maandelijks elektronisch magazine rond de oosterzeelse deelgemeente landskouter

nr. 43 - jaargang 5 -  september 2009

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

door Ulrik De Wachter

 

Op zondag 13 september worden in Landskouter de derde Ploegfeesten gehouden: een culinaire wandeling voor Landskouternaars met oog voor de historiek en het landelijk karakter van onze gemeente.

 

de burgemeester zal zijn onderdanen toespreken

vanop de roepsteen aan de kerk

 

De feesten werden drie jaar geleden, onder impuls van Noel Minnaert, opgestart met een ode aan de laatste boeren die ons dorp telt. Toen werd het ploegmonument op de Rooberg, van de hand van smid Roger Bockstaele, ingehuldigd.

 

Het feestcomité zal weer verkleed zijn en voert na de ochtendmis een toneeltje op dat het dorspleven weergeeft van begin vorige eeuw.

 

Reus Rie

 

Nieuw dit jaar is de inhuldiging van een reus. Die loopt mee in de stoet, voorafgegaan door de fanfare van Scheldewindeke en twee andere reuzen uit Moortsele. De Landskouterse reus noemt "Rie" en stelt de dorpsfiguur Henri Hasaert voor. Henri werd geboren in 1892 als telg uit een eeuwenoud boerengeslacht. Hij vocht tijdens de tweede wereldoorlog en nam in de jaren '30 het boerenhof over van zijn schoonvader, op de hoek van de Aalmoezenijestraat en de Geraardsbergsesteenweg, waar zijn zoon Marcel nu nog woont.

 

 

 

 

Na de doop van de reus aan het begin van de Rooberg begint de culinaire wandeling met de receptie (aperitief en hapje) op het Franz Van De Veldeplein naast de pastorij, soep met brood op de Stuivenberg, Trappist met kop op de Rooberg (aan het Ploegmonument) en tenslotte de casselerrib met groentjes en frietjes op het hof Callaert op de hoek van de Rooberg en Geraardsbergsesteenweg. Er volgt zelfs nog een dessert. Landskouternaars kunnen zich voor € 13 inschrijven bij Noel Minnaert, Stuyvenberg 31, tel 09 362 48 48.

 

Vogelverschrikkers

 

De stoet wordt ook begeleid door oude tractoren en paardengespan. Bij goed weer wordt ook een ploegdemonstratie voorzien.

 

Op de hoeve Callaert worden dan ook de prijzen uitgedeeld voor de mooiste, origineelste en vogelverschrikker met de beste locatie. Klik hier voor de foto's van de vogelverschrikkers die wij terugvonden in het straatbeeld van Landskouter.

 

het dorp is versierd met vogelverschrikkers

 

Programma

 

Die 13e september ziet er als volgt uit:

  • 09.30 u zondagsmis

  • 10.15 u volkstoneel en discours

  • 10.30 u stoet met fanfare, reuzen, tractoren en paardengespan

  • 11.00 u receptie op Van De Veldeplein

  • 11.30 u start culinaire wandeling (langs Stuyvenberg en Rooberg)

  • +/- 13.00 u aankomst hoeve Callaert

 

 

 

door Ulrik De Wachter

 

Langs de E40 en de Proefhoeve- en Vantegemstraat in Melle zijn drie windturbines in aanbouw. Ze worden onder beheer van SPE-Luminus ingeplant op de terreinen van de Universiteit Gent. Jaarlijks zullen ze 9 miljoen kWh elektriciteit leveren of één vijfde van het totale energieverbruik van de unief, die daarmee haar C0² uitstoot met 10% wil terugdringen.

 

De plannen dateren reeds van 2001 maar verzandden in een procedureslag. Pas dit jaar werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Eind mei zijn de funderingswerken gestart en op dit moment is de eerste van de drie turbinepijlers opgericht.

 

 

 

 

Tegen eind september zouden de twee andere pijlers, eveneens langs de E40 in de richting van de afrit Wetteren, opgericht zijn. In oktober worden dan de gondels en rotoren aangebracht.

 

De windmolens staan op zo'n 2.700 meter van het centrum van Landskouter. Vanop de bovenste helft van de Rooberg zullen ze wel te zien zijn als u in noordelijke richting kijkt. Met hun 100 meter hoogte steken ze rechts boven het Aelmoeseneiebos uit. Hieronder vindt u een plannetje dat de plaats van de turbines weergeeft langsheen de E40.

 

Op dit moment staat de meest noordelijke turbinepijler er. Er volgen nog twee pijlers in de richting van de afrit Wetteren.

 

 

SK Landskouter speelt gelijk

 

De competitie in vierde provinciale is dit weekend van start gegaan en SK Landskouter heeft haar eerste punt reeds te pakken. Het speelde 2-2 gelijk op het veld van Racing Strijpen.

 

De volgende competitiematch speelt SK Landskouter thuis tegen onze buren uit Gijzenzele, dat met 3-1 won van Balegem. U kan de match bijwonen op zondag 6 september om 15u.

 

Onderhoud overweg en schoolbuurt

 

Op vraag van schepen van mobiliteit Christ Meuleman zal Infrabel — de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegennet — dringende onderhoudswerken uitvoeren aan een aantal spooroverwegen op het grondgebied van Oosterzele.

 

"Overweg 100" aan de Lembergestraat in Landskouter zal afgesloten zijn tussen donderdag 17 september om 08.00 u tot en met zaterdag 19 september om 08.00 u.

 

De schepen nam naar aanleiding van de schoolstart nog een ander initiatief. In het kader van de actie 'Op een proper fietspad terug naar school' liet hij het wegdek, de voet- en fietspaden in de buurt van de scholen onderhouden. Tevens werd de belijning op het wegdek herschilderd.

 

 

Wandelaars in zicht

 

Onze plaatselijke Wandelclub Land van Rhode WSV organiseert op zaterdag 26 september 2009 reeds voor de 10e keer de "Deliriumtocht" (parkoersen van 6, 14 en 21 km) en ook al voor de 8e keer de "50 km door het Land van Rhode", met start en aankomst in het College van de Paters Jozefieten te Melle.

 

Het is telkenmale een zeer gewaardeerd wandelgebeuren, dat (bij goede weersomstandigheden) wellicht méér dan 1.300 wandelaars zal trekken, die al vanaf 7.00 u op pad mogen.

 

Het grootste parkoers (= dus de 50 km) loopt over Landskouter en zal zich wellicht op 200 à 300 moedige wandelaars kunnen verheugen.

 

Wil je zelf ook meedoen? Alle info vind je op de website www.landvanrhode.be, onder de rubriek 'Wat doen we ?' en de subrubriek 'Kalender'.

 

Bloed geven op 3 september

 

Op donderdag 3 september kan u bloed geven in het schooltje op de Rooberg. De Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers Landskouter staan u bij met professionelen van het Rode Kruis vanaf 17.00u.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In- & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter

Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

Foto's ©

tenzij anders aangegeven.

 

 

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslagen worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.