maandelijks elektronisch magazine rond de oosterzeelse deelgemeente landskouter

nr. 47 - jaargang 6 -  januari 2010

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

De redactie wenst haar lezers en de inwoners van Landskouter en omgeving het beste voor het nieuwe jaar!

 

'landskouter.be' en de 'landskouterse post' gingen van start in december 2005; we zijn nu 5 jaar verder en ons maandelijks magazine gaat haar 6e jaargang in.

 

Het aantal bezoekers aan de website blijft toenemen; recent telden we twee maanden met elk meer dan 1.500 unieke bezoeken

 

 

Vorig jaar zagen we het aantal bezoeken aan onze website verder stijgen met een voorlopig maximum in september 2009 van 4.942 bezochte pagina's. Dat was naar aanleiding van de ploegfeesten.

 

In dit eerste nummer van 2010 vindt u een verslag van de seniorenweek in november, de kerstevocatie van Neos en een artikel over hoe groen ons gemeentebestuur is.

 

Normaal gezien hadden we ook verslag uitgebracht van de derby VW Gijzenzele - SK Landskouter, maar. Die wedstrijd was oorspronkelijk voorzien voor 20 december en werd uitgesteld tot zondag 3 januari. Door het recent vriesweer en de sneeuw van zaterdagavond is de wedstrijd opnieuw uitgesteld.

 

Bij het korte nieuws vertellen we over de nieuwe schepen en de actualisering van de speelstraten.

 

Veel leesplezier!

 

door Antoine Heyerick

foto Guido Vervust

 

Op donderdag 19 november was het verzamelen geblazen aan de sporthal “De Kluize”. Ter gelegenheid van de seniorenweek namen talrijke senioren uit onze zes deelgemeenten deel aan diverse sportactiviteiten.

 

Men kon kiezen voor een fietstocht, een deugddoende wandeling langs enkele Oosterzeelse kapelletjes, een balletje rollen op het pas ingespeelde petanqueplein naast de sporthal, een kaartje leggen in de cafetaria. Het kon allemaal naar hartenlust.

 

 

 

 

De wandeling stond in het teken van het erfgoedproject ‘Oosterzeelse kapelletjes’. Neos stond in voor de organisatie van de wandeling.

 

Naast talrijke Neos-leden namen ook heel wat Okra-leden deel aan de ongeveer 7 km lange wandeltocht. Zo’n gezamenlijk ‘stappen’ kan niet anders dan toegejuicht worden.

 

door Antoine Heyerick

foto Guido Vervust

 

Neos-kerstfeest in de sneeuw: geen droom. De weergoden blijken Neosgezind. De sneeuw ligt er overvloedig bij, nog vlekkeloos wit en effen uitgestreken, schoonheid overal. Ondanks enkele ongemakjes op de weg zijn onze Neos-dapperen zeer talrijk aanwezig, ze zullen het geweten hebben.

 

Onze voorzitter is in zijn nopjes: veel blij volk rondom hem, je zou voor minder, hij glundert, je ziet het hem aan. Hij wordt er zowaar lyrisch bij, hij verwoordt het in volgende tekst: ‘In het kind-zijn voel ik mij geborgen. Daar, waar het allemaal begint, waar men schoorvoetend wegen vindt naar de dag van morgen. Daar, waar ziel en zaligheid opgaan in ongekunsteld leven. Waar men bereid is te vergeven na een verbeten strijd. Daar, waar het kind wordt geboren, treden vergeten dromen naar voren, durven mensen weer te vragen. En wanneer hoogmoed de hoop verdrijft, waardoor men in dromen steken blijft, weet ik mij door het kind gedragen.’

 

Na zijn welkomstwoord begroet hij het duo Lavotta: pianist Pitioz en violist Tibor. Zij zetten onmiddellijk de toon: Jingle Bells, Jingle Bells, now the ground is white, … wat is het gezellig warm in de feestelijke zaal. Onze muzikale gasten bewijzen hun virtuositeit, zij brengen een rijke variatie lichte klassiekers en uitnodigende meezingers.

 

 

 

 

We beleven ‘La vie en rose’… ‘An der schönen blauen Donau’. ‘De lustige weduwe’, gezeten op ‘Le cheval blanc’, zingt uit volle borst: Je suis seule ce soir, avec mes rêves, je suis seule ce soir, sans ton amour. ‘Que sera, sera. What will be, will be.’ De zangstemmen komen los : ‘Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de Neos-mensen gelijk en tevree.’

 

Niettegenstaande het koude winterweer schrikken onze muzikanten er niet voor terug ‘L’alouette’ (de leeuwerik) tot op de botjes te pluimen,… arm beestje. Wim Sonneveld herinnert ons met ‘Mijn dorp’ aan onze kinderjaren: “En langs de straten van mijn dorp zag ik hoge houten palen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat dit nooit voorbij zou gaan.” De wonderlijke melodie van de onvergetelijke film ‘Doctor Zhivago’ doet ons wegdromen naar onze jeugdige liefde(s) … en walsen maar, en … ’t is te lang geleden.

 

De muzikale namiddag gaat te vlug voorbij. Appreciaties te allen kant voor onze muzikanten, ook voor de inrichters, een meevaller kan er altijd bovenop, … met dank. Na een smakelijk kerstavondmaal verlaten de Neos-gelukkigen de feestzaal, vredig de winternacht in, naneuriënd op de melodie van ‘Stille nacht, heilige nacht’…schenk Hem allen uw hart … Alleluia ! 

 

 

door Ulrik De Wachter

 

Met de klimaattop van Kopenhagen is milieu weer een actueel politiek thema geworden, en dat zullen ze in het Oosterzeels gemeentebestuur geweten hebben.

Burgemeester en schepenen zijn het gewoon om van Groen! regelmatig kritiek te krijgen. In 2006 schonken de inwoners van Oosterzele de absolute meerderheid aan de CD&V/NVA, die prompt haar coalitiepartner Groen! overboord gooide. Niet onlogisch dus dat minstens de indruk gewekt wordt dat, zonder twee Groen!-schepenen, de politiek van de huidige coalitie minder groen kleurt.

Barbara Redant, het enig gemeenteraadslid van Groen!, laat regelmatig van zich horen en hekelde onlangs nog dat de verplichte functie van milieuambtenaar toegekend werd aan een gemeentefunctionaris die in loopbaanonderbreking is. In het gemeentebeleidsplan van 2009 ontbreekt volgens haar een duurzaamheidsambtenaar en ze vindt het niet kunnen dat de gemeente de subsidies voor groendaken, fotovoltaïsche zonnepanelen en isolatie terugschroefde terwijl er voldoende fondsen voorhanden zijn voor de nieuwjaarsreceptie, drankjes en hapjes.

Onderzoek VTM en VREG

Met het onderzoek van VTM in samenwerking met de energieregulator VREG en de distributiebedrijven Infrax en Eandis kwam er kritiek uit onverwachte hoek. Het onderzoek rangschikt de Vlaamse gemeenten door na te gaan hoe goed de gemeentebesturen hun inwoners motiveren om energievriendelijk te leven (bijvoorbeeld door premies toe te kennen) en kijkt ook naar de hoeveelheid groene stroom die op het grondgebied opgewekt wordt.

 Op de klimaatkaart worden de gemeenten gerangschikt van groen over geel tot oranje en rood. Oosterzele krijgt rood; het staat 292e op 308 gemeenten. Buur Melle daarentegen is de groenste gemeente van Oost-Vlaanderen en staat 21e in de rangschikking.

Ook de grootste oppositiepartij SVVO uitte kritiek op het gemeentebestuur. Filip Michiels, Virginie Buysse en Carine Schamp verwijzen naar hun resolutie voor [...] rationeel energiegebruik [...]. Hoewel die in februari 2009 anoniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad zijn ze ontgoocheld in de toepassing ervan. "We kunnen niet anders dan opnieuw vaststellen dat deze meerderheid er een is van veel beloven en weinig doen", aldus Michiels. Naast de verminderde subsidies hekelt SVVO energievreters zoals de verlichtingsinstallaties van de kerken van Balegem en Oosterzele en vraagt het een grondige energie-audit van de gemeentelijke gebouwen.

Gemeentebestuur verdedigt zich

De slechte publiciteit noopte het gemeentebestuur tot een reactie. In de kerstvakantie riep schepen van leefmilieu Els De Turck de pers samen om één en ander recht te zetten.

Zo wordt in het onderzoek enkel rekening gehouden met groene stroom uit industriële toepassingen, terwijl Oosterzele juist trots is op haar landelijk karakter. Dat Melle de meest groene Oost-Vlaamse gemeente is, dankt het aan het Eandis-hoofdkantoor en de drie windmolens.

Schepen De Turck vermeldde ook nog de vele aanvragen voor subsidies. De premies voor zonnepanelen werden, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet afgeschaft. Oosterzele kiest ook voor andere maatregelen, zoals dubbele beglazing. Wij verdienen die 292e plaats niet, aldus de schepen.

 

 

Wilfried Verspeeten nieuwe schepen

 

Na de verkiezingen was er binnen de CD&V/NVA meerderheid een akkoord dat Christianne Schreyen, schepen van Burgerlijke Stand, Bevolking en Feestelijkheden, halverwege de legislatuur haar plaats zou laten aan Wilfried Verspeeten. Op 1 januari 2010 wordt mevrouw Schreyen gewoon gemeenteraadslid; de exacte bevoegdheden van de heer Verspeeten worden op het schepencollege van dinsdag 5 januari vastgelegd.

 

Wilfried Verspeeten uit de Moortelbosstraat  (gehucht Anker) te Oosterzele is 60 jaar en geboren in Gijzenzele. Zijn jeugd bracht hij door in Lemberge; vader was concierge op de "hoeve van de staat", het station voor plantenveredeling (vroeger CLO, thans ILVO). Wilfried ging er zelf ook werken vanaf zijn 17e, en wel in het Rijkszuivelstation te Melle, waar hij op heden nog steeds werkt.

 

Wilfried Verspeeten was ooit prins karnaval in Merelbeke en is thans actief in tal van verenigingen (meestal als bestuurslid) zoals KWB, LG, ACW, vzw Dekenale Werken en vzw Ankervrienden.

foto gemeente Oosterzele

 

Na zijn huwelijk met Monique Roels heeft hij een jaar in Landskouter gewoond (de Kattestraat; thans Aalmoezenijestraat) en verhuisde hij in 1976 naar Oosterzele. Toenmalig CVP raadslid Fons De Moor loodste Wilfried in de politiek als bestuurslid van de CVP. In 1988 heeft hij deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen en sindsdien zetelt hij onafgebroken in de gemeenteraad.

 

 

Actualisering speelstraten

 

In Oosterzele werden de voorbije jaren in de zomervakanties speelstraten ingericht. Sommige van die speelstraten zijn nog actueel en worden nog regelmatig door de Oosterzeelse jeugd gebruikt, andere niet.

 

Het gemeentebestuur Oosterzele wil zijn speelstraten actualiseren en aan zijn inwoners de gelegenheid geven om zich (opnieuw) voor het project in te schrijven. Inwoners die hun woonstraat tijdens de zomervakantie willen omvormen tot een speelstraat kunnen hun aanvraag daartoe indienen bij het gemeentebestuur.

 

Het inrichten van een speelstraat gebeurt volgens bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden werden in 2005 in een gemeentelijk reglement gegoten.

 

Wit Landskouter

 

Een paar dagen voor Kerstmis hebben we kunnen genieten van een mooi winters landschap. Op zondag 20 december trokken we er even op uit om wat foto's te maken.

 

De weinige mensen die we op straat tegenkwamen waren hun stoep aan het vrijmaken. Ook kwamen we de gemeentelijke strooidiensten tegen die hun best deden om de wegen enigszins berijdbaar te maken.

 

U kan de foto's raadplegen op http://foto.landskouter.be/#7.6

 

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In- & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter

Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

Foto's ©

tenzij anders aangegeven.

 

 

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslagen worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.