Nr. 35 - Jaargang 5 -  Januari 2009

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Aan al onze lezers en inwoners van onze parochie en deelgemeente: een gelukkig en gezond nieuw jaar toegewenst.

 

Dank aan al diegenen die vorig jaar meewerkten aan ons electronisch magazine. Vergeet niet, ook u kan actief nieuws brengen door foto's, artikels, gedichten, tips of feedback te e-mailen naar post@landskouter.be.

 

In dit nummer brengen we verslag uit over de bloedgevers uit Landskouter.

 

In onze Activiteitenkalender vindt u een overzicht van de geplande activiteiten in januari.

 

Veel leesplezier dit jaar!

 

de redactie

 

 

 

 

Bloedgevers gezocht!

door Ulrik De Wachter

 

In december gingen we langs bij de bloedgevers van Landskouter, tijdens één van de vier bloedinzamelingen die jaarlijks georganiseerd worden in het schooltje op de Rooberg.

 

De 'Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers Landskouter' is al actief sinds 1960. Onze smid Roger Bockstaele is al bijna 40 jaar voorzitter. De vriendenkring coördineert de bloedafnames hier in Landskouter, samen met het Rode Kruis, en zet haar leden en bloeddonoren eenmaal per jaar in de bloemetjes.

 

Zo'n bloedinzameling start om 17u, maar de vrijwilligers zijn al vanaf 15u30 in de weer om de refter van het schooltje in orde te brengen. Om 16u30 komt het Rode Kruis toe met een dokter en 5 à 6 medewerkers en de nodige installaties.

 

Bloedgevers schrijven zich eerst in, vullen een vragenlijst in, gaan even langs bij de dokter en laten dan hun bloed afnemen. Daarna kunnen ze even bekomen met een koffie en een koekje. Het hele proces neemt zo'n half uur in beslag.

 

Bloedinzameling in het schooltje op de Rooberg

 

Vroeger telde men 80 tot 90 bloedgevers per inzameling, maar dan aantal is teruggevallen naar 50 tot 60. Vandaar de oproep naar nieuwe bloedgevers.

 

Gunter uit de Voordries in Oosterzele komt al jaren afgezakt naar Landskouter om bloed te geven. Hij wordt per SMS herinnerd aan de bloedinzameling. Zo'n bloedafname voel je niet echt, zegt hij, maar je moet wel voldoende eten om niet het risico te lopen je achteraf wat slapjes te voelen. Nadien moet je ook voldoende vocht innemen en niet intensief gaan sporten. Het is niet voor niets dat hij de dag nadien vrijaf krijgt als ambtenaar.

 

Er wordt per bloedgever zo'n 400 à 450 cc bloed afgenomen, maar die hoeveelheid hangt af van het gewicht van de persoon.

 

Marijke Tondeleir krijgt een fles champagne van de voorzitter van de vriendenkring, Roger Bockstaele (rechts)

Links zijn zoon Rudy Bockstaele

 

Deze laatste bloedinzameling van 2008 was speciaal voor Arthur Van Den Bossche uit Landskouter en Marijke Tondeleir uit Kwatrecht. Het was voor beiden hun 100ste bloedafname.  Een echte prestatie, wetende dat er slechts vier afnames per jaar kunnen plaatsvinden. Zij kregen dan ook uit hande van voorzitter Roger Bockstaele een fles champagne overhandigd.

 

Marijke Tondeleir (zus van Erna) geeft al van haar 16e jaar bloed (vandaag moet je tussen 18 en 65 jaar zijn om bloed te kunnen geven) en mist ze geen van de vier bloedinzamelingen per jaar.

 

Andy en Brenda Hacquaert zijn al jarenlang donor en brengen hun kroost mee tijdens de bloedinzameling

 

De vier bloedinzamelingen in Landskouter voor 2009 zijn gepland op de volgende donderdagen: 19 maart - 11 juni - 3 september - 17 december. Meer informatie bij Roger Bockstaele op het telefoonnummer 09 362 96 23 of op http://www.bloedgevendoetleven.be/.

 

Viering St. Agatha op  8 februari

 

Van zondag 1 tot 8 februari gedenken we de patroonheilige van onze parochie Sint Agatha. De kerk zal open zijn van 9 tot 19u. Het feest van de H. Agatha valt op 5 februari, maar het wordt gevierd op zondag 8 februari met de misviering van 9u30. Aansluitend feestdrank in het schooltje op de Rooberg.

Sint-Agatha op 5 februari, gevierd op 8 februari

 

Nieuwe sociale toelagen 2009

 

In het kader van het lokaal sociaal beleidsplan past het gemeentebestuur enkele sociale toelagen aan. Vooral de mantelzorgpremies worden opgetrokken.

 

De premies 66% arbeidsongeschiktheid en inkomensgarantie worden bevestigd; de premie leefloon wordt afgeschaft.

 

Meer informatie bij het OCMW.

 

ILvA strenger met restafval

 

In onze gemeente gebruiken we grijze afvalcontainers van 140 of 240 liter voor de inzameling van het restafval. De afvalcontainers worden soms met een open deksel en/of met bijkomende afvalzakken aangeboden. 

 

Bij het buitenzetten van de afvalcontainers moet het deksel echter gesloten zijn en mogen ook geen bijkomende afvalzakken bij de container geplaatst worden.

 

Het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst (ILvA) zal vanaf januari 2009 niet-gesloten containers en bijkomende afvalzakken niet meer ophalen.

 

Groen! vindt budget niet ambitieus

 

Van de grootste oppositiepartij in onze gemeenteraad (de SVVO) weten we dat het — op z'n zachtst gezegd — kritisch is voor het gemeentebestuur (CD&V). We weten ook dat Monique Perreman van Groen! haar gemeenteraadszetel vorig jaar heeft opgegeven, deels door de onmacht die ze voelde in haar oppositierol (zie ons nummer van april 2008). Hoe stelt haar opvolgster Barbara Redant uit Landskouter het in die raad?

 

Naar aanleiding van de goedkeuring van het gemeentelijk budget voor 2009 laat ze kritiek horen op de gang van zaken in de budgetcommissie, waar volgens haar weinig inspraak en samenwerking te rapen valt. Zij vindt de beleidsnota van het gemeentebestuur te mager en het mist volgens haar "elke ambitie om van Oosterzele een levendige gemeente te maken".

 

Barbara Redant is kritisch voor het gemeentelijk beleidsplan

 

Ze hekelt de afwezigheid van een duurzaamheidsambtenaar voor het verlagen van de energiefacturen en ter ondersteuning van de milieudienst. "Geld om te feesten is er in overvloed", stelt Redant. Ze verwijst naar de Nieuwjaarsreceptie waar 60.000 EUR wordt voor uitgetrokken, terwijl subsidies voor groene energie en isolatie naar beneden gaan.

“Bizar waar dit bestuur haar prioriteiten legt om belastingsgeld te besteden”, besluit Redant.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

Foto's ©

tenzij anders aangegeven.

 

   

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.