maandelijks elektronisch magazine rond de oosterzeelse deelgemeente landskouter

nr. 57 - jaargang 6 -  november 2010

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

door Antoine Heyerick

 

Filmvoorstelling op donderdag 21 oktober 2010: NEOS Oosterzele schiet nog maar eens in de roos met "Wafelijzers en... ander aantrekkelijk geschut".

 

De Oosterzeelse ondernemende seniorenvereniging Neos koos voor de film “Wafelijzers en schietgeweren” van regisseur Peter De Kemel. Het bestuur was in zijn nopjes, niet minder dan vijfennegentig geïnteresseerden waren present. Vele verenigingen zouden tevreden zijn met heel wat minder. Neos-senioren zitten in de lift. De langspeelfilm volgt vooral het leven-in-oorlogstijd van een dorpsgemeenschap. Daar ontstaan drie groepen : de familie Goetgebuer en het gewone volk, de hogere klasse en de Duitse bezetters of de Engelse bevrijders.

 

Nevele – lente 1940

 

Alles gaat zijn dagdagelijkse gang op de hoeve van de familie Goetgebuer. De robuuste  Cordule probeert haar drie broers in toom te houden wat soms enige hilariteit veroorzaakt. Leontientje heeft de handen vol met haar flink opgroeiende drieling. De jonge boer Alfons wil de boerderij van zijn vader overnemen. Julienneke — voor de vrienden Juju, de beste cafébazin van ’t dorp  etaleert haar charmes — voor het mansvolk.

 

Het dorp ligt vredig in het prille lentegroen … tot er geruchten opduiken van een dreigende oorlog. De kasteelbewoners nemen de vlucht voor het dreigende onheil. De jonge boer Fons wordt gemobiliseerd. Af en toe brengt de champetter nieuws van het front. Voor Leontientje is er voorlopig geen brief. De nieuwsberichten melden vele gesneuvelden. Leontientje treurt en twijfelt aan de goede afloop. Wanneer de champetter de hoeve oprijdt, vreest ze het ergste. Hij brengt haar het vreselijke nieuws : haar Fons is gesneuveld.

 

foto via Antoine Heyerick

 

De Duitsers nemen het dorp in. De dorpelingen wachten bang af, alleen tante Cordule biedt enig weerwerk met achterwaarts geschut. De familie Goetgebuer wordt verplicht twee gewonde Duitse soldaten te verzorgen. Leontientje vindt troost bij haar drieling. De dorpspastoor en de toegewijde nonnekes bekommeren zich om het getroffen gezin. De olijke nonkel Constant kan het best vinden bij cafébazin Juju, maar ook de koster ligt op de loer.

 

September 1944

 

Het Belgisch volkslied weerklinkt, het dorp viert de bevrijding. De soldaten worden triomfantelijk ontvangen, vlaggen wapperen overal. De dorpelingen herleven. De pastoor is, ondanks alles, dankbaar om Gods bijstand. Arthur bezorgt Cordule terug vlinders in de buik. Leontientje, die reeds vijf jaar weduwe is, wordt het hof gemaakt door koster Hilaire die vlug ondervindt dat er een jongere kaper op de kust is.

 

Een Gentse melk- en kiekenboer haalt met regelmaat zijn provisie op de hoeve. Leontientje vergezelt af en toe de aantrekkelijke Armand naar de stad. Met vallen en opstaan groeit er iets mooi tussen die twee. Uiteindelijk komt Armand op de hoeve wonen. De commerce gaat er op vooruit. Niet alleen Leontientje en Armand hebben trouwplannen, maar ook Cordule en Arthur willen in het huwelijksbootje. Tijdens het dubbele trouwfeest is er koekenbak, de wafelijzers verspreiden een heerlijke geur op de hoeve Goetgebuer.

 

door Ulrik De Wachter

 

Op 16 oktober organiseerde de intergemeentelijke erfgoedwerking "Viersprong - Land van Rode" haar tweede "inspiratiedag", met een kort programma voor de erfgoedactoren uit de regio.

 

Viersprong is een cultureel samenwerkingsverband tussen de gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, opgericht in 2008. Voorheen was daar ook nog Gavere bij; het samenwerkingsverband heette toen nog "vijf voor vijf". In het bestuur van Viersprong Land van Rode zetelen onder andere de cultuurschepenen van de deelnemende gemeenten. Paul Cottenie (schepen van cultuur Oosterzele) zit de raad voor; Pascal Fermon (gemeenteraadslid van SVVO) is ook lid. De adviesraad, zeg maar de dagelijkse werking van de vereniging, bestaat uit de cultuurambtenaren van die gemeenten waar onder andere onze cultuurbeleidcoördinator David De Landsheere deel van uitmaakt.

 

Wat is erfgoed?

 

In Viersprong bundelen de deelnemende gemeenten hun krachten om het erfgoed beter te ontsluiten en te vrijwaren voor de toekomst. Wat is dan "erfgoed"? Dat kan heel tastbaar zijn, zoals archieven, musea, standbeelden of gedenktekens. Het kan ook immaterieel zijn zoals taal/dialect, vieringen, kermissen, verhalen, toponiemen enzovoort. U kan het beleidsplan nalezen via deze link.

 

Viersprong sluit dit jaar een zogenaamd "erfgoedconvenant" af met de Vlaamse overheid en beschikt daarbij over een budget van 200.000 EUR voor de periode 2010-2014. Met dat budget zal de projectvereniging twee erfgoedcoördinatoren aanwerven. Er waren een honderdtal kandidaten voor deze twee posities waarvan 11 zijn doorgegaan naar het mondelinge gedeelte van de selectieproeven.

 

foto Tijl Vereenooghe

 

De trefdag zelf werd georganiseerd in het gemeentehuis van Merelbeke en geopend door diens schepen van cultuur, Bertrand Vrijens. Daarna lichtten de cultuurambtenaren van Sint-Lievens-Houtem, Melle en Merelbeke enkele aspecten toe van hun erfgoedbeleid.

 

Houtem Jaarmarkt

 

Sint-Lievens-Houtem trok de aandacht naar haar welgekende "Houtem Jaarmarkt" die elk jaar doorgaat op 11 en 12 november. Het is niet alleen een landbouwtraditie (de veemarkt met paarden en koeien) maar ook een religieuze legende (bedevaart). In 2009 werd een dossier ingediend bij de UNESCO om het evenement te laten erkennen als werelderfgoed. Houtem Jaarmarkt kreeg eerder reeds de Vlaamse erkenning van immaterieel erfgoed.

 

De ambtenaar uit Melle sprak over het gemeentelijk museum en haar documentatiecentrum (geschied- en familiekunde), de archeologische opgravingen en begeleide wandelingen. Het museum bestaat bijna volledig uit geschonken voorwerpen; de archeologische vondsten zijn vooral laat middeleeuws aardewerk.

 

Merelbeke tenslotte lichtte haar beeldbank toe: een rijk archief met foto's die de gemeente wil openstellen via het web. De gemeente brengt binnenkort ook een fotoboek uit.

 

Bij de keuzeworkshop was er iemand van de vzw Heemkunde Vlaanderen die uitleg gaf over de verschillende mogelijkheden om erfgoed open te stellen via het internet, met websites of blogs. De inspiratiedag werd afgesloten met een broodje.

 

door Dirk Cottyn

 

De slogan van 11 11 11 oogde vorig  jaar nogal vreemd:

Ze leek eerder iets voor arbeiderssyndicaten uit de 19de eeuw…

 

Is 11 11 11 niet langer de beweging die opkomt voor een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom in de wereld: het opheffen van de ongelijke tussen noord en zuid,  voor die mooi geportretteerde uitgehongerde kindje op zoek naar een waterput?

 

Jawel! Maar een grondiger nadenken over onze snel globaliserende wereld leert ons dat de armoede in de wereld, de wereldeconomie zelf, de zorg voor milieu en klimaat (denk maar aan al die milieurampen, de opwarming van de aarde...), de migratieproblematiek (asiel- en gelukzoekers), het overhevelen van onze productie naar lage loonlanden… niet langer van elkaar losstaande problemen zijn en bijgevolg een globale aanpak vergen.  De wereld steekt immers niet in elkaar als een krant met allemaal losse, onafhankelijke katernen: Politiek, economie, vreemdelingenvraagstuk, milieu, streeknieuws…  

 

 

 

Deze kijk  doet ons eveneens inzien dat ontwikkelingshulp niet langer de ‘ver-van-mijn-bed-show’ is, maar ons wel degelijk aanbelangt.  Meer nog:

 

dat we alleen uit Eigen Belang al moeten helpen… 

 

zelfs als kleine Vlaming/Belg/Europeaan  en wereldburger in Landskouter…

 

Zo rekenen we dan ook terug op uw steun tijdens onze straatactie van donderdag 11 november… Uw bijdrage, hoe klein ook, is een steentje dat helpt bij het bouwen aan een betere toekomst voor iedereen, voor nu… maar vooral voor al diegenen die na ons komen. Wanneer je niet thuis bent, kan je jouw omslag afgeven bij de buren, of beter nog gewoonweg een overschrijving doen.

 

Haast een kwarteeuw help ik mee met 11 11 11 in Landskouter…  Gedurende al die jaren heb ik deze actie vele veranderingen en wijzigingen zien ondergaan.  Een van minst opvallende, maar wel de belangrijkste, hiervan is dat ‘ontwikkelingshulp’ is gegroeid naar ‘ontwikkelingssamenwerking’ . 11 11 11 is er niet alleen meer voor hen,  maar eveneens door de mensen over wie het gaat…

 

Die samenwerking geldt echter niet alleen over de grenzen  heen.  Ook hier in Landskouter/Oosterzele werken mensen samen….  Momenteel werken een achttal gezinnen mee met de actie.  Maar we zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen….en laat je hierbij niet afschrikken: enkele uurtjes per jaar maken reeds een wereld van verschil.  Voel je je aangesproken? Laat dan gerust iets van je horen…

 

Alvast aan eenieder: ”Vriendelijk bedankt!”

 

Namens 11 11 11 Landskouter/Oosterzele,

 

Cottyn Dirk

Stuivenberg 4

tel  0479 385 685

mail: dirkcottyn@yahoo.com

 

 

Kerstconcerten in Sint-Agathakerk

 

Op zondag 12 december (18u), vertelt Pol Goossen (bekend van "Thuis") uit de Driekoningentriptiek van Felix Timmermans. Twee solisten, onder wie Andy Dhondt, omkaderen het boeiend kerstverhaal met internationale kerstliederen.

 

Andy Dhondt, Oosterzelenaar in hart en nieren, volgde lessen piano in de klas van Alan Weiss en saxofoon in de klas van Ed Bogaard, beide aan het Lemmensinstituut in Leuven. Hij behaalde de masterdiploma’s voor piano, saxofoon en kamermuziek en het specialisatiediploma saxofoon met grootste onderscheiding. Tijdens zijn opleiding volgde Andy tal van masterclasses saxofoon. Enkele weken geleden, opnieuw aan het Lemmensinstituut, vervolledigde hij met glans de opleiding Master na Master 'Advanced Studies in Contemporary Art Music Performance'. Andy speelt zowel het klassieke als het hedendaagse repertoire.

 

 

Dit klassiek concert is het sluitstuk van het drieluik "Éxodos Classique" dat georganiseerd wordt door de cultuurdienst van Oosterzele. Op vrijdag 12 november (20u) treedt het ensemble Scherzi Musicali op in de kerk van Scheldewindeke en op vrijdag 26 november (20u) is er een pianorecital van Frederik Van Holle in de orangerie van kasteel Smissenbroek in Oosterzele.

 

Kaarten voor het drieluik kosten €20; enkel het concert in Landskouter kost €8. Info en kaarten bij de cultuurdienst te Oosterzele tel 09 362 50 09, in de bibliotheek of via www.ticketgang.be

 

Op zaterdag 18 december komt tenor Johan Schatteman terug naar Landskouter voor een kerstconcert vanaf 19u (deuren 18.30 u). Kaarten kosten €15 en kunnen besteld worden op het nummer 0474 31 95 96.

 

 

SK Landskouter 8 - Everbeek 1

 

SK verloor dit weekend nipt met 2-1 op het veld van Mater, maar boekte de week daarvoor op 24 oktober een memorabele zege tegen Everbeek, die het met 8-1 naar huis stuurde.

 

Oktober was nochtans niet zo goed gestart. Landskouter moest achtereenvolgens tegen Kluisbergen (vierde), Horebeke (eerste) en Zwijnaarde (derde in de stand) het onderspit delven. Maar de 8-1 tegen Everbeek doet op beter hopen.

 

Trainer Dejager vindt dat zijn ploeg meer maturiteit en vertrouwen toont; een beloning van het harde werk op training. En Klaas Demulder is in doeltreffende vorm! Ook de sponsoring op het terrein krijgt stilaan vorm zodat SK kan werken aan haar toekomstvisie.

 

In november kan je SK in Landskouter aan het werk zien tegen Zegelsem (zondag 7 november) en Huise-Ouwegem (zondag 28 november) telkens om 14.30 u. Noteer ook alvast de daaropvolgende thuiswedstrijd in uw agenda: op zondag 19 december speelt Landskouter thuis tegen Balegem.

 

Kerstvieringen 2010

 

Op vrijdag 24 december 24u00 is er de middernachtsmis; op kerstdag 25 december 9.30 u is er een eucharistieviering voor de parochiegemeenschap.

 

Nieuwe website politiezone

 

Onze politiezone Rhode & Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele) heeft een nieuwe website http://www.pzrhodeschelde.be/ met een schat aan informatie en een link naar "police-on-web" waar je online aangifte kan doen van kleine klachten (gebruik makende van de elektronische identiteitskaart).

 

 

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In- & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter

Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

Foto's ©

tenzij anders aangegeven.

 

 

Volg Landskouter op

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslagen worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.