maandelijks elektronisch magazine rond de oosterzeelse deelgemeente landskouter

nr. 53 - jaargang 6 -  juli 2010

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

door Noel Minnaert

foto's Alex Van De Sijpe

 

Wie schetst mijn verwondering toen ik enkele weken geleden oog in oog kwam te staan met een vos.

 

Broeder Reinaert kruiste mijn weg op de Stuivenberg en waar men deze dieren ’s nachts verwacht was dit in volle namiddag. Hij sloop zachtjes weg in de zijberm om zich dan eens om te draaien en zich in volle zonlicht nog eens te laten aanschouwen. En even plots als hij gekomen was verdween hij het veilige bos in! Ik weet niet wie van ons twee het meest geschrokken was, voor mij was het alvast een enige en onverwachte ontmoeting.

 

Navraag bij jagers en natuurkenners leerde me dat de geziene vos wellicht op zoek was naar buit. Het is namelijk rond deze tijd dat ze met grote jongen liggen die dagelijks hun portie voedsel verwachten, in afwachting dat ze zelf op jacht kunnen. Hun nest kan bestaan uit vijf en meer jongen afhankelijk van de voedselvoorraad aanwezig in de omgeving.

 

Begrijpelijk dat vossen niet de beste maatjes zijn van de jagers want dagelijks moeten ze een stuk wild verschalken om de hongerige magen te stillen. Hun prooien bestaan dan ook veelal uit grondbroeders zoals fazanten en patrijzen maar ook kikkers,salamanders wormen en zelfs bessen staan op het menu. Ook dode dieren worden opgeruimd. Bij een overaanbod worden prooien eerst zelfs begraven en bewaard voor tijden van minder aanbod.

 

 

 

 

Niet alleen de jager maar ook de boer en de gewone man met zijn kippetjes krijgen de vos liever niet op bezoek. Voor de vos is er geen onderscheid tussen wild en tam gevogelte zodat hij een lekkere kippeboutje zeker niet afslaat.

 

“De vos op pad boer waak je ganzen!” komt hier echter te laat want reeds een viertal bewoners uit Stuivenberg en Aalmoezenijestraat kregen reeds onaangekondigd bezoek: kippen, eenden en ganzen vielen te prooi aan de rover.

 

(noot van de redactie: ook in de Lembergestraat en in de Schildershoek zijn er recente meldingen van dode en/of verdwenen kippen)

 

Daar de jacht op vossen nog gesloten is zit er maar een zaak op: sluit de neerhofdieren op tijdens de nacht!

 

Want zoals Annie met de gelijkluidende naam uit de Aalmoezenijestraat het zo graag zegt:

 

NIETS ZO SLIM ALS DE...

 

 

 

Vrijdag 23 juli

19.00u : Bingo – avond met natura prijzen in de kantine van het voetbalveld. We starten met drie rondes aan € 7 ( ter plaatse te koop )

22.00u : € 50 te winnen met gratis bingo-biljet

 

Zaterdag 24 juli

9.00u-16.00u : Tweede tuin- en garageverkoop ( rommelmarkt )

18.00u-20.00u : Barbecue t.v.v. wielercomité Landskouter Volwassenen : € 13 – Kinderen : € 7

21.00u : Travestie – Cabaret de bruges Gratis inkom (aansluitend op barbecue)

 

Zondag 25 juli

8.30u-12.30u : Wielrennen : Miniemenproef met sprint-tornooi en fietstocht. Klik hier voor meer details over deze miniemenproef (8 tot 11-jarigen).

 

 

 

15.00u : Wielerwedstrijd B.W.B. Elite zonder contract + beloften. Afstand 118 km over 13 ronden, ingericht door wielercomité. Start en aankomst ter hoogte van het voetbalveld, Aalmoezenijestraat. Alle formaliteiten in kantine voetbalveld.

 

Maandag 26 juli

9.30u : Dienst voor alle overleden parochianen. 10.00u : Kermisvlucht ingericht door de Vriendenkring Duivenliefhebbers Landskouter. Er wordt ingekorfd van 10.00u tot 11.30u in de tent op het voetbalveld en gelost om 14.00u. Prijsuitreiking rond 18.30u. Enkel met uitnodiging.

 

Dinsdag 27 juli

14.30u : Gratis koffietafel voor alle 50-plussers van Landskouter en Moortsele. Samenkomst in de kantine op het voetbalterrein.

 

door Ulrik De Wachter

 

Zondagmorgen 27 juni kwam het gemeentebestuur haar laatste voorontwerp voor het ontmoetingscentrum "IJzeren Hekken" voorstellen. Architect Johan Lateur uit Scheldewindeke gaf toelichting bij zijn plannen, samen met Tom Hofman van de technische dienst. Burgemeester Johan Van Durme en schepen Christ Meuleman vertegenwoordigden het gemeentebestuur.

 

Het was al 25° toen het "infomoment" begon om 10u30 in het schooltje op de Rooberg, wat verklaart waarom er maar een twintigtal personen aanwezig waren. Het gemeentebestuur gaf meteen de strakke timing aan. Om verder uitstel te vermijden in de bouw van het ontmoetingscentrum, is het project ontkoppeld met de sociale woningen (ex-gemeentehuis). Voor de bouw van die woningen moeten immers specifieke procedures doorlopen worden en subsidies aangevraagd worden en dat vergt tijd. Wel zullen de sociale woningen in dezelfde rurale stijl opgetrokken worden.

 

Dit is de timing zoals die nu voorligt:

 • inzage & inspraak in laatste voorontwerp (deze vergadering)

 • definitief ontwerp voor gemeenteraad in september 2010

 • lastenboek opstellen en aanbesteding

 • begin 2011 toewijzing aan aannemer

 • begin 2012 in gebruik name

Het ontmoetingscentrum bestaat uit drie delen:

 • een zaal die op de plaats van het huidige gebouw aan 't IJzeren Hekken komt, van 42 m² met inkom, berging en projectiescherm

 • een tweede zaal die er voor komt (deels op de koer, deels op het tuintje ervoor), van 57 m², met volledig glazen muren naar koer en straat toe en met een toog

 • een ondersteunend deel die aan de straatkant komt waar nu het tuintje ligt met sanitair, keuken en technisch lokaal

De twee zalen samen (ze kunnen samengevoegd worden) meten 109 m² met bar inbegrepen.

 

Uitdagingen

 

Het rechterdeel van de koer blijft behouden en vormt ook de ingang naar het ontmoetingscentrum, in de richting van de parking voor de vrije basisschool. Rechts van de ingang zullen twee zitbanken staan met tussenin de plaat met het gedicht van Danny De Mulder. Op een of andere manier wordt het ijzeren hekken nog verwerkt bij die ingang.

 

voorontwerp architect Johan Lateur

(klik om te vergroten)

Het perceel waarmee de architect moest werken is zeer onregelmatig en kent ook nog een een afloop naar de straatkant toe. Hoewel er tussen de zalen geen hoogteverschil zal zijn en de drempel bij de huidige ingang praktisch zal verdwijnen, zal de kleine dienstingang aan de straatkant links een aantal treden tellen. Dit kan de bevoorrading bemoeilijken, maar bevoorraden kan ook via de hoofdingang.

 

Een ander minder fraai element is de hoogspanningscabine van Eandis. Die staat nu mooi weggestoken achter het groen van het tuintje. Omdat daar het ondersteunend deel van het ontmoetingscentrum komt, zat er voor de architect weinig anders op dan de cabine te verplaatsen naar de straatkant. Hoewel er kleinere cabines bestaan, opteert Eadis voor een méér dan 2 meter hoge cabine van 3,5 m op 2,7 m om bediening op afstand en toekomstige capaciteit te voorzien. Het gemeentebestuur zal nog met Eandis overleggen welke opties er zijn.

 

het IJzeren Hekken: een symbool voor Landskouter

 

De aanwezige Landskouternaars stonden erop dat het ijzeren hekken ergens behouden blijft. Voorts was er nog vraag naar een toog voor de eerste zaal. Maar er is een toegang voorzien vanuit zaal 1 naar de bar.

 

Reglement

 

Dit was het laatste voorontwerp. Er zijn meerdere inspraakmomenten geweest en de burgemeester wil nu vooruit, vandaar de timing om het centrum klaar te hebben tegen begin 2012.

 

Tegen die datum zal er ook moeten nagedacht worden over het gebruik van de zaal en een bijhorend reglement. Christ Meuleman ziet hier een rol weggelegd voor de Landskouterse verenigingen met input vanuit de gemeente, bijvoorbeeld voor prijsafspraken.

 

door Ulrik De Wachter

 

Donderdagavond 17 juni. Het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Moortsele-Landskouter organiseert een info-avond over haar nieuwbouwplannen. De heer Raul Van den Bossche, het bestuurslid die het nieuwbouwproject coördineert, licht de plannen toe.

 

De voorkant van het schooltje in de Kloosterstraat te Moortsele (gebouwen waren trouwens vroeger klooster) is een labyrint van kleine kamertjes die evenwel bouwkundig niet kunnen samengevoegd worden. De school opteert dus voor de afbraak van het voorste deel van de school en het optrekken van een nieuwbouw aan de linkerkant van het perceel.

 

Het wordt een gebouw van twee verdiepingen met onderaan drie klassen, die kunnen samengevoegd worden tot een polyvalente zaal. Bovenaan bevindt zich dan het bureau van de directeur, lerarenzaal, computerlokaal en sanitair.

 

plattegrond van de nieuwbouw (links) met drie klassen

(klik om te vergroten)

 

Het ontwerp is van de hand van archINteam, een architectenbureau van Peter Vral uit Zottegem, gespecialiseerd in school- en andere publieke gebouwen.

 

Problemen subsidies

 

Bij Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, kunnen scholen (ver)bouwingen tot 70% laten subsidiëren, maar er is een wachttijd van 7 jaar en langer. Omdat de school niet zo lang kan en wil wachten, opteert het om de bouw in eigen beheer uit te voeren waarbij het project alsnog voor 50% kan gesubsidieerd worden.

 

ontwerp archINteam 

 

De dossierbeheerder van Agion had het project positief onthaald, maar met het verhuizen van de dienst en een nieuwe dossierbeheerder werd het project opnieuw geëvalueerd. Agion oordeelde dat het kunstmatig gesplitst was tussen de afbraak- en nieuwbouwwerken om de wachttijden te vermijden.

 

De oorspronkelijke timing (in september 2010 met de werken van start gaan om zo de gebouwen tegen het schooljaar 2011-2012 in gebruik te nemen) lijkt niet meer haalbaar. Het bestuur was duidelijk nog onder de indruk van het negatief advies van Agion, dat daags voordien was toegekomen. Maar Padre Renaat — voorzitter van het schoolbestuur — bleef positief en hoopt de nieuwbouw begin 2013 in gebruik te kunnen nemen. Hij prees de inzet van zijn bestuursleden, directie en het lerarenkorps. Samen met de heer Van den Bossche gaat hij met Agion overleggen.

 

Om het nieuwbouwproject te ondersteunen zal een comité opgericht worden om nog wat middelen te verzamelen voor de nieuwbouw. De vzw Katholieke Scholen Regio Oostezele, inrichter van het onderwijs in Landskouter en Moortsele, zal meer dan de helft van het project moeten financieren met een lening.

 

Voorbereiding schooljaar 2010-2011

 

Ondertussen is het aantal lesuren bepaald waarop de school recht heeft in het komend schooljaar 2010-2011. Dat is berekend op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van dit jaar.

 

Hoewel het aantal leerlingen lichtjes is teruggelopen, verandert er relatief weinig. Het derde en vierde leerjaar die dit schooljaar één graad vormden, worden komend schooljaar gesplitst terwijl het vijfde en zesde leerjaar in september samen de derde graad vormen bij meester Kris.

 

Om deze klasgroep zo veel mogelijk te splitsen worden de zogenaamde zorguren gebruikt. Juf Kathleen — een vrijwillige onderwijzeres — zal 6 uren geven aan het 3e leerjaar waardoor Juf Caroline tijdens die uren kan bijspringen om het vijfde afzonderlijk op te vangen (wiskunde - nederlands). Ook Juf Veerle — de directrice van de school — zal voor 2,5 uren Frans geven.

 

Op vrijdag 27 augustus houdt de school haar opendeurdag en dit van 16.30 tot 18.30 uur. Ouders en kinderen kunnen dan al een kijkje nemen in hun klas.

 

 

Werken wegdek Aalmoezenijestraat

 

Op dinsdag 29 juni zijn de werken aan het wegdek in de Aalmoezenijestraat begonnen.

 

veel stof tijdens de eerste dagen van de werken

 

De aannemer heeft eerst het bestaand beton gebeukt en gebroken, waarna het werd afgefreesd. Daarna worden de stalen netten gespannen, te beginnen vanaf de Lembergestraat. Omdat de gespecialiseerde firma die dit onderdeel zal uitvoeren nog een opening had voor het bouwverlof, kwam een en ander in een stroomversnelling.

 

Vrijdag volgt een eerste asfaltlaag die tegen het weekend berijdbaar moet zijn. Maandag 5 en dinsdag 6 juli volgt dan de bovenlaag van het asfalt.

 

Bij het aanleggen van de stalen netten en het leggen van de asfaltlagen zal de Aalmoezenijestraat niet bereikbaar zijn met de auto. Het gemeentebestuur is zich bewust van de ongemakken dit dit kan veroorzaken maar verkoos de wegenwerken niet verder uit te stellen.

 

Kermis Scheldewindeke

 

Van vrijdag 2 tot woensdag 7 juli is het kermis in Scheldewindeke.

 

Vrijdagavond is er een kermisfuif op de tent die op de markt staat, zaterdag is er fanfare en een kroegentocht met muzikale optredens (€10).

 

klik om te vergroten

 

Voor zondagochtend kan je je inschrijven voor een "dorpsontbijt" aan €5 (via kermis.windeke@gmail.com of 0498 50 01 04.

 

 

Parkconcerten in Moortsele

 

Het gemeentebestuur van Oosterzele organiseert deze zomer vier gratis parkconcerten in de Pastorietuin in Moortsele, steeds op donderdag om 20.30 u.

 

Vandaag donderdag 1 juli gaat Venus in Flames van start, de groep van singer-songwriter Jan De Campenaere uit Steenhuize. Vorig jaar bracht Venus in Flames enkele singles uit zoals Hanging On, Dreamers en Right Here.

 

klik om te vergroten

 

De andere concerten gaan door in augustus:

 • 5/8 Perlas Perdidas (Frederik Caelen, Ron de Rauw en Leen Persijn)

 • 12/8 Radio Negra (reggae, ska, latin pop, salsa, ...)

 • 19/8 Charlotte (één-reeks 'Zo is er maar een')

Nieuw gemeenteraadslid

 

SVVO-gemeenteraadslid Virginie Buyse verhuist binnenkort naar buurgemeente Sint-Lievens-Houtem. Ze voldoet daardoor niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en neemt daarom ontslag uit de gemeenteraad van Oosterzele. Nicole De Bacquer uit Scheldewindeke neemt plaats op haar zitje op de SVVO-oppositiebank.

 

foto via SVVO

 

Nicole De Bacquer is 60 jaar en meewerkende echtgenote in een zelfstandige praktijk. Ze vervoegde 10 jaar geleden de pluralistische partij SVVO. Ze is een gedreven bestuurslid (o.a. voormalig voorzitster) van KVLV Scheldewindeke en ook nauw betrokken bij vrijwilligerswerken zoals Kind & Preventie.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In- & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter

Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

Foto's ©

tenzij anders aangegeven.

 

 

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslagen worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.