Nr. 11 - Jaargang 2 -  October 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

September aperitiefconcert

door Antoine Heyerick

 

Zon(ne)dag, 10 september 2006

 

Rust en morgenstilte voorspellen een zonnige septemberdag. Met de lieflijk opkomende zon verdwijnen de dauwdruppels tussen het gras. De verenigingen van Landskouter maken zich op voor hun gezamenlijke activiteit: een aperitiefconcert in de Franz Van de Velde-tuin.

 

De "Altburger Musikkapelle", onder leiding van dirigent Sylvère Ongena (orgelist in onze parochiekerk) brengt er al vlug de sfeer in. Langzaamaan komen de belangstellenden toe.

 

De bedoeling van deze activiteit is mensen samenbrengen, mensen samen laten vieren. Opdracht geslaagd !

 

Niettegenstaande de kleinschaligheid van ons dorp is gebleken dat, mits intense samenwerking, het mogelijk is onze mensen iets aan te bieden dat zowel cultureel, sportief, culinair als ontspannend de moeite waard is.

 

Meerdere aanwezigen drukten hun tevredenheid en appreciatie uit voor dit initiatief. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Naast de bekende gezichten (zij die er bijna altijd zijn) viel de aanwezigheid op van talrijke 'nieuwe' inwoners van ons dorp. Dit belooft naar de toekomst toe.

 

Iedereen keerde na enkele uren gedeelde gezelligheid en een aantal geest(rijke?) glaasjes wijn tevreden terug. Wij weten waarom !

klik hier voor meer foto's

 

 

 

 

De laatste rechte lijn

door Ulrik De Wachter

 

Volgende zondag 8 oktober is het zover... we zien elkaar terug in 't schooltje (niet meer in 't Ijzeren Hekken) om 23 gemeenteraadsleden voor Oosterzele en 7 provincieraadsleden voor Oost-Vlaanderen te kiezen.

 

De huidige gemeenteraad telt 11 CD&V/SP.a leden, 10 SVVO leden en 2 van Groen!. Het huidig bestuur is samengesteld uit CD&V met de burgemeester en 3 schepenen en Groen! met 2 schepenen. De voorbije maanden hebben we partijen en kandidaten geïnterviewd en voorgesteld. Dat zijn:

  • de CD&V (bij deze verkiezingen in kartel met NVA) met 1 kandidaat uit Landskouter (Koen Beeckman)

  • de SVVO (VLD/Vivant en enkele onafhankelijken, in kartel met SP.a/Spirit) met 2 kandidaten uit Landskouter (Ann Neirynck-De Brouwer en Erna Roegiers-Tondeleir)

  • Groen! met 2 kandidaten uit Landskouter (Barbara Redant en Bart De Rijcke — Pascale Steurbaut woont in de Landskouterse dorpskom maar technisch gezien reeds in Moortsele)

  • Vlaams Belang met 3 kandidaten uit Landskouter (Jurgen De Corte, Andy T'Jampens en Joanna Waelkens)

Valt het u op? Hoe kleiner de partij, hoe meer kandidaten uit Landskouter...

 

Veiligheid lijkt wel hét gemeenschappelijk thema van deze verkiezingen. Buitenlanders en zeker niet-Europeanen fronsen hun wenkbrauwen als wij Belgen ons zorgen maken over veiligheid, dan nog in een landelijke gemeente. De CD&V/NVA haast zich om te zeggen dat veiligheid reeds in hun vorige verkiezingscampagne voorop stond, en ook de SVVO wil meer accenten op veiligheid: in hoeverre laten de grote partijen zich opjagen door nieuwkomer Vlaams Belang? Maar akkoord, er is ook nog de verkeersveiligheid, waar Nederland bijvoorbeeld beter in scoort. Iedereen belooft meer fietspaden, en daar kunnen we alleen maar blij om zijn.

 

Inhoudelijk is er trouwens weinig verschil te merken tussen de twee grote blokken CD&V/NVA en SVVO, al is hun uitgangspositie uiteraard verschillend: de een bestuurt, de ander voert oppositie. Toch worden partijvlaggen gretig in de voortuin geplant en lijkt het wel alsof ons dorp op een kunstmatige manier in twee kampen verdeeld wordt. Overal langs de weg glimlachen de kandidaten ons toe, van op hun houten borden, onder afgebleekte partijkleuren. Het lijkt wel dé manier om de kiezer te bereiken.

 

Als er inhoudelijk weinig verschil is, zal het cliché wel kloppen dat men op gemeentelijk vlak op een persoon stemt, eerder dan op een partij. Dan kunnen we ons afvragen wat het 'Erna'-effect zal zijn bij de SVVO in Landskouter, of hoeveel stemmen Koen Beeckman zal binnenhalen voor de CD&V. En wat met Johan Van Hecke? Even werd op VRTnieuws.net gesuggereerd dat zijn ambities verder zouden rijken dan het louter duwen van de lijst, maar dit werd door SVVO-lijsttrekker Luc Verbanck snel rechtgezet. Bij de CD&V komt burgemeester Johan Van Durme zelfverzekerd over; je ziet hem ook overal opdagen.

 

Groen! lijkt zich het minst te willen profileren en is wellicht gerust dat haar trouwe achterban het werk van haar gedreven schepenen zal waarderen. Het Vlaams Belang is zowaar nog minder zichtbaar; de 11 kandidaten lijken wel het daglicht te schuwen en gebukt te gaan onder het 'cordon sanitaire'.

 

U kan zelf de gedetailleerde verkiezingsprogramma's online nalezen:

CD&V/NVA (lokaal programma)

SVVO (lokaal programma)

Groen! (lokaal programma)

Vlaams Belang (nationaal programma, lokaal programma (nog) niet beschikbaar)

 

Landskouter vanuit de lucht

foto's Eddy Peeters

 

 

   

Heel lang geleden...

door Koen De Corte

 

...zo beginnen vele sprookjes. Wilt u weten hoe je sprookjes van vroeger en nu boeiend kan vertellen? Kom dan op uitnodiging van het oudercomité op donderdagavond 26 oktober 2006 om 19u30 naar het zaaltje van de Vrije Basisschool in Landskouter. Daar verneemt u er alles over in een aangename en knusse sfeer. De spreekster die avond is mevrouw Agnes Verleye.

 

Programma:

  • Voorlezing sprookjes

  • Korte pauze met mogelijkheid tot nuttigen van elfentranen en trollenknollen

  • Didactiek van sprookjes met kans tot vragenstelling

Wegens de beperkte plaatsen vragen wij u op voorhand in te schrijven en dit vóór maandag 23 oktober 2006. Via directie en leerkrachten van de Vrije Basisschool Moortsele – Landskouter. Telefonisch op nummer 0498/37-92-66. Via e-mail : koendc1@telenet.be .

 

Graag tot dan !

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

 post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Redactie & publicatie

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.

 

© landskouter.be

Deze publicatie of delen ervan mogen niet overgenomen, gekopieerd of opgeslaan worden, onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.