Nr. 24 bis - Jaargang 3 -  December 2007

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Z a l i g    K e r s t f e e s t

 

 

Een kind in Palestina

 

kinderogen kijken je aan

een kind in Palestina

zijn volk is de wanhoop nabij

en ieder vraagt zich af:

is er nog hoop? is er nog leven?

hoe lang nog duurt de onderdrukking?

waarom ben je slecht omdat je bent wie je bent?

diep in je hart hunkert de vrede.

 

lachende kinderogen

van een kind in Palestina

nemen geen vrede met onrecht en haat

maar zien uit naar een paradijs

van salaam en sjaloom

waar Jesaja de voorzanger is

van een lied zonder weerga:

je bent geliefd zoals je bent

 

stralende kinderogen

van een kind in Palestina

voor een kind in Eretz IsraŽl

dat niemand vertrouwt

en niet gelooft dat in zijn land

nog plaats is voor wie niet meetelt

en leert dat alleen het recht van de sterkste

hem thuisbrengt in Ďt beloofde land

 

eens waren er de kinderogen

van dat ander Kind in Palestina

dat zo naar mensen keek

alsof ze pas geschapen waren

en zo geliefd, en aan elkaar gegeven

dat Eden droom werd van een paradijs

waar Liefde ontspringt en vruchtbaar wordt

een eindeloos refrein van hoop.

 

Ik wens jou de goddelijke ogen van het Kerstekind

en de moed om ze te openen

om te zien wat Hij zag en te doen wat Hij deed.

2008: een jaar vol zaligheid voor jou.

 

Renaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.