Nr. 23 - Jaargang 3 -  November 2007

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

 

Opnieuw winst na 10 jaar

door Ulrik De Wachter

 

Patrick Van Damme had opgeroepen om de nieuwe voetbalploeg SK Landskouter te komen steunen tegen Avrasya Gent deze zondag 4 november. Na negen speeldagen bengelde SK Landskouter immers nog steeds onderaan de stand in 4e provinciale. Het haalde welgeteld één puntje tegen onze buren uit Gijzenzele. Avrasya stond voorlaatste. Het was dus een wedstrijd met een zeker belang.

 

In 1997 was SK Landskouter gestopt met spelen. Tien jaar later hebben we weer een mannenvoetbalploeg. Enkele spelers uit Melle en Gent spraken Patrick Van Damme en Marnik Van Gaver aan, die vorig jaar de vrouwenploeg SK La La oprichtten, en zo ontstond Sportkring Landskouter, opnieuw in rood en zwart. Hoofdsponsor is dakwerken De Vroe uit Merelbeke. Speler-trainer is Filip De Rijcke. De vrouwenploeg is inmiddels uit competitie gestapt na problemen met de trainer en enkele forfaits. De ploeg zou wel binnenkort terug in een recreatieve reeks beginnen.

 

SK Landskouter heeft een kern van 28 spelers. Er willen zich nog meer spelers aansluiten, maar omdat er tussen het verkrijgen van de licentie en het afsluiten van de transfermarkt maar 14 dagen waren, is dit niet mogelijk. De ploeg traint op dinsdag- en donderdagavond. Als u die avonden over de Betsberg afdaalt naar Landskouter, zal u wellicht de nieuwe lichtinstallatie van het veld opvallen. Patrick Van Damme (penningmeester van de ploeg) en Marnik Van Gaver (voorzitter) investeren verder nog in een geluidsinstallatie.

 

 

De wedstrijd zelf verliep ideaal voor SK Landskouter. In de eerste helft scoorde Kevin De Vlieger twee keer. Kort na de rust werd het 3-0, waarna de bezoekende ploeg kon tegen scoren (weliswaar na handspel). Het werd uiteindelijk nog 5-1. Onmiddellijk na affluiten vloeide er champagne op het veld, en in de kleedkamer van SK Landskouter werd er duchtig gezongen. De ploeg heeft de rode lantaarn in 4e provinciale doorgegeven aan Avrasya Gent.

 

Kevin De Vlieger scoort de twee-nul voor SK Landskouter

 

Lees meer over de historiek en de uitslagen van de ploeg op hun nieuwe website: http://users.telenet.be/sklandskouter/. We hebben de thuiswedstrijden opgenomen in de Activiteitenkalender van Landskouter.

 

 

door Ulrik De Wachter

 

Op maandagavond 22 oktober verzamelden een tachtigtal Landskouternaars in de school op de Rooberg, op uitnodiging van het gemeentebestuur. Die had een vergadering georganiseerd om ons dorp in te lichten over de toekomstige plannen van Aquafin, maar vooral om te polsen welke bestemming ons dorp wil geven aan het "IJzeren Hekken" (oud gemeenteschooltje) en het aanpalend oud Gemeentehuis (thans sociale woningen).

 

Reeds in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar beloofden de burgemeester Johan Van Durme en Koen Beeckman om deze gebouwen te betrekken in één renovatieproject, om Landskouter te voorzien van een volwaardige, polyvalente zaal (lees onze editie van augustus 2006). Een verzuchting van onze verenigingen die eerder al via Padre Renaat aan de gemeente was doorgespeeld.

 

De antwoorden op de vragen van het gemeentebestuur werden door de inwoners van Landskouter met post-it's op de borden aangebracht

 

 

Na een openingswoord van de burgemeester, volgde een toelichting over het Aquafin project (wachtbekken, ontkoppeling riolering) door een ingenieur van de technische dienst en schepen Christ Meuleman.

 

Nadien werden de aanwezigen op een efficiënte manier bevraagd over hoe zij de polyvalente zaal zien. Met post-it's mocht eenieder een aantal vragen beantwoorden, door deze te plakken op borden, per thema: waarvoor de zaal zal dienen (ook voor fuiven & concerten?), hoe het er zal uitzien (wordt het oud gemeentehuis behouden, enkel de gevel of vertrekken we van nul?), wat voorzien we in de zaal (keuken, toog, projector, geluidsinstallatie, ...), vragen we een vergoeding voor het gebruik, etc.

 

Op die manier verzamelde het gemeentebestuur de feedback van onze gemeente. Na onderzoek van de resultaten zal ze zich beraden over het beste plan.

 

Een eerste blik op de antwoorden leerde ons dat de aanwezigen eerder behoudend geantwoord hebben op de vragen. Dit betekent: geen ruimte voor fuiven en concerten, en het behoud van de woningen van het oud Gemeentehuis.

 

Het énige waarvan we vrij zeker zijn is dat de symbolen — het ijzeren hekken zelf en de steen met de naam "GEMEENTEHUIS" — zullen overleven. Zelfs indien het "tabula rasa" wordt, zullen deze symbolen zeker verwerkt worden in het nieuwe project.

 

Bij een glaasje achteraf werden ideeën gewisseld en opinies geuit. Onze gemeente leeft.

 

 

Vrijwilligers welkom aan Molenbeek

door Pascale Steurbaut

 

Natuurpunt heeft op 17 november een werkdag in haar percelen in de Molenbeekvallei in Landskouter/Lemberge.

 

Zoals elk jaar organiseren een groot aantal natuurgebieden een beheerwerkdag voor het grote publiek. November is dan de uitgelezen maand om de handen uit de mouwen te steken. Er kan dan worden geplant, geknot, gesnoeid, geplagd,… afhankelijk van het vooropgestelde beheerplan.

 

Ook in onze eigen afdeling valt er die dag heel wat te beleven. Wij nemen namelijk een aantal oude tronken (knotbomen) onder handen in een recent aangekocht perceeltje langs de Gondebeek.

 

Het belooft spectaculair te worden: in de natte zones langs de beek is het vaak heel moeilijk om per tractor het afgezette hout weg te slepen. De structuur van de ondergrond gaat dan verloren en het besturen van de tractor op zich wordt heel moeilijk.

 

 

 

Daarom kiezen we voor een alternatieve werkwijze, namelijk het trekpaard. Een paardenmenner komt ons de hele dag bijstaan met stevige viervoeter ‘Fanny’ die voor ons het zwaardere sleepwerk zal verrichten. Met het kleine kruinhout construeren we een houtstapel of houtwal die dienst kan doen als winterverblijf voor kleine rovers (wezel, bunzing en hermelijn) of in het voorjaar als nestplaats voor kleine zangers.

 

Wil je die dag meehelpen om een stukje natuur in eigen streek te beheren, dan ben je zeker welkom op zaterdag, 17 november 2007 in de vallei van de Gondebeek. Gratis lunch is voorzien voor alle medewerkers en we sluiten traditioneel af met een dreupel bij zonsondergang.

 

Concreet: verzamelen aan de kerk van Landskouter om 9u50 of rechtstreeks aan het perceel (Neerstraat, Lemberge). We werken tussen 10u en 16u. Gratis lunch en afsluiter. Meebrengen: werkhandschoenen, kapmes, touw.

 

Graag vooraf een seintje als je komt helpen: David Vander Haeghen op 0499/335 985 of tamlin71@msn.com 

 

 

 

 

Mag het ook iets meer zijn?

door Ulrik De Wachter

 

Zelf kon ik niet aanwezig zijn op de infoavond van het gemeentebestuur op 22 oktober. Om 22u was ik terug in Landskouter; ik ben onmiddellijk gestopt aan het schooltje. Een eerste golf van mensen verliet toen het gebouw al — het "officiële" gedeelte was afgelopen.

 

Binnen was het echt genieten van de diversiteit in onze deelgemeente. Ik zag gepensioneerden en jonge moeders, schooldirecteurs en boeren, christendemocraten en liberalen, groenen en vlaams-nationalisten. Iedereen met zijn idee, gesterkt door zijn groepje, soms uitgedaagd door andermans mening.

 

Het wordt een moeilijke beslissing... Zelf heb ik de gevel van het oud gemeentehuis gebruikt als symbool voor de reeks politieke interviews, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Maar dan hoor je hoe erg die woningen er van binnen aan toe zijn.

 

Herstellen of "perte totale"? Wat is de architectonische waarde van het oud Gemeentehuis? Hoe waardeer je de gevel als onderdeel van het dorpsaanzicht?

 

Mag het ook iets meer zijn? Durft Landskouter de 21e eeuw binnen te stappen? Zijn we klaar voor een moderne, eigentijdse ontmoetingsplaats in het hart van onze gemeente?

 

Laat ook uw gedacht horen op http://blog.landskouter.be

 

 

 

Het is misschien wat vroeg om aan de feestdagen te denken, maar we willen nu al meegeven dat het bestuur van Mega Open Air (MOA) de Landskouternaars opnieuw uitnodigt op haar kersthappening. Noteer dus alvast in uw agenda: zaterdag 22 december vanaf 18u tot in de late uurtjes op het Franz Van De Veldepleintje naast de kerk. Voor eenieder een gratis verwarmend drankje. Nadien alle drankjes en hapjes aan € 1.

 

Verwacht u dus terug aan een gezellig samenzijn van jong en oud, rond kleine kampvuurtjes, met warme soep, glühwein, jenever, bier, lekkere hapjes en gezellige muziek.


van iedereen, voor iedereen

 

Aangezien het niet voor iedereen duidelijk bleek, toch even formeel bevestigen dat eenieder kan bijdragen tot de Landskouterse Post. Wij nodigen in het bijzonder de gemeente en verenigingen uit om hun activiteiten, plannen en ideeën door te geven aan de Landskouterse Post om zo onze lezers te bereiken.

 

Kant-en-klare artikels zijn steeds welkom. Het hoeft niet altijd "nieuws" te zijn. Alledaagse of vergeten dingen even toelichten? Alles kan. Stuur door naar post@landskouter.be

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.