maandelijks elektronisch magazine rond de oosterzeelse deelgemeente landskouter

nr. 50 - jaargang 6 -  april 2010

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

We wensen onze lezers prettige paasdagen toe. Dit is ons 50ste nummer sinds het opstarten van de landskouterse post eind 2005, een paar extra publicaties niet meegerekend.

 

Enkele lezers meldden problemen bij het ontvangen van de maart-editie. Die kan u nog steeds nalezen via deze link: http://landskouter.be/post49.htm.

 

Bij het uitsturen van onze nieuwsbrief krijgen we soms foutmeldingen terug van e-mail adressen waarvan het quotum op de mailserver overschreden is. U kan het vergelijken met een overvolle postbus waar geen brieven of kranten meer in kunnen. Klik hier voor meer informatie.

 

Continu nieuws

 

Artikels die reeds tijdens de maand klaar zijn worden gepubliceerd op http://nieuws.landskouter.be. U kan zich hierop abonneren via zogenaamde RSS feeds; de link hiervoor vindt u terug als u dit icoontje ziet: . Wanneer u zich abonneert, controleert Internet Explorer de website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

 

 

De nieuwsberichten worden ook gepost op de twitterpagina http://twitter.com/landskouter en zijn ook in die vorm te zien op de homepage www.landskouter.be.

 

Los van deze nieuwe technische mogelijkheden blijven wij uiteraard uw maandelijkse nieuwsbrief bezorgen via e-mail. We blijven ook open staan voor uw inbreng. Stuur uw artikels, foto's of ideeën door naar post@landskouter.be.

 

Inhoud

 

In deze editie blikken we terug op het kaartseizoen van de Aelmoesenijevrienden en het eetfestijn van onze school. Schepen Cottenie vertelt ons waarom er gekozen is voor "Smeyersveld" als naam voor de nieuwe verkaveling en we hebben een paar korte berichtjes.

 

Tenslotte wil de redactie via deze weg de heer Roger De Moor uit Moortsele bedanken voor het regelmatig nalezen van onze teksten voor publicatie.

 

Zalig paasfeest!

 

 

door Antoine Heyerick

 

(met fragmenten uit de feestrede van secretaris Eric Van de Vijver)

 

Met het aanbreken van de eerste lentewarmte zijn velen van ons in de tuin begonnen. Ook het oude kaartjaar moeten we omspitten, maar vooraleer we dat doen, moeten we eerst nog de oogst van het voorbije seizoen binnenhalen.

 

Wie is de nieuwe vedette aan het fir-ma-ment? Fir-min Aelterman, een naam als een klok, een groot speler met aangeboren kaartershanden, vermaard en gevreesd alom, in de wijde contreien tot ver buiten Landskouter. Firmin kaart op een gestrenge wijze, hij staat op zijn strepen en heeft – tot ons aller spijt – wel zeer dikwijls als eerste het spel door; we zien hem dan met een verbeten trek de beslissing nemen.

 

Koning Firmin Aelterman

 

Firmin is voor de vierde maal koning en was ook al drie keer prins. In deze koningshulde willen wij ook Firmins’ echtgenote, Mariette, betrekken. Zij zal als een zachtaardige en wijze vorstin over haar gemaal waken.

 

Het koningspaar wordt geflankeerd door een prinselijk gezelschap. De tweede in de eindstand mag er wezen : Lucien Haerens. Deze meer dan degelijke kaarter is reeds voor de vijfde maal kaartprins binnen onze vereniging. Zijn koningschap kan niet lang meer uitblijven, wij gunnen het hem allen van harte.

 Zijn lief vrouwtje, Leona – tevens een knappe (!) kaartster binnen onze kaartclub - zou dolgraag koningin worden. Wat houdt haar tegen?

 

Trofeeën en bloemstukken voor Koning en Prins

 

Firmin en Lucien, ze zijn de top, klasse drijft boven, zoals de room op de koffie, de crème fraîche op de taart.

 

Het 42e kaartjaar zit er op. Negenendertig kaartleden genoten van twaalf kaartavonden vol animatie : eerst en vooral meer glazen drinken, kaarten schikken, wijs tonen, het bod wikken en wegen en tenslotte de bomen vellen tot de grond.

 

Een 43e kaartjaar wenkt. We hopen op veel spelplezier en gemeende vriendschap, tot glorie van onze kaartmaatschappij “De Aelmoesenijevrienden”. Ad multos annos !!!

 

Eindresultaten van het 42ste kaartseizoen

1.   Firmin AELTERMAN, Koning met 169 punten
2.   Lucien HAERENS, Prins met 163 punten
3.   Noël DE KINNE 163 p
4.   Joël WAEYTENS 159 p
5.   René DE WINNE 158 p

6.   Eric VAN DE VIJVER 156 p      

7.   Frans BEKAERT 151 p

8.   Hubert VAN WIJNSBERGE 148 p

9.   Gilbert DE RIECK 147 p

10.     Luc DE WILDE en Marc FACKAERT, beiden 146 p

 

Bestuur van de kaartmaatschappij

Antoine HEYERICK, voorzitter
Paul DE BROUWER, ondervoorzitter
André ROEGIERS, penningmeester-schatbewaarder
Eric VAN DE VIJVER, secretaris

Alex VAN DE SYPE en Robert VAN STEENBERGE, commissarissen
Jozef CLAES, ere-bestuurslid

 

door Veerle De Coninck

 

Beste inwoners van Landskouter

 

HARTELIJK DANK om zo velen te komen genieten van onze heerlijke gerechten in de kleuterschool van de Vrije Basisschool Moortsele-Landskouter.

 

Er werden maar liefst 480 van deze rijkelijk gevulde borden door het luik doorgegeven.

 

En de tombola…?  Er hingen 998 ruimtefiguren in onze zaal en tent! Dit aantal werd (bijna) exact geschat door:

1.      Eric Van Dormael

2.      Isaac Van Asch

3.      Hilde Vergaerden

 

 

 

postbus voor de tombolaformulieren

 

Misschien volgend jaar meer geluk?

 

Tot dan!

 

door Paul Cottenie

 

Smeyersveld is een toponiem (een plaatsnaam of de eigennaam van een geografische entiteit) dat teruggevonden werd op kaartmateriaal uit de 19de eeuw (Atlas der Buurtwegen dd. 1844) en eerder reeds op 18de eeuwse kaarten (Ferrariskaart en de Vandermaelenkaart daterend uit ca. 1780) precies op de plaats waar de nieuwe verkaveling zal worden gerealiseerd.

 

Gehuchten, dorpen, steden en landstreken kregen destijds (reeds in de middeleeuwen overigens) heel vaak hun naam op basis van bv. een geografische verschijningsvorm, of op basis van de persoon die er woonde, of in relatie met een gebeurtenis die er ooit plaatsvond.

 

In dit geval kan de plaatsnaam “Smeyersveld” erg waarschijnlijk in verband worden gebracht met een voormalige eigenaar, een ‘meier’.

 

                  luchtfoto Google

Het perceel land of het veld werd in die zin ‘des Meiers veld, of kortweg ‘Smeyersveld’ genoemd.

 

De beroepsnaam “meier” komt van het latijn “maior”: rentmeester, meier. De man die de leenheer vertegenwoordigde bij het bestuur van goederen, domeinen, landerijen, velden. M.a.w. een ambtenaar met rechtsmacht. Vergelijk “maior” met het woord “maire” in het Frans en met “ mayor” ( burgemeester) in het Engels.

 

In dit geval (Landskouter) kan men er met vrij grote zekerheid van uitgaan dat het een meier betrof die in dienst stond van de heren (later markiezen) van Rode.

 

 

Mariakapelletjes in mei

 

Naar jaarlijkse gewoonte plant Padre Renaat gebedsmomenten aan de wijkkapelletjes in de Aelmoezenijestraat, Rooberg, Stuivenberg en Lembergestraat in de maand mei.

 

 

Eerste in de rij is de boskapel in de Aalmoezenijestraat op zaterdag 1 mei om 19.30 u.

 

Ruimtelijk Structuurplan

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Oosterzele ligt ter inzage op de gemeente - dienst Ruimtelijke Ordening.

 

In de maart-editie van de gemeentelijke infokrant was er reeds een kaartje afgedrukt van onder andere Landskouter. Het openbaar onderzoek rond dit plan loopt tot 15 juni. Op maandag 19 april is er een hoorzitting waar u terecht kan voor vragen of opmerkingen. Dat is in de parochiale kring in Oosterzele Dorp nr 3.

 

Werken Aalmoezenijestraat

 

Zoals gepland wordt het wegdek in de Aelmoezenijestraat vernieuwd in mei. Eerst wordt het bestaand wegdek verbrijzeld. Daarna komt er een gewapende asfaltlaag erboven. De werken zouden maar één maand duren.

 

Herdenking meidagen 1940

 

Volgende maand zal het 60 jaar geleden zijn dat zich rond Gijzenzele bloedige gevechten afspeelden tussen het Belgisch leger en de Duitse agressor.

 

In de laatste week van mei wordt dit herdacht met onder andere een Te Deum op zaterdag 22 mei, een grote herdenking waarop o.a. het vaandel van het 6de Linieregiment en de 2de Artillerie zullen aanwezig zijn, geëscorteerd door een aantal pelotons soldaten.

 

Er zijn ook tal van randactiviteiten zoals begeleide slagveldwandelingen, bevrijdingsfeesten en een gespreksavond. Meer details volgen later.

 

Paasactie markt Windeke

 

Op woensdag 7 april 2010 vindt van 8.30 tot 12 uur opnieuw een paasactie plaats op het Marktplein van Scheldewindeke. Er zullen gratis zakjes met paaseitjes uitgedeeld worden; een aantal daarvan zullen een waardebon bevatten. Via die waardebonnen kunnen de ouders kennismaken met producten die op de Windeekse markt te verkrijgen zijn.

 

Dit jaar zal ook een voorraad paaseitjes bij de buurtwinkels verdeeld worden. Bij bezoek aan hun buurtwinkel op zaterdag 3 april zullen de klanten er een paaseitje krijgen als attentie.

 

Deze actie is een samenwerking tussen het gemeentebestuur Oosterzele, de Gemeentelijke raad voor Lokale Economie en de marktkramers.

 

 

 

Tussenkomst openbaar vervoer

 

Sinds 2008 subsidieert de gemeente Oosterzele trein- en busabonnementen voor scholieren voor 25%.

 

In 2008 was dit voor een totaalbedrag van €19.232 met 431 scholieren met een NMBS abonnement en 217 scholieren met een Buzzy Pazz van De Lijn.

 

 

Vorig jaar was dit bedrag reeds opgelopen tot €35.629 met 752 gesubsidieerde NMBS abonnementen en 358 voor scholieren die de bus gebruiken.

 

 

Knuppelpad en bunkerroute

 

De  Bunkerroute is een bestaande uitgestippelde wandelroute met een sterk historische inslag. De wandeling is ongeveer 13 km lang en loopt langs verschillende akkers en weilanden. Het deel tussen de Kerkstraat en de Wulgenstraat in Gijzenzele is meerdere maanden per jaar moeilijk bewandelbaar door een te natte ondergrond. Op verschillende plaatsen is het wandelpad zelfs een beekje geworden. Om dat op te lossen, startte het gemeentebestuur met het aanleggen van een knuppelpad in duurzaam gelabeld Robiniahout. Het knuppelpad is ongeveer honderd meter lang en één meter breed.

 

bunker B36 achter de Rooberg

en de Bakkerstraat

 

Enkele oude knotbomen die terug in een knotbomenbeheer gebracht worden, kenmerken het noordelijke deel van het wandelpad. Een aantal knotbomen langs het wandelpad zullen die rij versterken. Vervolgens zal het gemeentebestuur onderzoeken of het mogelijk is een gemengde haag (bestaande uit meidoorn en veldesdoorn) langs het pad aan te planten.

 

Ter hoogte van de pastorie in Moortsele wordt in 2010 de brug over de Molenbeek vernieuwd. Ook daar bevindt zich dezelfde drassige ondergrond en zal het gemeentebestuur op zoek moeten gaan naar mogelijke oplossingen.

 

Pro Natura (netwerk dat ‘werk maakt van natuur’) voert de werken uit. Pro Natura onderhoudt de voetwegen voor het gemeentebestuur Oosterzele. Natuurwerkers worden gedeeltelijk gesubsidieerd door het Vlaams Gewest i.k.v. de samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In- & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter

Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

Foto's ©

tenzij anders aangegeven.

 

 

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslagen worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.