gedeelte van het bos waar de universiteit permanent onderzoek doet. De boomomtrekken worden gemeten, het water dat via de stam loopt, het water dat door het bos druppelt, het effect van luchtverontreiniging, van licht, enzovoort. Een deel van het onderzoek is internationaal.

Verder komen we langs een afgesloten pad waar omgevallen bomen en dood hout blijven liggen. De beek die er langs loopt heet ‘Bloedbeek’ haar het slachthuis aan de overkant van de straat. De Molenbeek daarentegen loopt door het noordwestelijk deel van het bos dat boven (ten noorden van) de spoorlijn ligt.


Het boek 'Bos onder de loep' bundelt 40 jaar onderzoek
 

In het Aelmoeseneiebos werden lang geleden grachten gegraven om het bos te ontwateren, wel 21 km lang in totaal. Op sommige plaatsen vind men een boswal, een verhoging om de grens van het bos en de omliggende gronden te bepalen. Dit diende om te vermijden dat het vee in de bossen kon gaan.

 

 

 

Het bos was lang eigendom van de armenzorg van de Sint-Baafsabdij, vandaar ook de naam 'Aelmoeseneie'. Het kwam via het ‘Bureau de bienfaisance’ later in handen van het COO en opvolger OCMW. In 1968 kocht de staat het op en schonk het aan de universiteit. Een klein deel, het noordoostelijk smal strookje met voornamelijk beuken, is nog privé maar wordt wel samen met het bos beheerd.

 

Sommige bomen zijn gemarkeerd. Een blauw bolletje betekent dat de boom waardevol is. Staat er een schuine oranje streep op dan mag hij gekapt worden door de exploitant van het bos. Tijdens de eerste wereldoorlog zou het bos bijna volledig omgekapt zijn door de Duitsers. Pas begin jaren ‘20 werd het bos terug aangeplant. We eindigden bij een oude bunker die 2 jaar geleden werd afgesloten. Nu kunnen er nog enkel vleermuizen in.

 

Eigen website en boek

 

het bos heeft nu een eigen website (klik om te openen)

 

Na een drankje en hapje konden de deelnemers het boek ‘Bos onder de loep’ kopen die 40 jaar onderzoek in het bos toelicht, alsook de historiek van het bos weergeeft. Het bos heeft zelfs een eigen website gekregen: http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/. Alle onderzoek is er op terug te vinden alsook wandelpaden en een jaarlijkse nieuwsbrief.

 

Het boek is te koop voor €15 online bij http://www.academiapress.be/ of via Story Boekhandel. Geleide groepswandelingen kunnen aangevraagd worden via de website.

 

Volgend weekend houdt SK Landskouter kaas- en wijnavond, zowel op vrijdag 4 als op zaterdag 5 november en telkens om 19u.

 

Kaarten kunnen bekomen worden tot en met woensdagavond 2 november in de kantine. Bij afwezigheid bel 0476 31 13 12.

     

Bloemschikken KVLV Landskouter

 

 

 

tekst en foto's via Annie De Vos

 

KVLV Landskouter organiseerde op 12 oktober een les bloemschikken.

 

 

 

De deelnemers genoten niet alleen van een gezellige avond maar konden huiswaarts keren met een geslaagd herfststuk.

     

 

Twee uitoverwinningen SK Landskouter

 

In oktober behaalde SK twee uitoverwinningen. Begin oktober won het met 0-4 bij Merelbeke B en later op de maand versloeg het Volkegem met 1-4.

 

Het verloor echter ook twee maal in eigen huis van Kluisbergen (2-4) en Huise-Ouwegem (1-2). Tussenin wist het toenmalig leider Strijpen in bedwang te houden: het werd een 3-3 gelijkspel in Landskouter.

 

een fase uit de match SK Landskouter-Strijpen:

een tumultueuze partij met enkele strafschoppen

die eindigde op 3-3 (SK in blauw)

 

De eerstvolgende thuismatch van SK wordt gespeeld op zondag 13 november tegen Sint-Martens-Latem. Landskouter staat nu 8e en telt 10 punten uit 8 wedstrijden in 4e provinciale B.

 

Finse piste aan sporthal

 

De gemeente Oosterzele zal tegen volgende zomer een zogenaamde 'Finse piste' aanleggen. Dat is een joggingparcours met een zeer veerkrachtige ondergrond van boomschors. Aangenaam om op te lopen en het voorkomt blessures.

 

Het parcours wordt zo'n 600 meter lang en kost de gemeente € 130.000.

 

 

Dialectenboek Oosterzele

 

In Oosterzele wordt al een tijdje gewerkt aan een boek van plaatselijke dialecten. Schepen Cottentie had hiervoor professor Johan Taeldeman aangesproken. Taeldeman woont in Balegem maar verbleef eind jaren 90 in Landskouter.

 

Met werkgroepen per deelgemeente is een inventaris opgemaakt van Oosterzeelse woorden en uitdrukkingen. Zo werkte de professor in Landskouter samen met onder andere Antoine Heyerick en Noel Minnaert. De administratieve ondersteuning gebeurde door de projectmedewerkers van de Erfgoedcel Viersprong Land van Rode.

 

Het resultaat is het Woordenboek van de Oosterzeelse dialecten met meer dan 5.000 woorden, hier en daar voorzien van beeldmateriaal. Het boek is meer dan louter een inventaris; Johan Taeldeman situeert het Oosterzeels binnen het Vlaamse dialectlandschap en beschrijft uitvoerig de klankleer, de spelling en de beknopte spraakkunst van dit dialect.

 

Het boek wordt begin december gepubliceerd. Naar aanleiding van de publicatie zal de gemeenteraad haar zitting van 14 december in het dialect houden. U kan intekenen op het boek voor 15 € in het gemeentehuis of de bibliotheek, en dit tot 9 november. U kan ook overschrijven op het rekeningnummer van Viersprong Land van Rode 091-0181854-08 met vermelding van voornaam, naam, woonplaats en aantal gewenste exemplaren. Voorintekenaars worden opgenomen in het boekwerk.

 

Sluiting gemeentelijke diensten

 

Dezer dagen (Allerheiligen/Allerzielen 1 en 2 november) zijn de gemeentelijke en OCMW-diensten gesloten. Zo ook op vrijdag 11 november (wapenstilstand) en dinsdag 15 november (dag van de dynastie).

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In- & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter

Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

Foto's ©

tenzij anders aangegeven.

 

 

Volg Landskouter op

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslagen worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.