Nr. 2 - Jaargang 2 -  Januari 2006

www.landskouter.be 

contact: post@landskouter.be 

 

Gelukkig Nieuwjaar !

door Ulrik De Wachter

Aan iedereen het allerbeste toegewenst voor dit nieuwe jaar! In deze editie stelt onze nieuwe pastoor zich voor aan zijn parochianen, genieten we van de (witte) kerstversieringen in ons dorp en blikken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar, in onze nieuwe rubriek 'Het Gemeentehuis'.

 

Vergeet onze nieuwjaarsreceptie niet op zondag 22 januari vanaf 10u30 in het schooltje. Deze wordt voor u georganiseerd door de verenigingen van Landskouter. Zij zullen er zich aan de inwoners voorstellen, bij een hapje en een drankje. Alle Landskouternaars zijn welkom, er is geen voorafgaande inschrijving vereist. Vergeet uw buren niet mee te brengen.

 

Deze en andere activiteiten kunt u raadeplegen op onze Kalender. Deel uw feedback en ideeën met ons in het Gastenboek.

 

We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste medewerkers. Bent u goed in de keuken en wilt u een paar recepten met ons delen, hebt u een mooi gedicht geschreven of kan u uw favoriete wandeling eens beschrijven? Een leuke vakantie achter de rug? Uw favoriete plek in Landskouter? Alles kan, niets moet. Neem contact op via post@landskouter.be 

 

Lieve mensen van Landskouter...

door Renaat De Paepe

 

Onze bisschop benoemde mij als priester in het dekanaat Oosterzele en in Landskouter. Ik ben wel nog voltijds legeraalmoezenier voor de provincie Oost-Vlaanderen en in Peutie. Toch wil ik zoveel mogelijk tijd maken voor de pastoraal in onze parochies, in samenwerking met onze Deken, de andere priester-collega's, diakens en al wie met ons deze boeiende opdracht op zich neemt. Ik hoop in de maand januari te verhuizen van Leopoldsburg naar de pastorij van Landskouter, Bakkerstraat 3.

 

Ik ben geboren in Sint-Amandsberg, liep school in het Gentse Sint-Lievenscollege, in het zelfde college waar ik na de studie van filosofie en theologie 17 jaar mocht werken als leraar en directeur van het internaat. Nadien was ik pastoor in Baarle-aan-de-Leie en tevens aalmoezenier van de CM-jeugddienst. Sedert 1999 ben ik Sportaproost voor Oost-Vlaanderen en nationaal proost van Sporcrea en VKS. Vanaf 2001 werk ik als legeraalmoezenier in Leopoldsburg, en was met onze soldaten meermaals in Kosovo en Afghanistan. Ik ben onze bisschop dankbaar dat ik mijn taak in Oost-Vlaanderen mag vervullen, en tevens in het dekanaat Oosterzele.

 

Ik begeleid twee maal per jaar pelgrims naar 'ons Heilig Land' met de 'Vrienden van Galilea' (zoals Herman Boon, Omer Tanghe...). Ik hou van wandelen in berg en bos, van Beethoven, Mozart, Schubert, van auto- en motorrijden en van mijn computer, van mijn familie en vrienden, en natuurlijk zullen jullie ook weldra tot mijn 'lievelingen' behoren.

 

Renaat De Paepe

Bakkerstraat 3

9860 Landskouter

0486 / 51 41 43

renaat@renaat.be

www.renaat.be

(foto Renaat De Paepe)

 

Kerstsfeer

door Ulrik De Wachter

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar heeft het winters landschap onze kerstversieringen extra sfeer gegeven. Klik op één van de foto's om de volledige reportage te zien.

 

Kerst & Nieuwjaarsboodschap

door Renaat De Paepe

 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

toen ik in de Stari Tregvallei

de joelende kinderen zag,

geboren in een gebroken wereld,

waarvan huizen in puin

met zwartgeblakerde muren

stille getuigen zijn;

ze lachten en gilden en speelden verstoppertje

tot ze ons zagen:

dan kwamen ze voorzichtig nieuwsgierig dichtbij,

ze keurden ons voertuig

en gretig grabbelden de kleine handen

naar de kleurige snoepgoedballen

ze wuifden ons lang na ”kom-vlug-terug”

en vrolijk scheen de zon in hun tintelende oogjes...

 

lees het vervolg

foto Renaat De Paepe

Het Gemeentehuis

door Ulrik De Wachter

Ons Gemeentehuis is werkloos sinds Landskouter bij de gemeentefusie in 1976 door Oosterzele werd opgeslokt. We leven in een groter geheel met Gijzenzele, Moortsele, Balegem, Scheldewindeke een Oosterzele.

 

Toch is het logisch dat we ons nog vereenzelvigen met onze kleine dorpskom, onze parochie. En daarom is het spijtig dat we niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Het plannetje van Oosterzele hiernaast toont waar onze gemeenteraadsleden (zwarte bolletjes) en schepenen (rode bolletjes) wonen. Landskouter ligt er verlaten bij...

 

Dit hoeft niet per sé een nadeel te zijn. U kan het zelf achterhalen. Want in deze rubriek gaan we, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006, op zoek naar de partijen en politici van (groot) Oosterzele. We willen te weten komen wat ze voor ons gedaan hebben en wat ze in petto hebben voor de volgende zes jaar.

 

Op die manier trachten we de politiek dichter bij ons te brengen, en het te vertalen naar onze dagelijkse bekommernissen. Hebt u vragen die u altijd al heeft willen stellen? Mail ze door naar post@landskouter.be 

 

Medewerking

Wenst u bij te dragen aan onze

volgende editie? Mail uw artikel,

foto's en/of suggesties naar

 post@landskouter.be

In & uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer

te ontvangen? Willen uw vrienden,

buren of familie zich inschrijven? Mail

naar post@landskouter.be

Uitgever

Ulrik De Wachter, Schildershoek 10 te 9860 Landskouter. Foto's © ulrik.dewachter@landskouter.be tenzij anders aangegeven.