Nr. 27 - Jaargang 4 -  April 2008

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

 

 Rijk verenigingsleven

door Ulrik De Wachter

De Landskouterse verenigingen roeren zich. In deze editie worden enkele jubileums gevierd. De seniorenvereniging Neos Oosterzele bestaat 15 jaar en telt 2 Landskouternaars in haar bestuur. De Landskouterse afdeling van de gepensioneerdenbond (vroeger KBG, thans Okra+) is dubbel zo oud en viert haar 30 jaar met de huldiging van enkele oud-bestuursleden.

 

De kaartmaatschappij 'De Aelmoesenijevrienden' doet nog beter met een viering rond haar 40-jarig bestaan en de kroning van een nieuwe Koning en Prins.

 

Volgend jaar klopt de KVLV dit record met een 50-jarig jubileum. De vrouwen kozen dit jaar al een nieuw bestuur voor de komende 5 jaar.

 

Verder lichten we de politieke wissel toe binnen Groen! Oosterzele, die Landskouter een extra vertegenwoordiger oplevert in de gemeenteraad. We sluiten af met enkele korte nieuwsberichten en danken de mensen die bijgedragen hebben tot deze editie.

Veel leesplezier!

 

 

30 jaar  gepensioneerdenbond

door Ulrik De Wachter en Erna Tondeleir

 

Op woensdag 26 maar jl. vierde de Landskouterse afdeling van de gepensioneerdenbond —enkele jaren terug omgedoopt van KBG tot OKRA— haar 30-jarig bestaan.

 

Er werden enkele oud-bestuursleden gehuldigd, alsook enkele jarigen en een gouden huwelijkspaar. Hieronder de toespraak van Erna Tondeleir.

 

Erna tijdens haar toespraak in de goed gevulde schoolrefter

 

«Aan iedereen van harte welkom en ook aan de twee mensen die hier vandaag voor de eerste maal zijn, namelijk Romano de echtgenoot van Julia, en Maria, en we danken onze proost omdat hij zich vandaag kon vrijmaken.

 

Dat we vandaag een beetje feest vieren weet iedereen wel , namelijk het 30 jarig bestaan van OKRA , het vroegere KBG. Voor die gelegenheid hebben we ook Peter  D’Haese  Educatief medewerker OKRA Midden-Vlaanderen  uitgenodigd.

 

De KBG werd opgericht door wijlen Kardinaal Joos. Op 15 maart 1978 is de eerste samenkomst geweest, met als erevoorzitter Jean van de Velde, voorzitster Julia De Wettinck, ondervoorzitster Marcella Meert, secretaris De Ganck Gerard en penningmeester  Edmond Goedertier. Wijkmeesters waren Ines Dierickx,  George Schepens en Valere Van Oostende. Later zijn ook Prosper Bekaert, Remi Baele en Marcel Guilemaere er bij gekomen. Deze mensen zijn reeds allemaal overleden.

 

 

En dan nog later: Jozef Claes, Julien Verstuyft,  Mariette Boomputte en Fernand Temmerman.

 

Het huidige bestuur zal ik voor de nieuwe leden ook eens vernoemen: onze proost De Paepe Renaat, Bekaert Frans, Van Vijle Simonne, Schepens Nicole, Van der Sypt Noëlla, Verliefde Julienne, Roegiers Andre en ikzelf.

 

We hebben nu ook een verantwoordelijke voor de sport, die samen met Moortsele de fietstochten uitstippelt namelijk Noël Minnaert .

 

We hebben Peter niet zomaar uitgenodigd want we gaan hier vandaag 3 mensen figuurlijk in de bloemetjes zetten voor hun jarenlange inzet in onze vereniging. [...]

 

OKRA Landskouter huldigt enkele oud bestuursleden naar aanleiding van haar 30-jarig bestaan: links Julien Verstuyft, zittend Mariette Boomputte en rechts Jozef Claes (midden Peter D'Haese van OKRA Midden-Vlaanderen)

 

Er is dus nog een vierde persoon, Fernand Temmerman, die door ziekte hier niet aanwezig kon zijn; daar zullen wij in de loop van de week thuis wel bij gaan.

 

We hebben vandaag ook een gouden huwelijkspaar in ons midden Julia en Romano en we gaan die nu ook eens in de bloemetjes zetten, we gaan hen nu iets overhandigen en wensen jullie nog vele jaren samen. Proficiat!»

 

 

Tweede gemeenteraadslid voor Landskouter

door Ulrik De Wachter

 

Monique Perreman, sinds 1999 gemeenteraadslid voor Groen! en ex-schepen van Oostezele, geeft op 9 april haar gemeenteraadszit door aan Barbara Redant uit Landskouter. Zo zal Landskouter 2 gemeenteraadsleden tellen, met naast Barbara ook Koen Beeckman van CD&V. Vóór de verkiezingen van 2006 was Landskouter zelfs niet vertegenwoordigd in de raad.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 verloor Groen! één van haar twee zetels; lijsttrekker Monique Perreman (64) bleef eenzaam achter. Groen! verdween ook uit het gemeentebestuur vermits CD&V een absolute meerderheid haalde. In één klap kwam Monique van een beleidsfunctie als schepen van sociale zaken en gelijkekansenbeleid in een eenzame oppositierol.

 

De verkiezingsuitslag was voor haar een persoonlijke ontgoocheling na jaren van hard werk in het gemeentebestuur. Ze beschrijft haar oppositierol als "supermoeilijk": de CD&V laat weinig ruimte voor democratie in de gemeenteraad en is bij wijlen arrogant. Nu al ziet ze sommige van haar initiatieven in ontwikkelingssamenwerking bruusk afgebroken door het huidige CD&V-gemeentebestuur.

 

Mevrouw Perreman wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Barbara Redant, een 39-jarige maatschappelijk assistente en bestuurskundige, die sinds 2003 aan Landskouter station woont. Zij werkt full time als medewerker van Bart Staes in het Europees Parlement, maar zal tijd kunnen vrij maken voor haar nieuwe uitdaging in de gemeenteraad van Oosterzele en verwante raden en commissies.

 

Barbara Redant (r) neemt bij Groen! Oosterzele

het roer over van Monique Perreman (l)

 

Jan Fiers, ex-schepen van Oosterzele en ex-collega van Barbara aan de Hogeschool in Gent, had haar uitgenodigd om kandidaat te zijn voor Groen! bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Ze stond op de vierde plaats en haalde toen 107 voorkeurstemmen. Barbara is al een jaar voorzitter van Groen! Oosterzele.

 

Barbara Redant wil haar ervaring uit het Europees parlement vertalen op gemeentelijk niveau, maar is zich bewust dat het niet makkelijk wordt, gegeven de huidige politieke situatie. Als Groen! zich bij volgende verkiezingen nog 's op de wip zou bevinden, tussen CD&V en SVVO, zal ze het hard spelen en nog meer nadruk leggen op milieu.

 

door Eric Van De Vijver

foto's André Roegiers

 

Het jubileum-kaartjaar 2007-2008 kende een bewogen strijd. De laatste maanden werd het een erg spannende bedoening, waarin Firmin Aelterman, Hubert Van Wijnsberge, Gilbert De Rieck, Achiel De Moerloose en Luc De Wilde een hoofdrol opeisten. De laatste kaartavond kende een verrassende afloop met Hubert Van Wijnsberge als eindwinnaar en Luc De Wilde als tweede.

 

Eindwinnaar Hubert is bij ‘De Aelmoesenijevrienden’ pas aan zijn tweede kaartjaar toe en nu reeds op het hoogste schavotje. Bij nader bekijken van zijn prestaties lijkt hij zijn kroon niet te hebben gestolen, want ook in zijn eerste kaartjaar stond hij het hele jaar door ‘op het bord’ en eindigde hij zesde. Hubert is geen echte “autochtoon” maar van de dichtste buren, van Hoek ter Hulst. Hubert wordt erkend als een charmant, gezond en jeugdig medespeler, die in de toekomst beter in de gaten zal moeten worden gehouden, want hij zou nog wel potten kunnen breken. Naast Hubert werd zijn echtgenote, Georgette Van Autreve, mee in de hulde betrokken als de nieuwe koningin.

 

Prins en prinses werden Luc De Wilde en Marleen. Luc wordt aanzien als een niet te onderschatten kaarter en hij lijkt een vaste klant in de top van het klassement. Met zijn prinsentitel wordt Luc ook al de vierde keer met koninklijke of prinselijke waardigheidstekenen bekleed.

 

Naast de prijswinnaars blijven de ‘Aelmoesenijevrienden’ een bloeiende vereniging van een veertigtal kaarters, die mekaar maandelijks terugvinden.

 

2007-2008 werd op 9 maart ook afgesloten als het veertigste kaartjaar. Het bestuur wilde deze gelegenheid niet onopgemerkt laten passeren en bood de leden en echtgenoten een extra feestelijke receptie aan.

 

Koning Hubert met Padre Renaat (l) en André Roegiers (r)

 

Naar aanleiding van de koningsviering drukte de maatschappij haar waardering uit voor de trouwe helpers Monique Adam en Erna Tondeleir. Schatbewaarder André Roegiers overhandigde de koning de koningsfoto en geldprijzen aan de tien best geklasseerde laureaten.

 

Koning Hubert Van Wijnsberge (rechts) met echtgenote (Koningin) Georgette Van Autreve en Prins Luc De Wilde

 

De prijs van de rode lantaarn ging naar Lucien Haerens, die in het verleden nochtans driemaal de  prinsentitel behaalde.

 

Het bestuur betrok tenslotte ook huidig voorzitter Antoine Heyerick in de hulde. Daarmee wilden zijn collega’s bestuursleden naar aanleiding van het veertig jarig bestaan waardering uitdrukken voor de inzet van hun voorzitter, die zijn functie op de eerste plaats als een dienst ziet voor de kaartmaatschappij.

 

Historiek

 

1968 was het geboortejaar van ‘De Aelmoesenijevrienden’. Nog twee kaarters die er toen bij waren, maken nu nog altijd deel uit van onze vriendengroep : Paul De Brouwer en Firmin Aelterman. De eerste voorzitter was Valère Van Oostende en ere-voorzitter werd Jean Van de Velde, toenmalig burgemeester van Landskouter. Oorspronkelijk werd er de eerste zondag van de maand gekaart in café ‘Aelmoesenije’. Na een vijftal jaren werd de kaartavond verschoven naar de eerste zaterdagavond van de maand.

 

In 1973 werd Edmond Goedertier de nieuwe voorzitter en bleef dit tot 2001. De jaren ’70 en’80 waren de jaren van de fameuze koningsvieringen, waarin de fanfare Sint-Cecilia uit Oosterzele in Landskouter rondtrok en ten huize de koning en de prins gingen afhalen.

 

In 1981 sloot café ‘Aelmoesenije’de deuren. De ‘Aelmoesenijevrienden’ vonden onderdak in de vroegere gemeenteschool, waar nu nog steeds de kaartavonden doorgaan.

 

In 1986 verwierf de maatschappij een eigen vlag.

In 2001 werd de huidige voorzitter, Antoine Heyerick, de derde voorzitter. Op 5 april 2008 wordt het 41e Aelmoesenije-seizoen aangevat.

 

Eindresultaten van het 40ste kaartjaar:
1. Hubert VAN WIJNSBERGE, koning met 164 punten
2. Luc DE WILDE, prins   met 157 punten
3. Gilbert DE RIECK 157 p
4. Achiel DE MOERLOOSE 157 p
5. Noël DE KINNE 155 p

6. Robert VAN STEENBERGE 153 p

7. Firmin AELTERMAN 150 p

8. Adolf NEIRYNCK 149 p

9. Gaston MEIRLAEN 147 p

10.Marcel VAN DE PUTTE 147 p


Bestuur van de kaartmaatschappij:

  • Antoine HEYERICK, voorzitter

  • Paul DE BROUWER, ondervoorzitter

  • André ROEGIERS, penningmeester-schatbewaarder

  • Eric VAN DE VIJVER, secretaris

  • Edwig CLAES en Robert VAN STEENBERGE, commissarissen

 

door Ulrik De Wachter

 

De KVLV afdeling Landskouter koos tijdens haar jaarlijkse feestvergadering op 24 februari een nieuw bestuur voor de volgende vijf jaar. Zes bestuursleden werden herkozen, en het bestuur werd uitgebreid met twee extra leden.

 

De zes herkozenen zijn voorzitster Erna Tondeleir, secretaris Annie De Vos, wijkverantwoordelijke Blanche Bekaert, Gaby Verhofstee (allen reeds 29 jaar of langer actief in het bestuur), Ann De Brouwer en Mieke Goeteyn. De nieuwe leden zijn Martine Braeckman en Laura Colpaert.

 

Volgend jaar is er de viering rond het 50-jarig bestaan van de afdeling in Landskouter. KVLV Landskouter telt op dit moment 44 leden waarvan er een 24-tal vast de activiteiten bijwonen.

 

Het nieuwe KVLV bestuur (van links naar rechts, staand) Laura Colpaert, Mieke Goeteyn, Erna Tondeleir, Annie De Vos en Blanche Bekaert; (van links naar rechts zittend) Martine Braeckman, Ann De Brouwer en Gaby Verhofstee

 

De feestvergadering van de KVLV op 24 februari werd opgeluisterd met een jeugdige dansact (foto KVLV)

 

door Antoine Heyerick

foto Guido Vervust

 

Donderdag 27 maart 2008 : de seniorenvereniging Neos Oosterzele vierde haar vijftienjarig bestaan. Dit kristallen jubileum ging niet onopgemerkt voorbij.

 

Het kunstvolle Sint-Agathakerkje stond er op zijn paasbest bij: opgesmukt, kleurige bloemen. Een honderdtal Neos-leden, feestelijk uitgedost, werden hartelijk verwelkomd door Padre Renaat: “Het licht van Pasen schijnt in ons midden.” De ‘Schola Gregoriana’ uit Moortsele luisterde de viering op: stijlvol, genieten van eeuwige gezangen, “Resurrexi, et adhuc tecum sum ... Ik ben verrezen en Ik ben vanaf nu met u“,  “Haec dies, quam fecit Dominus … Deze dag die de Heer heeft geschapen” …Alleluia ! … stijlvol, …oprecht applaus. “Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia !”

 

Het was slechts enkele stappen de straat over naar feestzaal Agathea. Precies honderd en vier Neos-vrienden werden verwelkomd door de voorzitter. Uit zijn toespraak onthouden wij vooral dat Neos een seniorenvereniging is gebaseerd op vriendschap, cultuur, activiteit en gezelligheid. Deze betekenisvolle kernwoorden waren en zijn nog steeds de rode draad doorheen de voorbije vijftien jaar en zullen dat in de toekomst blijven.

 

“Bij een jubileumviering is het traditie dat men even terugblikt naar de toekomst”, aldus de voorzitter. Het citeren waard zijn: de eerste ledenvergadering op 25 maart 1993, een uiteenzetting door Prof. Jan de Brabandere over “Het Lam Gods - Het drama van het verdwenen paneel”; er waren de jubileavieringen van vijf- en tienjarig bestaan van toenmalig CRM; de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsvieringen waren steeds momenten van bezinning, cultuur en culinair genot; op 2 oktober 2005 werd een CRM-bladzijde omgedraaid, NEOS werd boven de doopvont gehouden.

 

 

 

 

Nieuwe uitdagingen komen op ons af, Neos wil en zal een netwerk, een verbondenheid van ondernemende, actieve, cultuurminnende senioren blijven. “Zoals het bij alle goede en dynamische verenigingen past, kan je ons op de website raadplegen : www.neosvzw.be/oosterzele”, besloot de voorzitter zijn warm betoog.

 

Na zijn welkomstwoord nodigde de voorzitter iedereen uit tot het gebruiken van een heerlijk feestmaal, het menu oogde aantrekkelijk,…. smakelijk!

 

Tijdens het feestmaal werden vier verdienstelijke bestuursleden van het eerste uur letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet: een blijk van dankbaarheid, een oprechte dank aan Marieke Iemants, Gilbert Gouwy en Liesbeth Geysen en ere-voorzitster Juliette De Meyer. De eerste drie maken nog steeds deel uit van de bestuursequipe en nemen hun specifieke taak met liefde ter harte: ad multos annos ! De voorzitter had ook woorden van dank voor de overige, huidige bestuursleden: Liliane Van Den Broecke, Antoine Heyerick, Monique Adam en Christianne Gabriël. Voorzitter Guido Vervust, nog nieuw aan het roer, werd moed en succes gewenst en veel luisterbereidheid.

 

Toen een bewolkte regendag overging in avondschemering verlieten langzaamaan de jubilarissen het kristallen feest, voldaan, gelukkig om elkaars aanwezigheid. De klokken van Sint-Agatha klepten het avondangelus: bid voor ons, Heilige Agatha! Zij zag dat het goed was en lachte vroom.

 

 

 

Paaseierenraap Gezinsbond

 

Op Paaszondag 23 maart 10u30 had de Gezinsbond de kinderen van Landskouter en ouders uitgenodigd voor de traditionele paaseierenraap en drankje voor de ouders.

 

Wegens het natte weer van de voorbije weken, hadden de paasklokken hun zoetigheden gedropt op het grasplein achter het schooltje. De chocoladen eieren werden eerlijk verdeeld onder de kinderen.

 

Kinderen tonen fier hun paaseieren

 

Buurtwinkelen in landelijke omgeving

 

De gemeente start voor 2008 een gesubsidieerd project om buurtwinkels op het platteland te herwaarderen.

 

Buurtwinkels hebben een belangrijke rol. Naast hun commerciële dienstverlening hebben ze ook een belangrijke sociale en dienstverlenende rol. In wezen zijn ze een vorm van lokaal ondernemerschap en dragen ze bij tot een bloeiende lokale plattelandseconomie.

 

Eerst zal een inventaris worden gemaakt van de bestaande buurtwinkels. Die worden dan gepromoot via een gezamenlijk logo, informatieborden en professionele promotieacties. Meer info bij de burgemeester, bij Unizo Land Van Rhode, afdeling Oosterzele (hugoverstraeten@yucom.be) of bij welzijnsconsulent Danny Ghislain (welzijn@oosterzele.be). Zie ook http://www.plattelandonline.be

 

 

 

Parochienieuws

 

Landskouter telt dit jaar 5 vormelingen (op zondag 27 april om 9u - vormheer Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent) en 3 eerste-communicantjes (donderdag 1 mei om 9u30).

 

In mei worden enkele wijkkapelletjes betrokken bij de parochiale viering van de Mariamaand. Padre Renaat wil elke week bij één van de Mariakapelletjes een gebedsmoment verzorgen en nodigt de omwonenden hierop uit. Eerste in de rij is de boskapel in de Aalmoezenijestraat. Afspraak aldaar op donderdagavond 1 mei om 19u30.

 

Voetbaltornooi op 18 mei

 

Op zondag 18 mei organiseert SK Landskouter een voetbaltornooi op haar terreinen aan de Aalmoezenijestraat. Ploegen van 7 (6 veldspelers, 1 doelman) kunnen zich inschrijven vóór 5 mei mits 50 € inschrijvingsgeld, die gedeeltelijk via drankbonnetjes teruggegeven wordt. Klik hier voor meer informatie en waar in te schrijven.

 

Op vrijdag 25 april is er de "Bikiniparty II".

 

Milieuweek 5 - 14 april

 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur een milieuweek met een afvalkunstwerk-wedstrijd en pak-je-afval, een educatief spel georganiseerd via de jeugdverenigingen. Clown Rocky komt langs op school op donderdag 10 april voor de kleuterklassen en eerste schooljaren. Op vrijdag 11 april organiseert jeugdhuis Pallieter een 'Groene Fuif'.

 

Tijdens de milieuweek wordt ook het overstromingsgebied in Moortsele ingewandeld met een gids, met op zaterdag 12 april de officiële opening. Hierbij wordt er een kerkuil uitgezet door vogelopvangcentrum Lierde. Verder is er ook aandacht voor zwerfvuil.

 

Klik hier voor meer details over de milieuweek.

 

 

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.