Nr. 17 - Jaargang 3 -  April 2007

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Vrolijk Paasfeest !

door Ulrik De Wachter

 

De redactie wenst de inwoners van Landskouter en lezers van ons e-magazine een vrolijk Paasfeest toe. Het is en blijft een christelijk feest waarbij de verrijzenis van Jezus Christus op Pasen herdacht wordt, na zijn kruisdood op Goede Vrijdag.

 

 

Onze kerkgemeenschap heeft dan ook de volgende Paasprogrammatie:

  • Witte Donderdag 5 april 20u: Plechtige Avondmaalviering met voetwassing. Aansluitend stille aanbidding.

  • Goede Vrijdag 6 april 14u30-15u30: stille aanbidding. Avonddienst 20u: kruisverering, oplegging kruisjes aan de vormelingen en communiedienst.

  • Stille Zaterdag 7 april 20u: Paaswake: liturgie van het licht, dienst van het woord, viering van het doopsel, eucharistische dienst.

  • Op Paaszondag is de plechtige eucharistieviering om 9u30, hetzelfde uur voor de tweede (15), derde (22) en vierde (29 april) Paaszondag.

 

 

Passiespel

In het centrum van Moortsele kan u vanavond 1 april het Passiespel meemaken tussen 19u30 en 22u. Meer info op http://users.pandora.be/dekenaat-oosterzele/passiespel_moortsele.htm

 

 

Paaseierenraap

De Paashaas en het Paasei zijn dan weer voorchristelijke symbolen, teken van nieuw leven uit de traditie van het lentefeest. Op Paaszondag organiseert de Gezinsbond voor alle kinderen tot en met het zesde leerjaar een Paaseierenraap. Afspraak om 10u30 aan de kerk. De Paasklok brengt een drankje mee voor de ouders.

 

Meer info over Pasen op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen

 

Andere activiteiten in de paasvakantie:

 

Knutselnamiddag

Op donderdag 5 april organiseert de Gezinsbond in het schooltje op de Rooberg een knutselnamiddag. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen er een Paasmandje met bloemen maken tussen 14u30 en 17u30. Kostprijs materiaal: 5 €. U moet wel zo snel mogelijk inschrijven bij Geert Van Steenberge op het nr. 09/362 37 96.

 

Biologische landbouw

Mevrouw Van Herck organiseert op 5 april een bio-babbel bij haar thuis in de Bakkerstraat 42. De bio-boeren van vzw Kollebloem komen op bezoek en er kan gepraat worden over het onderling uitwisselen van biologisch eten. Mensen die willen komen moeten wel telefonisch verwittigen op 09/371 83 87 of een mailtje sturen naar rifi@skynet.be.

 

Kaartviering 2007

door Eric Van De Vijver

foto's Gaby Heyerick

 

De leden, iets zenuwachtiger dan gewoonlijk, kwamen talrijk opdagen voor de laatste kaartavond, de avond van de waarheid. Enkelen droomden nog van een titel : koning of prins. Voor sommigen bleef het bij dromen.

 

De luidruchtige, ietwat gespannen sfeer ging over in wachtende stilte bij het uitrekken van de kaartkwartetten. Iedereen hoopte wel op een sterke medespeler en … jawel, op een zwakkere tegenspeler – alsof die bij ons zou bestaan.

 

spanning bij het laatste kaartspel op en rond de tafel

 

Wanneer Eric’s teerlingen waren geworpen gingen allen met veel kunde en vooral hoop op geluk van start. De aandacht en nieuwsgierigheid spitste zich uiteraard op de tafels waar de grote kanshebbers de kaarten schikten en hun waarde gaven of .. overschatten.

 

de dorstigen laven is een werk van barmhartigheid

 

De leider in de stand, Daniël Verhoeyen, na tien kaartbeurten nog steeds met het maximum der punten, moest de laatste avond twee kaartbeurten afwerken. Firmin Aelterman, de dichtste achtervolger, moest eveneens een achterstallige kaartbeurt inhalen. Voor beiden geen sinecure zou achteraf blijken ; ze verloren kostbare punten voor de eindafrekening. Een sluwe outsider-en niet de minste- zag plots zijn kans en wurmde zich naar boven. Antoine Heyerick moeide zich als wijze voorzitter in het strijdgewoel, hij won zijn kaartbeurt en zag dan in een bloedstollende, spannende finalestrijd hoe Daniël wel zijn laatste veldslag verloor maar niet de oorlog, hij haalde net genoeg punten om de eindoverwinning op te eisen. Antoine moest het hoofd buigen maar wordt door de eervolle eindrush wel erkend als prins van ons gezelschap.

 

een en al aandacht voor de speech van secretaris Eric

 

We kennen allemaal Koning Daniël Verhoeyen : goedlachs, drinkt graag een pintje (en meerdere), woonachtig in de Bakkerstraat van het naburige Moortsele, aan de rand van de dorpskom van Landskouter. Samen met haar gemaal mag Godelieve De Corte als koningin de blijken van hulde in ontvangst nemen.

 

 

 

Prins Antoine Heyerick hoeft eigenlijk geen explicatie. Hij was in zijn jonge jaren al koning en in een minder ver verleden ook al eens prins. Hij haalde het dit keer terug net niet, won maar liefst elf van de twaalf kaartbeurten en kwam één schamel puntje tekort, maar een punt is een punt, een schoolmeester kan dit best weten. En verder mag hij d’er wezen : een voorzitter van mijn hart, want hij heeft niet alleen deze titel, hij krijgt ook het werk, en dat werk voert hij met groot plichtsbesef en zorgvuldigheid uit. Aan zijn zijde krijgen we als prinses ook een bekende, een beminde kaartvriendin : Monique Adam.

 

de gevierden van de feestavond

 

Samen met Erna staat Prinses Monique ons maand na maand bij voor vertroosting, ondersteuning en vooral … lafenis. De trouwe helpsters, Erna en Monique, zijn oprecht bedankt voor hun belangeloze inzet, elke kaartavond opnieuw. Het werk van Erna en Monique is van onschatbare waarde voor onze vereniging. Wanneer één van hen door omstandigheden niet kan aanwezig zijn, worden zij met liefde vervangen door twee andere hulpvaardige dames, Gaby en Mariette, die we graag in onze erkentelijkheid betrekken. Deze vier dames verdienen het ruimschoots letterlijk in de bloemen te worden gezet.

 

Het negenendertigste kaartjaar zit erop. Een veertigste jubileumjaar gaat op zaterdag 7 april van start. We hopen al onze trouwe kaartleden terug te zien en nieuwe leden zullen we uiteraard graag verwelkomen om samen veel spelplezier en vriendschap te beleven bij onze kaartmaatschappij “De Aelmoesenijvrienden”.

 

is penningmeester André Roegiers gul geweest?

 

Hieronder de uitslag van de tien best geklasseerde kaarters :

Koning Daniël Verhoeyen met 166 punten

Prins Antoine Heyerick met 165 punten

3e : Firmin Aelterman met 165 punten (één kaartbeurt minder gewonnen)

4e : Luc De Wilde (163 p.)

5e : Eric Van de Vijver (160 p.)

6e : Hubert Van Wijnsberge (155 p.)

7e : Lucien Haerens (150 p.)

8e : Emiel De Roo (149 p.)

9e : Herman De Loor (148 p.)

10e : Marcel Van de Putte (148 p.).

 

Met de groeten van het ganse bestuur : Antoine Heyerick, Paul De Brouwer, Eric Van de Vijver, André Roegiers, Robert Van Steenberge en Edwig Claes.

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Redactie & publicatie

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

 
 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.