maandelijks elektronisch magazine rond de oosterzeelse deelgemeente landskouter

nr. 62 - jaargang 7 - april 2011

www.landskouter.be

contact: post@landskouter.be

door Antoine Heyerick

 

(fragmenten uit de feestrede van secretaris Eric Van de Vijver)


Beste kaartvrienden, het bestuur heeft er alles aan gedaan om er een aangenaam, een intens, een spetterend feest van te maken. Of het dat nu wordt, hangt verder van jullie af. Zelfs de natuur laat de lentezon boven Agathea schijnen. Dit alles om het drieënveertigste kaartjaar af te ronden ter meerdere eer en glorie van onze nieuwe koning en prins.


Op 3 april 2010 trok het voorbije kaartjaar zich op gang. Zevenendertig kaarters boden zich aan om hun krachten te meten in het bieden. 2010-2011 werd het jaar waarin de kop sterk en autoritair de rest het nakijken gaf. We kunnen het kaartjaar samenvatten als vrij eentonig. Dezelfde leiders bleven elke maand aan de kop en al wie het waagde om te naderen kreeg zijn pandoering. Het slot van het kaartseizoen kende onverwachts toch nog enige spanning. Finaal hield René De Winne één punt over.

 

René De Winne, of beter René ‘De Winner’, kwam om te winnen. René is pas zijn tweede jaar aangesloten bij de ‘Aelmoesenijevrienden’ en verovert nu al de koningstitel. Zijn eerste spelersjaar eindigde hij reeds vijfde.

 

winnaar en koning René De Winne

 

René De Winne uit de Heistraat te Oosterzele is een voorzichtige, rustige en stipte kaarter. Al durft René in zijn spel wel wat doorzetten en soms wat riskeren, zijn risico’s zijn berekend en doordacht.  Zijn echtgenote, Regina, doet haar naam alle eer aan, Regina betekent letterlijk: koningin.

 

Met Prins Jozef Claes krijgen we een ‘oude’ bekende op het podium. Jozef Claes zette immers jarenlang zijn beste beentje voor in het bestuur. Jozef was een paar jaren uit de running, maar zijn wederoptreden blijft dus verre van onopgemerkt. Hij strandde op amper één punt van de eindoverwinning. Samen met Jozef zetten we graag zijn echtgenote Antoinette in de bloemen.

 

de leden van de kaartmaatschappij vieren hun koning en prins in feestzaal Agathea en in het bijzijn van

burgemeester Van Durme (foto Christophe Steurbaut)

 

Onze trouwe helpsters, Erna, Monique en Caroline, die maandelijks zorgen voor een aangename en feilloze bediening werden met een bloemstuk bedacht. Dankjewel, lieve dames.

 

voorzitter Eric Van de Vijver bij zijn feestrede

(foto kaartmaatschappij)

 

Met deze nieuwe koninklijke hoogheden gaan we ons vierenveertigste kaartjaar tegemoet. Ik kijk al uit om samen terug twaalf avonden vol kaartplezier tegemoet te gaan, de koeken te proeven, de klaveren te voeren, de pijken te troeven en de harten te zoenen, verder een klapke te doen en het glas te ledigen op ons aller gezondheid en welzijn.

 

 

Eindstand van het kaartseizoen 2010-2011
1. De Winne René 168 punten
2. Claes Jozef 167
3. De Kinne Noël 161
4. Van de Putte Marcel 159
5. Neirynck Adolf 152
6. De Loor Herman 146
7. Haerens Lucien 145
8. Meirlaen Gaston 145
9. Glorieus Raf 145
10. Van de Velde Patrick 143
Van den Bulcke Etienne 143

Rode lantaarn : Sioncke Clara 112

 

 

Bestuur van de kaartmaatschappij
Heyerick Antoine, voorzitter
Van de Vijver Eric, secretaris
Roegiers André, penningmeester-schatbewaarder
Van Steenberge Robert, commissaris
Van de Sijpe Alex, commissaris
Claes Jozef, ere-bestuurslid

 

door Antoine Heyerick | foto Guido Vervust

 

Neos Oosterzele plande een namiddaguitstap naar Gent met bezoek aan het Provinciehuis. De binnenstad bruist. De weldoende lentezon lokt de ‘genieters’ de terrasjes op. Een vijfendertigtal Neos-vrienden vinden hun weg naar het Provinciehuis.


De gids verwelkomt ons en leidt ons -na een lekkere koffie- naar de provincieraadzaal. Een filmvoorstelling geeft ons inzicht in de structuur, de dienstverleningen aan burgers en besturen, de samenstelling en werking van de provincieraad en de bevoegdheden van de leden van de deputatie.

 

Na de introductiefilm geeft de gids uitleg over de geschiedenis van het provinciehuis. Dit robuuste complex in sobere Art Deco stijl vervangt het oorspronkelijke gebouw dat in 1944 door de terugtrekkende Duitse troepen in brand werd gestoken. Hierbij ging een deel van het archief in vlammen op. Het verwoeste gebouw werd gesloopt en terug opgebouwd. In 1957 werd de nieuwe raadzaal ingehuldigd, waarna het nieuwe gebouw in fasen werd voltooid. Het vroegere gebouw (16e eeuw) deed dienst als bisschoppelijk paleis, dat zich uitstrekte tot aan de Schelde, aan het huidige Laurentplein.

 

In het provinciehuis heeft de provincieraad zitting. De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier hebben er hun kantoor, alsook de diensten van de provincie-administratie.

 

 

 

 

De deputatie — zes personen — vormt het dagelijks bestuur. De gouverneur is voorzitter, de griffier is secretaris. De deputatie — die wekelijks vergadert achter gesloten deuren — bepaalt in grote mate het provinciaal beleid. Daarnaast treedt de deputatie op als medebestuurder van de federale of Vlaamse overheid. De Oost-Vlaamse provincieraad bestaat uit vierentachtig leden.


Dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners in de provincie. De administratie werkt onder leiding van de griffier, die de hoogste ambtenaar is. De vergaderingen van de provincieraad kunnen door geïnteresseerden worden bijgewoond.


Na een leerrijke, boeiende en uitgebreide uitleg leidt de gids ons het stijlvolle gebouw rond. De eikenhouten muurbekleding geeft een warm gevoel. De afwisseling van marmeren en parketvloeren geven de ruime vertrekken een eigen schoonheid. Waardevolle schilderijen en eeuwenoude wandtapijten trekken bijzondere aandacht. Ze geven ontegensprekelijk een onschatbare meerwaarde aan het historisch gebouw.


Om de namiddag stijlvol af te sluiten zoeken meerdere senioren de zonnige terrasjes op. Goede gewoontes moeten onderhouden worden… een afsluiter zoals het hoort ! Carpe Diem !

 

Landskouter-Balegem op 10 april

 

SK Landskouter heeft drie matchen gespeeld in maart. Het speelde twee keer tegen Sint-Goriks. Hoewel het de uitwedstrijd won met 2-3 op 6 maart, verloor het thuis tegen dezelfde ploeg met 0-1 op 20 maart. Tussendoor (op 13 maart) speelde SK thuis 1-1 gelijk tegen Zegelsem.

 

Het voorbije weekeinde versloeg Landskouter de rode lantaarn in 4° provinciale B, SK Merelbeke, met 1-2.

 

Iedereen kijkt uit naar de Oosterzeelse derby van volgende week zondag, 10 april. Dan neemt SK het thuis op tegen Balegem (de andere Oosterzeelse ploeg in die reeks). Balegem heeft nog steeds 4 punten voorsprong op Landskouter maar daar kan volgende week verandering in komen.

 

N-VA voorzitter in nationaal bestuur

 

Jan Martens, voorzitter van de nieuwe Oosterzeelse afdeling van N-VA, werd onlangs herkozen als voorzitter van de arrondissementsafdeling van de partij voor Gent-Eeklo.

 

Bovendien is Martens lid van de nationale partijraad en van het partijbestuur van de N-VA.

 

Veroordeling sluikstorten Scheurbroek

 

Burgemeester Van Durme, schepenen Meuleman en Cottenie (allen CD&V) en ex-schepen Fiers (Groen!) zijn door het Hof van Beroep in Gent veroordeeld tot een boete van 1.650 EUR voor het illegaal storten langs de N42 in de buurt van Scheurbroek, Balegem.

 

De zaak dateert van de periode 1997-2004 toen de gemeente naast toegelaten aarde onder andere ook stenen stortte. De geldboetes zijn enorm afgezwakt in vergelijking met de veroordeling in eerste aanleg, onder meer omdat het stort intussen al gezuiverd werd. Toch overweegt burgemeester Van Durme in cassatie te gaan.

 

Volgens oppositiepartij SVVO stelt dit het "goed bestuur" in vraag; een begrip die de veroordeelden zich nochtans graag aanmeten.

 

Oud-burgemeester Luc Verbanck (SVVO) werd vrijgesproken in deze zaak, samen met voormalige millieuschepenen Christianne Schreyen (CD&V) en Jean-Pierre Fack (Groen!).

 

 

Paasvieringen

 

In de aanloop naar Pasen noteren we de volgende misvieringen in de Sint-Agathakerk:

  • Palmzondag 17/4 om 11u (met palmwijding)

  • Goede Vrijdag 22/4 avonddienst om 20u, voorafgegaan door Goede Vrijdagtocht van Moortsele tot Landskouter met fakkels door de velden (vertrek 19u aan Moortsele kerk)

  • Paaszondag 24/4 om 11u

 

Procedure sociale woningen van start

 

De sociale huisvestingsmaatschappij "Merelbeekse Sociale Woningen" heeft de procedure ingezet voor het bouwen van zes sociale woningen en garages aan het oude gemeentehuis van Landskouter, tussen de school op de Rooberg en het IJzeren Hekken. De maatschappij heeft ook de sociale woningen en appartementen in de Lembergestraat in patrimonium.

 

Sinds eind maart loopt het 30 dagen durend openbaar onderzoek voor de aanvraag tot stedebouwkundige vergunning. De aanvraag kan ingekeken worden op het gemeentehuis.

 

Het project werd destijds aan de Landskouternaars voorgesteld samen met de (ver)bouwing van het aanpalend "IJzeren Hekken" tot gemeenschapscentrum. Vorig jaar besliste het gemeentebestuur om beide projecten te ontkoppelen, omdat voor sociale woningbouw specifieke procedures gelden die meer tijd vergen. Men zei toen wel dat beiden in eenzelfde rurale stijl opgetrokken zouden worden.

 

Wijzigingen N42 niet voor onmiddellijk

 

Vlaams Minister voor mobiliteit en openbare werken Crevits had eerder aangekondigd dat fietsers en landbouwvoertuigen tegen midden 2011 zouden geweerd worden op de N42 om de verkeerssituatie veiliger te maken.

 

Om dit mogelijk te maken moet er een alternatief uitgewerkt worden voor dit verkeer. Zo kan de oude Geraardsbergsesteenweg dienst doen voor de fietsers, maar de weg moet nog aangepast worden voor fietsers en er moeten rioleringswerken uitgevoerd worden.

 

Het ziet er naar uit dat, eer de verschillende procedures doorlopen zijn, de werken pas in 2013 zouden kunnen aangevat worden.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In- & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter

Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

Foto's ©

tenzij anders aangegeven.

 

 

Volg Landskouter op

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslagen worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.